golearn-engl_970-250
Σχέδιο νόμου, επείγουσες ρυθμίσεις των υπουργείων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

ΆΡΘΡΟ 58

Τροποποίηση της ανώνυμης εταιρείας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΕΤ) και μετονομασία της σε Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)

1. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΕΤ) που ιδρύθηκε με το π.δ. 29/1998 (Α’ 34) περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 308/2001 (Α’ 209), το π.δ. 145/2003 (Α’ 121), το ν. 2919/2001 (Α’ 128), το ν. 3438/2006 (Α’ 33), τον ν. 4115/2013 (Α’ 24) και την παράγραφο 4 του άρθρου 28 του ν. 4452/2017 (Α’ 17) και όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την απόφαση της από 08/03/2018 Αυτόκλητης Έκτακτης Γενική Συνέλευση (Πρακτικό 39) και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ, την 23/04/2018, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1372691, σύμφωνα με την από 24/04/2018 και με Αριθ. Πρωτ. 1154739 Ανακοίνωση Καταχώρησης του ΕΒΕΑ, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το π.δ. 81/2019 (Α’ 119), μετονομάζεται σε “Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. ” με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και τροποποιείται με το παρόν άρθρο. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. είναι τεχνολογικός φορέας και διέπεται από τις ειδικότερες διατάξεις για τους τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενες, όπως κάθε φορά ισχύουν. Ο αγγλικός τίτλος θα είναι “National Infrastructures for Research and Technology” και σε διακριτικό τίτλο ΝΙRΤ. Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ είναι το Εθνικό Δίκτυο για την Έρευνα και την Τεχνολογία (National Research and Education Νetwork – NREN).

2. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν έχει βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα. Σκοπός της εταιρείας, είναι η παροχή δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημοσίου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η ευρύτερη προώθηση και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών καθώς και η προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στους ως άνω φορείς. Απώτερος στόχος είναι η παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών στους προαναφερόμενους φορείς, για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας, για την ανάπτυξη της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας σε θέματα τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπολογιστικών υπηρεσιών. Επίσης, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. έχει τον κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποτελεί σύμβουλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε θέματα σχεδιασμού προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών. Αναπτύσσει συνέργειες με τους υπόλοιπους φορείς που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους τομείς του δημοσίου, με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας πάνω σε προηγμένα πληροφοριακά συστήματα και αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο της ερευνητικής και τεχνολογικής κοινότητας στις ερευνητικές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συνδράμει στον ψηφιακό μετασχηματισμό με εμπεριστατωμένες αναλύσεις, τεχνολογικές μελέτες, πρότυπες λύσεις και ειδική τεχνογνωσία. Για την επίτευξη των σκοπών της, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να υλοποιεί, να εκτελεί, να διαχειρίζεται ή να παρέχει, εν γένει υπηρεσίες για την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και έργων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των λοιπών Υπουργείων, του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία αφορούν στον τομέα της πληροφορικής, της ψηφιακής τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των νέων τεχνολογιών και γενικότερα στην προώθηση, διάχυση και μεταφορά τεχνογνωσίας επί των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών και των εφαρμογών τους, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και στην προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται επίσης να υποστηρίζει, επιστημονικά και συμβουλευτικά και άλλους φορείς όπως Υπουργεία, Αρχές, Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και άλλους φορείς σε θέματα που αφορούν τις δικτυακές και υπολογιστικές τεχνολογίες, την Ψηφιακή Σύγκλιση και σε άλλες εθνικές στρατηγικές παρόμοιου περιεχομένου. Για την προώθηση του σκοπού της η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να ιδρύει ή/και να συμμετέχει στην ίδρυση νέων εταιρειών, στο κεφάλαιο νέων ή υφιστάμενων εταιρειών της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να αναθέτει την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και προμηθειών, την οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και επιδείξεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος η άσκηση των πάσης φύσεως εμπραγμάτων, ενοχικών και λοιπών δικαιωμάτων, δικαστικών υποθέσεων και πάσης φύσεως υποχρεώσεων της ΕΔΕΤ Α.Ε., ασκούνται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτής. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υποκαθιστά την ΕΔΕΤ Α.Ε. σε κάθε έργο που υλοποιεί η ΕΔΕΤ Α.Ε .κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες.

5. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται για τετραετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ. Με την έκδοση της απόφασης αυτής παύει η θητεία των σημερινών μελών του ΔΣ της ΕΔΕΤ Α.Ε.. Οκτώ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ορίζονται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μεταξύ αυτών ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της εταιρείας. Ένα μέλος είναι εκπρόσωπος του Συλλόγου των εργαζομένων και συνεργατών της ΕΔΕΤ ΑΕ και προτείνεται από αυτόν. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μεταξύ των μελών του, μετά από πρόταση του Προέδρου και υπογράφει σύμβαση διαχείρισης με την εταιρεία, στην οποία καθορίζονται οι στόχοι που αναλαμβάνει να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η αμοιβή του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του ΔΣ καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του ΔΣ.

6. Το ΔΣ θα συνεπικουρείται στο έργο του από εννεαμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή τετραετούς θητείας, τα μέλη της οποίας καθώς και οι αναπληρωτές αυτών θα ορίζονται για την πρώτη θητεία τους με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος αυτής. Τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας. Στο καταστατικό της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος εκλογής των μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής μετά την πρώτη θητεία της καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία της. Η αμοιβή των μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής θα καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε..

7. Τα έργα, προγράμματα και δράσεις της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς φορείς ή/και από εθνικούς πόρους, ή εκτελούνται με αυτοχρηματοδότηση ή με χρηματοδότηση από ιδιώτες. H ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να ορίζεται ως τελικός δικαιούχος των ως άνω έργων, προγραμμάτων και δράσεων ή να συμπράττει με δημόσιους φορείς για την από κοινού υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να επιχορηγείται για την εκπλήρωση των σκοπών της από τους φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και όλων των Υπουργείων, από άλλους φορείς του Δημοσίου, ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς και από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμματα, από τον Τακτικό προϋπολογισμό των λοιπών Υπουργείων, από χορηγίες και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δημόσιες δαπάνες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 2957/1954, (ΦΕΚ 186 Α΄) και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄) και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

8. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση φόρων ή τέλους, χαρτοσήμου, πλην του Φ.Π.Α. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου υπέρ του Δημοσίου και τρίτων.

9. Επιτρέπεται η απόσπαση στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών που μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Ο Γενικός Διευθυντής και οι Διευθυντές της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, μπορεί να προέρχονται από απόσπαση από φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, διάρκειας ίσης με τον χρόνο απασχόλησής τους. Οι εργαζόμενοι και υπηρετούντες στην ΕΔΕΤ Α.Ε., κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, διατηρούν τις ετήσιες απολαβές τους τακτικές και έκτακτες όπως ίσχυαν κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος. Οι αποσπώμενοι στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους θέσης καθώς και κάθε άλλη επιπλέον απολαβή κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Παράλληλα, διατηρείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. με την ίδια νομική σχέση απασχόλησης το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου και σχέση εντολής καθώς και οι συνεργάτες με συμβάσεις έργου, μίσθωσης έργου και παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εργάζονται και υπηρετούν στην ΕΔΕΤ Α.Ε., διατηρώντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς και με Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων και Φορέων, για την εκτέλεση συγκεκριμένων ερευνητικών και άλλων έργων της αρμοδιότητας της. Τα συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ αμείβονται για την παροχή του έργου αυτού για τις περιπτώσεις α’ και γ’ της παρ. 13 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) αποκλειστικά μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του οικείου ΑΕΙ, ενώ παράλληλα μπορούν να αμείβονται απευθείας από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την περίπτωση β’ της παρ. 13 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

10. Όλα τα ειδικότερα θέματα, τα σχετικά με το Οργανόγραμμα, την εσωτερική διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και διευθύνσεων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., τον αριθμό, τα αναγκαία προσόντα και τους όρους επιλογής του προσωπικού, των στελεχών και των συνεργατών, την κατανομή τους σε οργανικές μονάδες και την εξέλιξή τους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα προσωπικού, στελεχών, συνεργατών, εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της , που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, ρυθμίζονται με το καταστατικό αυτής, το οποίο καταρτίζεται από το ΔΣ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και εγκρίνεται από την ΓΣ. Με την θέση σε ισχύ του παρόντος, παύουν οι οποιεσδήποτε διευθυντικές αρμοδιότητες των διευθυντών των διευθύνσεων της ΕΔΕΤ Α.Ε. με βάση το ισχύον Οργανόγραμμα (Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Λειτουργίας Υποδομών, Διεύθυνση Διοικητικών Λειτουργιών και Οικονομικής Διαχείρισης, Διεύθυνση Πληροφοριακών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Εφαρμογών) και καταργούνται οι αντίστοιχες θέσεις του ισχύοντος Οργανογράμματος. Με το νέο καταστατικό της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., το οποίο θα συνταχθεί από το ΔΣ της και θα εγκριθεί με απόφαση της ΓΣ της, ρυθμίζονται περαιτέρω και διεξοδικά όλα τα θέματα που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο σκοπό και τους στόχους της, στο μετοχικό κεφάλαιο, στην αύξηση και στη μείωση του, στην έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, στα δικαιώματα των μετόχων, στη σύγκληση, στη συγκρότηση, στη λειτουργία και στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, στις αρμοδιότητες του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, στους πόρους της εταιρείας και στην περιουσία της, στους ελεγκτές, στην εταιρική χρήση, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στη λύση και στην εκκαθάριση της εταιρείας και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία. Οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό, καθορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο των Ανωνύμων Εταιρειών και των φορέων της έρευνας και της τεχνολογίας του άρθρου 13α του Ν.4310/2014, όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενο. Το καταστατικό της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας μετά από πρόταση του ΔΣ της. Μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση και κωδικοποίηση του καταστατικού της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., διατηρείται σε ισχύ το – ισχύον καταστατικό της ΕΔΕΤ Α.Ε. συμπληρωματικά με τις διατάξεις του παρόντος και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την ΕΔΕΤ Α.Ε.. Όπου οι διατάξεις του παρόντος έρχονται σε σύγκρουση ή διαφοροποιούνται από το καταστατικό της ΕΔΕΤ Α.Ε. ή από άλλες διατάξεις, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.

11. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, του καταστατικού της και συμπληρωματικά του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών αναλογικά εφαρμοζόμενες, όπως κάθε φορά ισχύουν. Όλες οι διατάξεις, ειδικότερες ρυθμίσεις και εκπροσωπήσεις σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που ισχύουν ειδικότερα για την ΕΔΕΤ Α.Ε. θα ισχύουν κάθε φορά και για την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., μεταξύ άλλων και όλες οι διατάξεις του ειδικότερου θεσμικού πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογία που αφορούν στην ΕΔΕΤ ΑΕ αλλά και γενικότερα κάθε άλλη διάταξη που αφορά στους τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του Ν.4310/2014, όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενη. Σε περίπτωση σύγκρουσης ισχυουσών διατάξεων και του παρόντος υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.

12. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ή νομίμως εκδοθέντων καταστατικών και κανονισμών λειτουργίας προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΔΕΤ σε Διοικητικά Συμβούλια και κάθε είδους συλλογικά διοικητικά όργανα, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νοείται η συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ο/η οποίος/α ορίζεται με απόφαση του ΔΣ της.

13. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 19 του ν. 3429/2005 (Α’ 314) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α’ του νόμου αυτού και το “Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.” με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 58

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΕΤ) μετονομάζεται σε “Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ” με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ ΑΕ. Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ είναι τεχνολογικός φορέας και διέπεται από τις ειδικότερες διατάξεις για τους τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του Ν.4310/2014 όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενες, ενώ την εποπτεία ασκεί ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Βασικός σκοπός του νέου φορέα, ο ρόλος του οποίου αναβαθμίζεται, είναι η παροχή δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημοσίου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η ευρύτερη προώθηση και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών καθώς και η προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στους ως άνω φορείς.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται τα θέματα συγκρότησης και εσωτερικής λειτουργίας, καθώς και ο σκοπός και το πεδίο δράσης του νέου φορέα. Επιπλέον, ρυθμίζονται τα ζητήματα διαδοχής του ΕΔΕΤ από το ΕΔΥΤΕ, καθώς και τα θέματα δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης του ΕΔΥΤΕ. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΔΥΤΕ ΑΕ αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται για τετραετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα συνεπικουρείται στο έργο του από εννεαμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή τετραετούς θητείας. Στο παρόν άρθρο ρυθμίζονται τα ζητήματα συγκρότησης του ΔΣ του ΕΔΥΤΕ, η χρηματοδότηση των δράσεών του, ζητήματα προσωπικού, ενώ προβλέπεται η κατάρτιση καταστατικού του ΕΔΥΤΕ, όπου θα ρυθμίζονται λεπτομερώς κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Τέλος, τίθενται ορισμένες μεταβατικές διατάξεις για την ομαλή μετάβαση και διαδοχή του ΕΔΕΤ από τον νέο φορέα, ενώ προβλέπεται ρητώς ότι η ΕΔΥΤΕ ΑΕ εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005

Άρθρο 59

Σύσταση και λειτουργία του ΝΠΙΔ «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου»

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4, 7 περ. στ’ της παρ. 1 και 10 του π.δ. 226/1989 (Α’ 107) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η διάταξη του άρθρου 23 του ν. 3190/2003 (Α’ 249), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αφορά στο «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου», ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (εφεξής «EKT/EIE»).


2. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΤ» (εφεξής ΕΚΤ). Στις σχέσεις του με την αλλοδαπή το ΕΚΤ χρησιμοποιεί την επωνυμία «National Documentation Center» (NDC)».

3. Το EKT ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του. Απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου και απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση φόρων ή τέλους, χαρτοσήμου, πλην του Φ.Π.Α.

4. Το ΕΚΤ, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εφεξής: Υπουργός), εδρεύει στην Αθήνα, ενώ με απόφαση του ΔΣ μπορούν να λειτουργήσουν υπηρεσίες και γραφεία του και σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας.

5. Το ΕΚΤ είναι Επιστημονική Εγκατάσταση Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Εθνικού Στατιστικού Συστήματος (ΑΠΟΦ 7304/Β2-576 ΦΕΚ Β’ 3482/2017). Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα. Με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, υψηλή τεχνογνωσία και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το ΕΚΤ: α) συλλέγει, τεκμηριώνει και διαθέτει έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού, β) μετράει και αποτυπώνει το ελληνικό οικοσύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας, γ) υποστηρίζει τις επιχειρήσεις να δικτυωθούν, να γίνουν εξωστρεφείς και να συνεργαστούν με την ερευνητική κοινότητα, δ) συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Πρόσβαση, ε) επιδιώκει τη μέγιστη διάχυση της γνώσης, για την Ελλάδα που αναπτύσσεται και αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της. Διαθέτει σύγχρονη πληροφοριακή υποδομή και Κέντρο Δεδομένων (Datacenter), εξοπλισμό για ψηφιοποίηση διαφόρων τύπων αρχειακού υλικού, ψηφιακές βιβλιοθήκες με συνδρομητικό και ανοικτό περιεχόμενο, ηλεκτρονικό αναγνωστήριο ανοικτό στο κοινό, υποδομές μητρώων για την ελληνική ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα (εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, φορείς του συστήματος, υποδομές, έργα). Είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση ροής επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στο σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και κατά προτεραιότητα στα ερευνητικά ινστιτούτα του Ε.Ι.Ε. Επίσης συνεργάζεται στενά με όμορους φορείς για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του.

6. Οι πόροι του ΕΚΤ προέρχονται από: α. Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Tακτικό και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), β. Χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, εισφορές και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από όργανα και οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων για τα έργα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει, γ. Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομίες, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δ. Ίδια έσοδα από την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών του προς τρίτους, εκτέλεση έργων για λογαριασμό τρίτων, ε. Έσοδα από την αξιοποίηση στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του και από δάνεια κάθε μορφής, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες πηγές.

 

7. Τα έργα, προγράμματα και δράσεις του ΕΚΤ χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς φορείς ή/και από εθνικούς πόρους, ή εκτελούνται με αυτοχρηματοδότηση ή με χρηματοδότηση από ιδιώτες. Το ΕΚΤ δύναται να ορίζεται ως τελικός δικαιούχος των ως άνω έργων, προγραμμάτων και δράσεων, να συμπράττει με δημόσιους φορείς για την από κοινού υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων, να επιχορηγείται για την εκπλήρωση των σκοπών του από τους φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των Υπουργείων, από άλλους φορείς του Δημοσίου, ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς και από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμματα, από τον τακτικό προϋπολογισμό όλων των Υπουργείων, από χορηγίες και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δημόσιες δαπάνες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 2957/1954, (ΦΕΚ 186 Α΄) και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄) και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, συμφωνίες, μνημόνια συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με το ΕΙΕ, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τα Υπουργεία, τους λοιπούς φορείς της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης, με φυσικά και νομικά ημεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του σκοπού του.

 

8. Το ΕΚΤ τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι των χρηματοδοτηθέντων προγραμμάτων και έργων πραγματοποιούνται με σκοπό την παρακολούθηση των δράσεων και την σύμφωνη με τον παρόντα νόμο και τις αποφάσεις των οργάνων του επένδυση των πόρων του. Η διαχειριστική χρήση του ΕΚΤ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τον απολογισμό πεπραγμένων του, τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τις χρηματοροές του, και δημοσιεύεται στον επίσημο διαδικτυακό του τόπο. Τον Οκτώβριο κάθε έτους υποβάλλεται στον Υπουργό η ετήσια έκθεση που αφορά το προηγούμενο έτος. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΕΚΤ είναι ετήσιος και ασκείται από δύο ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ελέγχουν τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση. Η αμοιβή των ορκωτών λογιστών επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΚΤ. Με απόφαση του Υπουργού μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος.

9. Όργανα Διοίκησης του ΕΚΤ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και ο Διευθυντής.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΤ αποτελείται από επτά (7) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μια ή περισσότερες θέσεις συμβούλων και μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών (3) μελών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των τριών (3), διορίζονται οι απαιτούμενοι προσωρινοί Σύμβουλοι με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση του ΕΚΤ και γενικά τη δραστηριότητά του, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού του ΕΚΤ. Το ΔΣ του ΕΚΤ έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: α. Χαράσσει την γενική πολιτική, στρατηγική και τους στόχους του ΕΚΤ, β. Εγκρίνει ύστερα από εισήγηση που υποβάλλεται από τον Διευθυντή του ΕΚΤ, το ερευνητικό, τεχνολογικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΕΚΤ και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό, γ. Εγκρίνει ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή τον απολογισμό και ισολογισμό του ΕΚΤ, δ. Εγκρίνει προγράμματα, έργα ή δραστηριότητες που ανάγονται στις αρμοδιότητες του ΕΚΤ και λαμβάνει αποφάσεις και μέτρα για την απρόσκοπτη, ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση αυτών, ε. Προσλαμβάνει και τοποθετεί προσωπικό στα τμήματα του ΕΚΤ, στ. Ασκεί πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του ΕΚΤ και στον Διευθυντή του, ζ. Επιλέγει και διορίζει τον Διευθυντή του ΕΚΤ, η. Αξιολογεί το προσωπικό και τον Διευθυντή του ΕΚΤ, θ. Ελέγχει τον Διευθυντή του ΕΚΤ κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Το Δ.Σ. συγκαλείτε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον δώδεκα (12) φορές το χρόνο. H πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με την ημερήσια διάταξη τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το ΔΣ όταν αυτό ζητήσουν για συγκεκριμένο θέμα ή θέματα δύο τουλάχιστον μέλη του ή ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος μπορεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αυτή, χωρίς ψήφο. Ο Πρόεδρος του ΔΣ καθορίζει και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στα οποία περιλαμβάνει επίσης τα θέματα που προτείνονται από τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθυντή του ΕΚΤ και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε (5) μέλη, εκτός και εάν ο αριθμός των μελών έχει μειωθεί κάτω των πέντε (5) οπότε συνεδριάζει νομίμως εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον τρία (3) μέλη, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

12. Ο Διευθυντής του ΕΚΤ προΐσταται όλων των τμημάτων του και διορίζεται από το ΔΣ του ΕΚΤ για πενταετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης μετά από αξιολόγησή του από το ΔΣ. Η εξειδίκευση των διαδικασιών επιλογής του, της ανανέωσης της θητείας του και τα προσόντα του, περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΚΤ. Ο Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Τον Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του αναπληρώνει στέλεχος του ΕΚΤ που ορίζεται από το ΔΣ του ΕΚΤ.

 

13. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που καταρτίζεται από το ΔΣ του ΕΚΤ, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος και υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργανωτική δομή, την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους και το προσωπικό του ΕΚΤ, καθώς και θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν. Μέχρι την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού, τα παραπάνω θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του ΔΣ του ΕΚΤ.

14. Όλες οι διατάξεις του ειδικότερου θεσμικού πλαισίου για τους φορείς της έρευνας και της τεχνολογίας του άρθρου 13α του Ν.4310/2014 όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενες, ισχύουν κάθε φορά και για το ΕΚΤ. Σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα ή κινητά, υλικά και άυλα, ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ, μεταφέρονται στο ΕΚΤ το οποίο θα έχει την αποκλειστική χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση. Οι χώροι που καταλαμβάνονται σήμερα από τα τμήματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από το ΕΚΤ το οποίο αποκτά με τη δημοσίευση του παρόντος την αποκλειστική χρήση αυτών καθώς και των χώρων της βιβλιοθήκης του ΕΙΕ ενώ διατηρεί παράλληλα κοινή χρήση με το ΕΙΕ στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου του ΕΙΕ.

 

15. Το ΕΚΤ καθίσταται καθολικός διάδοχος του ΕΚΤ/ΕΙΕ σε κάθε δικαίωμα και υποχρέωση που είχε αυτό μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

16. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα ή κινητά, υλικά και άυλα, ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ, μεταφέρονται στο ΕΚΤ το οποίο θα έχει την αποκλειστική χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση αυτών. Οι χώροι που καταλαμβάνονται σήμερα από τα τμήματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από το ΕΚΤ το οποίο αποκτά με τη δημοσίευση του παρόντος την αποκλειστική χρήση αυτών καθώς και των χώρων της βιβλιοθήκης του ΕΙΕ, ενώ διατηρεί παράλληλα κοινή χρήση με το ΕΙΕ στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου του ΕΙΕ. Με τη δημοσίευση του παρόντος μεταφέρονται αυτοδίκαια στο ΕΚΤ όλα τα έργα και προγράμματα καθώς και αρμοδιότητες και χρηματοδοτήσεις που διατηρούσε ως ΕΚΤ/ΕΙΕ.

Με τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθεί να διατηρείται από το ΕΚΤ με την ίδια νομική σχέση απασχόλησης ο διευθυντής, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου και σχέση εντολής καθώς και οι συνεργάτες με συμβάσεις έργου, μίσθωσης έργου και παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εργάζονται και υπηρετούν στο ΕΚΤ διατηρώντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, συμβάσεις, ετήσιες αποδοχές και σχέσεις εργασίας.

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, αρμόδιος και υπογράφων για κάθε θέμα λειτουργίας, νομικών δεσμεύσεων, χρηματοδότησης, εκτέλεσης συμβάσεων και δαπανών είναι ο Διευθυντής, ο οποίος δύναται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εκπροσώπηση και την εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΤ. Σε περίπτωση διάλυσης του ΕΚΤ, η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, καθώς και τα κάθε είδους δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 62

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού

Περιεχομένου» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΤ», το οποίο μέχρι σήμερα αποτελούσε επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Την εποπτεία ασκεί ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο παρόν άρθρο ρυθμίζονται βασικά θέματα συγκρότησης και εσωτερικής λειτουργίας, ο σκοπός και το πεδίο δράσης του νέου φορέα, ο οποίος έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγονται στην Ελλάδα.

Προβλέπεται η σύσταση Κανονισμού με πεδίο ρύθμισης όλων των ειδικότερων θεμάτων σχετικά με την οργανωτική δομή, την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους και το προσωπικό του ΕΚΤ. Όργανα Διοίκησης του ΕΚΤ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και ο Διευθυντής. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΤ αποτελείται από επτά (7) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του και ορίζεται για τετραετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο βασικά ζητήματα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του ΔΣ και του Διευθυντή. Τέλος, περιλαμβάνονται ορισμένες μεταβατικές διατάξεις (ιδίως για θέματα προσωπικού) για την συνέχεια και την ομαλή λειτουργία του αυτονομούμενου πλέον φορέα.

 

ΜΕΡΟΣ Γ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΆΡΘΡΟ 62

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4574/2018 (A’ 191), αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 19

Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 με Κωδικό Έργου 2014ΣΕ04700000 του έτους 2019 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, βάσει του άρθρου 9 του ν.4574/2018 (A’ 191)», έως το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (24.300.000) ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2020 έως του ποσού των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (24.300.000) ευρώ. Τυχόν αδιάθετες πιστώσεις ή ταμειακά υπόλοιπα του έτους 2019 δύναται να χρησιμοποιηθούν στο έτος 2020.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 62

Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν επιπλέον επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες που αφορούν στην ομαλή́ λειτουργιά των σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 και, συγκεκριμένα, για την εξασφάλιση των πιστώσεων για απασχόληση του απαιτούμενου αριθμού αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού.

ΆΡΘΡΟ 63

1. Η θητεία των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο, η οποία είτε λήγει αυτοδίκαια στις 31-8-2019, είτε παρατάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4530/2018 (Α’ 118) μέχρι τις 31-8-2019, παρατείνεται μέχρι τις 31-8-2020. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η θητεία των εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων δύναται να παραταθεί για ακόμη ένα έτος και μέχρι τις 31-08-2021. Κατά τη διάρκεια της παράτασης οι υπηρετούντες σε Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Για όσους μετατέθηκαν το 2019 δεν ισχύει η παράταση του πρώτου εδαφίου. Ομοίως, για όσους μετατεθούν το 2020 δεν ισχύει η ενδεχόμενη παράταση του δεύτερου εδαφίου.

2. Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν την παράταση της θητείας τους μέχρι τις 31-08-2020, δύνανται:

α) να επιστρέψουν στην περιοχή μετάθεσης από την οποία προήλθαν και να τοποθετηθούν στη σχολική μονάδα της τελευταίας οργανικής τους θέσης και εφόσον αυτή έχει καλυφθεί, να τεθούν στη διάθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ως υπεράριθμοι ή

β) να τεθούν στη διάθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της βαθμίδας τους στην περιοχή στην οποία ανήκει το Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο, και να δηλώσουν σχολικές μονάδες προτίμησής τους για οριστική τοποθέτηση, ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων, από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

3. Η ισχύς των άρθρων 76, 77, 78 και 79, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) αναστέλλεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 1 και της τυχόν παράτασης αυτής.

4. Κατ’ εξαίρεση για το διδακτικό έτος 2019-2020 ανανεώνεται η απόσπαση των εκπαιδευτικών που είχαν αποσπαστεί και υπηρετήσει στα Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019. Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν την ανανέωση της απόσπασής τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλουν σχετική δήλωση μέχρι 12-8-2019 στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο με την υποχρέωση κοινοποίησης της δήλωσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 63

Με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 2 ρυθμίζεται η παράταση της θητείας των εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων ενόψει της έναρξης του σχολικού έτους και της επανεξέτασης του συνολικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων, καθώς και του τρόπου επιλογής και τοποθέτησης του εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία αυτά. Επιπλέον, ρυθμίζεται το δικαίωμα των εκπαιδευτικών αυτών για υποβολή αίτησης μετάθεσης, κατά τη διάρκεια της παράτασης της θητείας τους.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα επιλογής στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων, εφόσον δεν επιθυμούν την παραμονή τους σε αυτά, είτε να επιστρέψουν στις θέσεις από τις οποίες προήλθαν, είτε να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες της περιοχής στην οποία ανήκει το Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο που υπηρετούν.

Με τη ρύθμιση αυτή, ολοκληρώνεται απρόσκοπτα το αμέσως επόμενο διάστημα η διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου ρυθμίζεται το θέμα της κάλυψης κενών/κενούμενων θέσεων για το διδακτικό έτος 2019-2020 στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί προκήρυξη για 5ετή θητεία τα τελευταία 6 χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη ότι αφενός με την παρ. 3 του παρόντος αναστέλλεται η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν. 4610/2019 που προέβλεπε κάλυψη λειτουργικών κενών των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων και αφετέρου η αντίστοιχη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011 (Α ́118) περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθώς δεν έχει συγκροτηθεί το όργανο αξιολόγησης (Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο - ΕΠ.Ε.Σ.).

 

ΆΡΘΡΟ 64

Το άρθρο 3 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 3

Ακαδημαϊκές ελευθερίες – Αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος

1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.

2. Η ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι., έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει.

3. Εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι αρμόδιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64

Η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι η ελευθερία της έρευνας και της διδασκαλίας όταν ασκείται μέσα στον χώρο που παρέχεται η ανώτατη εκπαίδευση από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Πρόκειται για την ελευθερία καθενός μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας να συμμετέχει στην έρευνα και στην διδασκαλία, αναπτύσσοντας την προσωπικότητά του. Αποτελεί όμως και θεσμική εγγύηση που προστατεύει λειτουργικά την ελευθερία της επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας, δηλαδή την οργανωμένη επιστημονική δραστηριότητα, που αναπτύσσεται στους χώρους των Α.Ε.Ι σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζει και με οικονομικά μέσα που παρέχει το κράτος.

Η ιστορική εξέλιξη στο ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι έχει πλέον καταδείξει ότι έχουμε οδηγηθεί σε κατάχρηση της έννοιας της ακαδημαϊκής ελευθερίας, υπό την έννοια της εργαλειοποίησής της για την παροχή ανοχής (ιδίως μέσω της αδυναμίας ή παρεμπόδισης παρέμβασης των αρχών) σε πράξεις και συμπεριφορές που συντελούνται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. και δεν έχουν καμία σχέση με την έρευνα, τη διδασκαλία και την εν γένει ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών (ενδεικτικά, άσκηση ψυχολογικής ή σωματικής βίας, προπηλακισμοί φοιτητών, καθηγητών και διοικητικού προσωπικού, βίαιες διακοπές μαθημάτων, καταστροφές σε σπουδαστήρια και κτίρια, παρασκευή και κυκλοφορία εύφλεκτων υλικών και εκρηκτικών υλών, παρεμπόριο και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ανάπτυξη έκνομων δραστηριοτήτων).

Οι πράξεις και συμπεριφορές αυτές αντιτίθενται στην συνταγματικώς κατοχυρωμένη ακαδημαϊκή ελευθερία, περιορίζοντας στην πράξη την ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών και υποβαθμίζοντας την ποιότητα του παρεχόμενου ερευνητικού και διδακτικού έργου. Τίθεται, επίσης, ζήτημα προστασίας της δημόσιας περιουσίας από τέτοιες έκνομες πράξεις και συμπεριφορές, κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει για κάθε άλλο δημόσιο χώρο. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται επιβεβλημένη η προτεινόμενη ρύθμιση κατά την οποία, αφενός κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών στην επιστημονική έρευνα και διδασκαλία, αφετέρου ορίζεται ότι εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι αρμόδιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητες τους, συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Παύει, επομένως, ο χώρος εντός του οποίου ασκείται η ακαδημαϊκή ελευθερία να αποτελεί «πεδίο προστασίας» έκνομων ενεργειών και συμπεριφορών, και εξομοιώνεται ο χώρος των Α.Ε.Ι. με τον κοινό δημόσιο χώρο, όσον αφορά την άσκηση αρμοδιοτήτων των αρχών και την επέμβασή τους λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Επομένως, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να επεμβαίνουν εφόσον λάβουν γνώση παντοιοτρόπως για την τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης και εντός των χώρων των Α.Ε.Ι.

ΆΡΘΡΟ 65

 

1. Το εδάφιο πρώτο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) καταργείται.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, η ακαδημαϊκή λειτουργία της οποίας αρχίζει με την έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 36.».

3. Το εδάφιο πρώτο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 καταργείται.

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 20192020, με εξαίρεση τα Τμήματα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις τριάντα (30) Απριλίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.».

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Σε καθένα από τα Τμήματα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π..».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65

Η πρόσφατη αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση έγινε α. χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, β. χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, γ. χωρίς ουσιαστικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, δ. χωρίς συνολικό σχεδιασμό, ε. χωρίς ουσιαστική συμμετοχή της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Το γεγονός αυτό επιτείνει, μεταξύ άλλων, τα υφιστάμενα προβλήματα αναντιστοιχίας μεταξύ της εκπαίδευσης και των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας, αλλά και αναποτελεσματικής κατανομής των διαθεσίμων δημοσίων πόρων εν γένει. Δεδομένων των ζητημάτων αυτών, που αφορούν και ειδικότερα στην οργάνωση της νομικής εκπαίδευσης, ελλείπει η δικαιολογητική βάση για την ίδρυση μιας ακόμη Νομικής Σχολής στη χώρα μας. Επομένως, η άρση της πρόβλεψης για ίδρυση τέταρτης Νομικής Σχολής στην Πάτρα παρίσταται εύλογη και ενδεδειγμένη, δεδομένου μάλιστα ότι οι ουσιαστικές διαδικασίες για την οργάνωση και λειτουργία της εν λόγω Σχολής δεν έχουν προχωρήσει.

ΆΡΘΡΟ 66

Μεταβατικά, κατ’ εξαίρεση κάθε σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης, επιτρέπεται η συνέχιση παροχής υπηρεσιών του εκπαιδευτικού προσωπικού που έχει αποσπασθεί στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέχρι τις 31-08-2019, καθώς και η ανανέωση των αποσπάσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού αυτού, το οποίο επιθυμεί, κατόπιν σχετικής αίτησής του, την ανανέωση της απόσπασής του στη ΓΓΕΤ, μέχρι τις 31-08-2020, άνευ έτερης διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται νεότερη αποδέσμευση από τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ) ή σχετική γνώμη του Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ). Για την ανανέωση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όμοια δυνατότητα παρέχεται και στους εκπαιδευτικούς που είχαν αποσπασθεί στη ΓΓΕΤ μέχρι 31-08-2019, αλλά αντί της αρχικής αιτήσεώς τους, επιθυμούν να αποσπασθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 66

Η ως άνω ρύθμιση προτείνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της εύρυθμης λειτουργία της ΓΓΕΤ, ύστερα από την μεταφορά της στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εν όψει των διατάξεων των παρ. 1, 9 και 11 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 (Α’ 119) και ιδίως λόγω των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς τα οποία σχετίζονται με την παρακολούθηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

1000 ΕΥΡΩ ΈΚΤΑΚΤΟ επίδομα σε ανέργους - Πώς θα τα πάρετε και πότε μέσω του GoLearn

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους δύο ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Ερντογάν
Ερντογάν: Ελπίζω οι Έλληνες να δώσουν το απαραίτητο μάθημα στους κυβερνώντες τους
Προκλητική ανάμιξη στα εσωτερικά της Ελλάδος από τον Ερντογάν - «Οι επιτυχίες του πρωθυπουργού και η ενδυνάμωση της Ελλάδας δεν αφήνουν τον κ....
Ερντογάν: Ελπίζω οι Έλληνες να δώσουν το απαραίτητο μάθημα στους κυβερνώντες τους
panellinies
Εκπαιδευτικοί: Μαθητές που μόχθησαν αποκλείονται από το πανεπιστήμιο λόγω ΕΒΕ
«Είναι αδιανόητο τον 21ο αιώνα να συμβιβαζόμαστε με εκπτώσεις σε ζητήματα παιδείας και να αποδεχόμαστε πως μια οικογένεια πρέπει να αιμορραγήσει...
Εκπαιδευτικοί: Μαθητές που μόχθησαν αποκλείονται από το πανεπιστήμιο λόγω ΕΒΕ