ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΔΕ Πελοποννήσου: Τροποποιήσεις- ανακλήσεις και προσλήψεις αναπληρωτών
ΠΔΕ Πελοποννήσου: Τροποποιήσεις- ανακλήσεις και προσλήψεις αναπληρωτών
Τροποποίηση τοποθέτησης 4 Ε.Β.Π. και 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και Ανάκληση πρόσληψης 1 Ε.Ε.Π.(ΠΕ29) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Πρόσληψη 4...
ΠΔΕ Πελοποννήσου: Τροποποιήσεις- ανακλήσεις και προσλήψεις αναπληρωτών
ΠΔΕ Πελοποννήσου: Ανάκληση πρόσληψης 2 ΕΕΠ σε ΚΕΔΔΥ 1- ΕΔΕΑΥ 1 και 1 ΚΛ σε ΤΥ και 1 ΕΒΠ και 1 Σχολ. Νοσηλευτή(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
ΠΔΕ Πελοποννήσου: Ανάκληση πρόσληψης 2 ΕΕΠ σε ΚΕΔΔΥ 1- ΕΔΕΑΥ 1 και 1 ΚΛ σε ΤΥ και 1 ΕΒΠ και 1 Σχολ. Νοσηλευτή(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
ΠΔΕ Πελοποννήσου
ΠΔΕ Πελοποννήσου: Ανάκληση πρόσληψης 2 ΕΕΠ σε ΚΕΔΔΥ 1- ΕΔΕΑΥ 1 και 1 ΚΛ σε ΤΥ και 1 ΕΒΠ και 1 Σχολ. Νοσηλευτή(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
ΠΔΕ Πελοποννήσου: Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων συντονιστών εκπαίδευσης και τελικοί αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες
ΠΔΕ Πελοποννήσου: Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων συντονιστών εκπαίδευσης και τελικοί αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες
ΠΔΕ Πελοποννήσου
ΠΔΕ Πελοποννήσου: Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων συντονιστών εκπαίδευσης και τελικοί αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες