Δημιουργία τμημάτων προσανατολισμού των ΓΕ.Λ. της ΔΔΕ Φωκίδας
Δημιουργία τμημάτων Προσανατολισμού των ΓΕ.Λ. της ΔΔΕ Φωκίδας για το σχολ. έτος 2019-2020.

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

Έχοντας υπόψη:

1. τη με αριθμό Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 ( Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης, των Δ/ντών και Υπoδ/ντών των Σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το εδάφιο δ΄ της παρ. 7 του αρθ. 52 του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ31Α΄2018) με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»

Δείτε την απόφαση αναλυτικά εδώ 

σχετικά άρθρα

Ακόμα και οι πέτρες πια το ξέρουν
Ακόμα και οι πέτρες πια το ξέρουν
Αυξήστε τις ώρες Φυσικής Αγωγής σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Αναβαθμίστε τον Σχολικό Αθλητισμό. Εντάξτε μάθημα Αγωγής Υγείας στα Δημοτικά...
Ακόμα και οι πέτρες πια το ξέρουν
Ερώτηση 44 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη λειτουργία σχολικών μονάδων στις Φυλακές Κορυδαλλού
Ερώτηση 44 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη λειτουργία σχολικών μονάδων στις Φυλακές Κορυδαλλού
Η ερώτηση των βουλευτών κατατέθηκε ύστερα από πρωτοβουλία του Βουλευτή Β' Πειραιά, Τρύφωνα Αλεξιάδη
Ερώτηση 44 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη λειτουργία σχολικών μονάδων στις Φυλακές Κορυδαλλού