Έγκριση Κανονισμού Μετ. Σπουδών του Διατμηματικού ΠΜΣ του Τμ. Ψυχολογίας και του Τμ. Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
Δείτε το ΦΕΚ

Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις» του Τμήματος Ψυχολογίας και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf

σχετικά άρθρα