Εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 79/2017 για τις αναθέσεις μαθημάτων στους δασκάλους
Αναθέσεις

Με γραπτή του απάντηση στη Βουλή ο Υπουργός Παιδείας απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό και σε επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης  Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής (ΠΕΝΕΛΦΑ), με θέμα «Για την πλήρη εκτέλεση του γράμματος και πνεύματος της απόφασης του ΣτΕ όσον αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής αγωγής», την οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Ι Νικολόπουλος, κάνει γνωστό ότι οι αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και κατ’ επέκταση οι σχολικές μονάδες, ως προς το θέμα της ανάθεσης μαθημάτων εφαρμόζουν όσα ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 11 Α του ΠΔ 79 /2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α΄/1-8-2017), οι οποίες αναφέρουν τα εξής:

«6. Στα δημοτικά σχολεία κάθε μάθημα διδάσκεται αποκλειστικά από έναν μόνο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων ή από έναν εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας όταν πρόκειται για τα μαθήματα ειδικοτήτων που προβλέπονται στο ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελούν τα διδακτικά αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) και η Ευέλικτη Ζώνη, τα οποία μπορούν να ανατίθενται σε περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς.

Η Ευέλικτη Ζώνη ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων με προτεραιότητα στον εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων του τμήματος.

7. Σε περιπτώσεις μη κάλυψης των διδακτικών ωρών από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων, τα διδακτικά αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής δύναται να ανατεθούν και σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων. Ειδικότερα για τα 4/θέσια και 5/θέσια Δημοτικά

σχετικά άρθρα

Κατέρρευσε ο πατέρας του Μακρή: "Πέθαναν και τα 2 παιδιά μου μπροστά μου"
Κατέρρευσε ο πατέρας του Μακρή: "Πέθαναν και τα 2 παιδιά μου μπροστά μου"
Δίπλα στην αδελφή του ετάφη ο Γιάννης Μακρής στην Αυστραλία. Ο πατέρας του μίλησε για την απώλεια του γιου του σε αυστραλιανή εφημερίδα, ενώ η...
Κατέρρευσε ο πατέρας του Μακρή: "Πέθαναν και τα 2 παιδιά μου μπροστά μου"
Οι Προσωρινοί Κατάλογοι Εκπαίδευσης 300 νέων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ
Οι Προσωρινοί Κατάλογοι Εκπαίδευσης 300 νέων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ
Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε. και καταρτίστηκαν οι Προσωρινοί Κατάλογοι
Οι Προσωρινοί Κατάλογοι Εκπαίδευσης 300 νέων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ