Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναλυτικά τα ονόματα στους παρακάτω συνδέσμους σχετικά με τις ανακλήσεις προσλήψεων εκπαιδευτικών

Ανάκληση πρόσληψης 9 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για απασχόληση στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)

Ανάκληση πρόσληψης 30 εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ»

Ανάκληση πρόσληψης 39 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία-Τάξεις Υποδοχής 

 Ανάκληση πρόσληψης 97 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών 

 Ανάκληση πρόσληψης 58 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών

Διαβάστε επίσης στο alfavita.gr

 

Σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών: Λάβε 4 μόρια με ECDL εξ αποστάσεως

best of network

σχετικά άρθρα