Να διαφοροποιηθούν από τις ειδικότητες ΠΕ81 σε συγκεκριμένα μαθήματα ζητούν οι Αρχιτέκτονες Εκπαιδευτικοί
Και 2η επιστολή στον Κώστα Γαβρόγλου για τις αναθέσεις

Και δεύτερη επιστολή έστειλαν στον Υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί-Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα τις τροποποιημένες νέες αναθέσεις σε ΕΠΑΛ και Γενικά Λύκεια.

Στην πρώτη επιστολή τους έκαναν λόγο για σημειακές διορθώσεις από πλευράς Υπουργείου, χωρίς καμία ουσιαστική αλλαγή σε ό,τι αφορά στην ειδικότητα των Αρχιτεκτόνων. Παράλληλα ζητούσαν "να διαφοροποιηθεί η ειδικότητα των Αρχιτεκτόνων από την Ενοποιημένη Ειδικότητα ΠΕ81 σε ό,τι αφορά στις αναθέσεις στα καλλιτεχνικά μαθήματα στα Γενικά Λύκεια και στον τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ., λόγω ειδικής συνάφειας του αντικειμένου των σπουδών μας με αυτά, και να επανέλθουν κατ’ ελάχιστο όλες οι προηγούμενες αναθέσεις."

Διαβάστε παρακάτω τη δεύτερη επιστολή:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Σε συνέχεια της επιστολής μας με αρ. πρωτ. 74861/10-05-18, και αφού λάβαμε γνώση των διορθωτικών αποφάσεων 75401/10.5.2018 και 76099/11.5.2018 για τις αναθέσεις σε ΕΠΑ.Λ. - Γυμνάσια – Γενικά Λύκεια και τη μερική άρση των αδικιών που είχαν συντελεσθεί εις βάρος διαφόρων ειδικοτήτων, σας θέτουμε υπόψη τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα ΦΕΚ 2797/9.8.2017 «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου», 1671/10.6.2016 «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» και 1984/24.9.2008 «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», οι Εκπαιδευτικοί ΠΕ 12.02 Αρχιτέκτονες Μηχανικοί είχαν τις παρακάτω αναθέσεις: 

1. Α’ Ανάθεση στα μαθήματα: 

 • Βασικές Αρχές Σύνθεσης της Α’ τάξης, 
 • Ελεύθερο Σχέδιο, Ιστορία της Τέχνης και Αρχές Σύνθεσης όλων των ειδικοτήτων της Β’ τάξης του Τομέα των Εφαρμοσμένων Τεχνών, 
 • Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης όλων των Ειδικοτήτων της Γ’ τάξης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, 
 • Αρχιτεκτονικό σχέδιο και Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ, το οποίο μετονομάστηκε σε Ψηφιακή Σχεδίαση με το ΦΕΚ 2797/9.8.2017, της Γ’ τάξης της ειδικότητας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ,
 • Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων της Γ’ τάξης της ειδικότητας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 
 • Ελεύθερο Σχέδιο της Γ’ τάξης της ειδικότητας ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ-ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ,
 • Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα της Γ’ τάξης της ειδικότητας ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, το οποίο τροποποιήθηκε σε Β’ ανάθεση με το ΦΕΚ 1671/10.6.2016.

2. Β’ Ανάθεση στα μαθήματα:

 • Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομίας της Β’ τάξης της ειδικότητας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Οδηγίες για την ανάθεση μαθημάτων ΕΠΑ.Λ., 88625/Δ2/04-06-2015),
 • Διακοσμητική Σύνθεση ΙΙ, το οποίο μετονομάστηκε σε Διακοσμητική Σύνθεση – Τρισδιάστατη Μακέτα με το ΦΕΚ 2797/9.8.2017, της Γ’ τάξης της ειδικότητας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ,
 • Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων, το οποίο μετονομάστηκε σε Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων με το ΦΕΚ 2797/9.8.2017, της Γ’ τάξης της ειδικότητας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ,
 • Αποτυπώσεις, που μετονομάστηκαν σε Σχεδιαστική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης με το ΦΕΚ 1671/10.6.2016, της Γ’ τάξης της ειδικότητας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,
 • Ηλεκτρονική σχεδίαση Βιομηχανικού Προϊόντος της Γ’ τάξης των ειδικοτήτων ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ-ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ και ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ.

Η ονομασία ορισμένων μαθημάτων έχει τροποποιηθεί ελαφρά, χωρίς όμως αυτά να έχουν αλλάξει επί της ουσίας, σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία, που έχουν παραμείνει τα ίδια από την εποχή των Τ.Ε.Ε. (Πράξεις 38/22-09-2016, 38/28-09-2017 και 42/12-10-2017 Δ.Σ. Ι.Ε.Π. «Αντιστοιχίες Μαθημάτων-Βιβλίων»), με εξαίρεση το βιβλίο της Ιστορίας της Τέχνης που είναι πλέον το ίδιο με αυτό που διδάσκεται στη Γ΄ τάξη των Γενικών Λυκείων.

Εξάλλου, το μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης στη Γ΄ τάξη των Γενικών Λυκείων ήταν πάντα σε Α’ Ανάθεση στους Αρχιτέκτονες ΠΕ 12.02 (ενδεικτικά ΦΕΚ 1670/10-06-2016 και 1984/24.9.2008).

Προκύπτουν συνεπώς, ως προφανή, τα ακόλουθα ερωτήματα: 

Για ποιο λόγο,

οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί θεωρούνται πλέον ανεπαρκείς να διδάσκουν σε Α’ ή Β’ Ανάθεση μαθήματα που επί σειρά ετών δίδασκαν;

προκύπτουν οι αναθέσεις στα μαθήματα των Μαθηματικών (Άλγεβρα και Γεωμετρία στην Α’ και Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.) και της Φυσικής (στο Γυμνάσιο), ενώ πρόκειται για Επιστήμες αυτόνομες που απαιτούν συνολική γνώση του αντικειμένου, με τις οποίες τα προγράμματα σπουδών των Αρχιτεκτόνων έχουν πολύ μικρή επαφή;

ελαχιστοποιούνται οι Α’ αναθέσεις των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με κίνδυνο την απώλεια οργανικών θέσεων και τη δημιουργία υπεραρίθμων και μετακινούμενων εκπαιδευτικών;

οι αναθέσεις δεν γίνονται με αποκλειστικό κριτήριο τα προγράμματα σπουδών και την επιστημονική ειδίκευση;

Επειδή η αναστάτωση αυτή που έχει προκύψει είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της πρόσφατης ενοποίησης των ειδικοτήτων, 

Ζητούμε

Να τροποποιηθούν οι Υ.Α. 75401/10.5.18 και 76099/11.5.18 όσον αφορά στις αναθέσεις των πρώην ΠΕ 12.02, διαφοροποιώντας την ειδικότητα των Αρχιτεκτόνων από τις λοιπές ειδικότητες του κλάδου ΠΕ81

 • ως προς τα μαθήματα του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και της Ιστορία Τέχνης των ΓΕΛ, λόγω ειδικής συνάφειας του αντικειμένου των σπουδών μας με αυτά, 
 • ως προς τα μαθήματα Άλγεβρα και Γεωμετρία της Α’ και Β’ τάξης του ΕΠΑ.Λ. και της Φυσικής του Γυμνάσιου, λόγω της πολύ μικρής συνάφειας των σπουδών μας με αυτά. 

Σε αντίθετη περίπτωση θα παρατηρηθεί το παράδοξο φαινόμενο οι Αρχιτέκτονες να διδάσκουν Μαθηματικά και Φυσική και οι λοιπές ειδικότητες της ΠΕ81 Ελεύθερο σχέδιο και Ιστορία της Τέχνης. 

Να αποκατασταθούν οι Α’ και Β’ αναθέσεις που ίσχυαν για τον κλάδο ΠΕ 12.02 με τα ΦΕΚ 1671/10.6.2016 και 2797/9.8.2017, ως ελάχιστη βάση για την περαιτέρω συζήτηση του τόσο σημαντικού αυτού ζητήματος.

Παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα παραπάνω ερωτήματα και να τοποθετηθείτε επί των αναλυτικών προτάσεων μας, που σας επισυνάπτουμε εκ νέου.

Με εκτίμηση

Αρχιτέκτονες Μηχανικοί – Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 1. Αμπόνης Δημήτρης 13ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
 2. Αντύπα Μύρσα Γυμνάσιο Διονύσου
 3. Βαλωμένου Γεωργία 4ο ΕΠΑΛ Αθήνας
 4. Γαλανοπούλου Κωνσταντία 1ο ΕΠΑΛ Περιστερίου
 5. Γεωργουσόπουλος Ευάγγελος 42ο Γυμνάσιο Αθήνας
 6. Γουσγούνη Αικατερίνη 3ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου
 7. Γρηγοροπούλου Μαρίνα Διάθεση Δευτεροβάθμιας Ανατολικής Αττικής
 8. Δημητριάδου Ελένη Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ημαθίας
 9. Δουλτσίνος Δημήτρης 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγάλεω
 10. Δρίτσου Αικατερίνη 2ο Γυμνάσιο Πάτρας
 11. Δρουδάκη Γεωργία 1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου
 12. Ευσταθίου Όλγα 14ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
 13. Ζαχαρόπουλος Νίκος 1ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 
 14. Καπρίνης Γιώργος 1ο ΓΕΛ Αγ. Δημητρίου
 15. Κάτου Μαρία 2ο ΕΠΑΛ Αχαρνών
 16. Κακλιδάκη Ευαγγελία Υποδιευθύντρια ΔΙΕΚ Ρεθύμνου
 17. Καμαριανού Ελένη 8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς
 18. Καράμπελα Φωτεινή Εσπερινό ΕΠΑΛ Ραφήνας
 19. Καραπιδάκη Ευαγγελία Διάθεση Β’ Ανατολικής Αττικής 
 20. Κασσανδρινού Βασιλική 1ο ΓΕΛ Κοζάνης
 21. Καταβέλος Αντώνης Υποδιευθυντής ΔΙΕΚ Θέρμης - Θεσσαλονίκη
 22. Κατζόγια Σοφία 2ο ΓΕΛ Βέροιας
 23. Κίτσαλη Ευθυμία 7ο ΓΕΛ Αθήνας
 24. Κοκκίνου Μαρία Διευθύντρια 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης
 25. Κομποχόλης Παρασκευάς 1ο ΕΠΑΛ Αθήνας
 26. Κουνάδη Κατερίνα ΔΔΕ Α’ Μεσσηνίας
 27. Κρεστενίτη Ρεβέκα Εσπερινό ΕΠΑΛ Ραφήνας
 28. Λάζου Δέσποινα 1ο ΕΠΑΛ Νεάπολης – Θεσσαλονίκης
 29. Λοντόρφος Γιάννης 3ο ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας
 30. Μαΐδου Ανθούλα 5 ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
 31. Μανδραλή Μαρία 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
 32. Μαρίνου Μαρία 31ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης
 33. Μάρκου Γεωργία Αναπληρώτρια, 6ο Γυμνάσιο Χανίων
 34. Μαρμαγκά Πολυτίμη 1ο ΓΕΛ Ωραιόκαστρου
 35. Μήτσιου Ελένη Αναπληρώτρια 
 36. Μιχαλόπουλος Λέανδρος 1ο ΕΠΑΛ Πειραιά
 37. Μπερδέ Σοφία 2ο και 3ο ΕΠΑΛ Πάτρας
 38. Μπονέτη Στεφανία 1ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας
 39. Μπουλασίκη Κωνσταντία 1ο ΓΕΛ Βέροιας και ΓΕΛ Μακροχωρίου
 40. Οιχαλιώτη Παναγιώτα 1ο ΕΠΑΛ Αθήνας
 41. Παναγιώτου Νίκος 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
 42. Πανούση Μαρία 3ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου
 43. Παπαπαναγιώτου Θάνος 4ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης
 44. Παυλίδου Άννα 4ο ΕΠΑΛ Αθήνας
 45. Πιστοφίδου Ελένη 2ο  ΓΕΛ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης
 46. Πουλάκη Σωτηρία Διάθεση ΠΥΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
 47. Ρέλλια Ελένη 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πειραιά 
 48. Σκαμνάκη Μαρία 1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου
 49. Σταμπουλή Ιωάννα 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πάτρας
 50. Στεργίου Ευαγγελία ΕΠΑΛ Λαγκαδά
 51. Στεφανάκη Μαρία 1ο ΕΠΑΛ Ραφήνας
 52. Τζιάτζιου Αλεξάνδρα 7ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
 53. Τζικάκης Ιωάννης 2ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης
 54. Τσαούσης Βασίλειος  1ο ΓΕΛ Πειραιά
 55. Τσιριγκούλη Αντωνία 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πάτρας
 56. Φίλιππα Κατερίνα 1ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου
 57. Χάλκου Δάφνη Αναπληρώτρια - Eσπερινό ΕΠΑΛ Κορίνθου
 58. Χατζησαμουηλίδου Ελένη 2ο ΓΕΛ Πολίχνης
 59. Χειμαριώτη Βασιλική 3ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

 

Αυτό είναι το κορυφαίο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή με ανοικτές αιτήσεις

 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μοριοδότηση Προσλήψεων αναπληρωτών με ετήσιο εξ αποστάσεως σεμινάριο
 

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Άριστα στον εμπαιγμό και την κοροϊδία από το υπουργείο Παιδείας
Άριστα στον εμπαιγμό και την κοροϊδία από το υπουργείο Παιδείας
Δήλωση των Αιρετών με την Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών για την εγκύκλιο σε σχέση με τις fast track υπηρεσιακές μεταβολές
Άριστα στον εμπαιγμό και την κοροϊδία από το υπουργείο Παιδείας
Άγχος, αϋπνία, κατάθλιψη και μετατραυματικό στρες παρουσιάζουν όσοι νοσηλεύτηκαν για κορονοϊό
Άγχος, αϋπνία, κατάθλιψη και μετατραυματικό στρες παρουσιάζουν όσοι νοσηλεύτηκαν για κορονοϊό
Οι άνθρωποι που ανέρρωσαν από την Covid-19 μπορεί να υποφέρουν από ψυχιατρικές διαταραχές, όπως μετατραυματικό στρες, άγχος, αϋπνία και κατάθλιψη,...
Άγχος, αϋπνία, κατάθλιψη και μετατραυματικό στρες παρουσιάζουν όσοι νοσηλεύτηκαν για κορονοϊό