Ένσταση των ωρομισθίων εκπαιδευτικών των ΣΔΕ Κέρκυρας
Για την κατάθεση και καταχώριση της προϋπηρεσίας της τρέχουσας σχολικής χρονιάς για την 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ

Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του Σ.Δ.Ε. Κέρκυρας & 2ου Σ.Δ.Ε. Κέρκυρας (Κατάστημα κράτησης),

έχοντας υπόψη:

 

1. Την «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019)», από την γενική διεύθυνση εκπ/κού προς/κού α/θμιας & β/θμιας εκπ/σης διεύθυνση διορισμών - προσλήψεων εκπ/κου προσ/κου π/θμιας & δ/θμιας εκπ/σης τμήματα Α΄ & Β΄ με Αριθ. πρωτ.: 66907/Ε1, 24-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΠΡ4653ΠΣ-0ΟΣ), που αναφέρει:

 

    3. Υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών

(γ) Βεβαιώσεις για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), (του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019 ή/και προηγουμένων, που δεν είναι καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ), προσκομίζονται, υποχρεωτικά, με ευθύνη των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από την Πέμπτη 2 Μαΐου έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.

2. Την Προκήρυξη ΑΣΕΠ (Αριθμός 3ΕΑ/2019) (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019), που αναφέρει:

 

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ

    10. Αποδεικτικά / Βεβαιώσεις εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας

1. Για εκπαιδευτικές προϋπηρεσίες αναπληρωτή ή ωρομισθίου της ημεδαπής (πλην ιδιωτικών), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις [άρθρο 61 παρ. 4 στ) του ν. 4589/2019], που δεν είναι καταχωρισμένες, κατά τα ανωτέρω στο ΟΠΣΥΔ, απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή τον αρμόδιο, κατά περίπτωση, φορέα απασχόλησης, από την οποία να προκύπτει σαφώς:

• η δομή (Γενική Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή λοιπές προβλεπόμενες) και η βαθμίδα εκπαίδευσης, στην οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη

• ο κλάδος πρόσληψης

• αν ο εκπαιδευτικός απασχολήθηκε ως αναπληρωτής πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ως ωρομίσθιος

• τα ακριβή χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η ανωτέρω προϋπηρεσία

• για τους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου το εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης και

• για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα.

    ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (επί των προϋπηρεσιών):

Διευκρινίζεται ότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 «Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού» του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), για την κατάταξη στους οικείους πίνακες, θα ληφθεί υπόψη προϋπηρεσία προσφερθείσα μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της παρούσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

 

 

 

Υποβάλλουμε,

 

 

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η

ως προς τη διαδικασία κατάθεσης της προϋπηρεσίας της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), για την ένταξή τους στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Σ.Υ.Δ. σύμφωνα με την 3ΕΑ/2019 προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και την υπεύθυνη έργου των Σ.Δ.Ε., μας ενημέρωσε ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα εκδώσει και θα αποστείλει βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, που θα καλύπτουν το χρονικό διάστημα από την έναρξη της σύμβασης μέχρι και 30/04/2019, ώστε να κατατεθούν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στις κατά τόπους διευθύνσεις εκπαίδευσης, ώστε να καταχωρισθούν στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Σ.Υ.Δ.

Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των υποψηφίων της 3ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ αφού όσοι εργάζονται σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, η καταχώριση της προϋπηρεσίας της τρέχουσας σχολικής χρονιάς γίνεται αυτόματα και θα ληφθεί υπόψη προϋπηρεσία προσφερθείσα μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (24/05/2019 σύμφωνα την 3ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ). Αντίθετα όσοι εργάζονται στα Σ.Δ.Ε. θα ληφθεί υπόψη προϋπηρεσία προσφερθείσα μέχρι και 30/04/2019, διότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν δύναται (σύμφωνα με την υπεύθυνη έργου), να εκδώσει βεβαιώσεις μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (24/05/2019) και να προλάβει να τις αποστείλει, ώστε να τις καταθέσουν οι εκπαιδευτικοί εντός των προθεσμιών.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ την αποκατάσταση της ισότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε., για τη διαδικασία υποβολής και καταχώρισης της προϋπηρεσίας της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, ώστε να προσμετρηθεί ίσης χρονικής διάρκειας προϋπηρεσία για όλους τους εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019). Περιμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

 

 

Κέρκυρα, 16 / 05 /2019                                                     Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

 

Αυτό είναι το κορυφαίο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή με ανοικτές αιτήσεις

 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μοριοδότηση Προσλήψεων αναπληρωτών με ετήσιο εξ αποστάσεως σεμινάριο
 

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Άριστα στον εμπαιγμό και την κοροϊδία από το υπουργείο Παιδείας
Άριστα στον εμπαιγμό και την κοροϊδία από το υπουργείο Παιδείας
Δήλωση των Αιρετών με την Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών για την εγκύκλιο σε σχέση με τις fast track υπηρεσιακές μεταβολές
Άριστα στον εμπαιγμό και την κοροϊδία από το υπουργείο Παιδείας
Άγχος, αϋπνία, κατάθλιψη και μετατραυματικό στρες παρουσιάζουν όσοι νοσηλεύτηκαν για κορονοϊό
Άγχος, αϋπνία, κατάθλιψη και μετατραυματικό στρες παρουσιάζουν όσοι νοσηλεύτηκαν για κορονοϊό
Οι άνθρωποι που ανέρρωσαν από την Covid-19 μπορεί να υποφέρουν από ψυχιατρικές διαταραχές, όπως μετατραυματικό στρες, άγχος, αϋπνία και κατάθλιψη,...
Άγχος, αϋπνία, κατάθλιψη και μετατραυματικό στρες παρουσιάζουν όσοι νοσηλεύτηκαν για κορονοϊό