Το 2ο πτυχίο είναι σημαντικό προσόν στις κρίσεις των στελεχών - Μόρια δίνει και το 2ο Μεταπτυχιακό!
Όπως θα δείτε και παρακάτω το δεύτερο πτυχίο μετράει 3 μόρια και είναι  είναι το μόνο που συνδυάζεται με μεταπτυχιακό ή και διδασκαλείο και ο υποψήφιος παίρνει όλα τα μόρια και από τους δύο τίτλους. Ο Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος μετράει 1,5 μόρια!

Αναλυτικά τι αναφέρει το νομοσχέδιο

. Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 21, τα κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης αποτιμώνται με 45 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

2. Το κριτήριο της επιστημονικής συγκρότησης αξιολογείται με 17 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Τίτλοι σπουδών: 9 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) Διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδες.
ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 3,5 μονάδες.
γγ) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: 3 μονάδες.

δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. πριν την υπαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση: 3 μονάδες.

εε) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 1,5 μονάδες.

Η κατοχή περισσότερων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αξιολογείται κατ’ ανώτατο όριο με 5 μονάδες και στην περίπτωση αυτή δεν μοριοδοτείται η κατοχή τίτλου διδασκαλείου εκπαίδευσης.

Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και τίτλου διδασκαλείου εκπαίδευσης αξιολογείται με 4,5 μονάδες.

 

Η κατοχή των τίτλων της παρούσας περίπτωσης αξιολογείται εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση πτυχίου που οδήγησε στο διορισμό στην εκπαίδευση.

 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).

Αναλυτικά:

Ο υποψήφιος   με μεταπτυχιακό και διδασκαλείο  μοριοδοτείται με:4,5 μονάδες  (-2)

Ο υποψήφιος   με μεταπτυχιακό και  2ο πτυχίο μοριοδοτείται με:3,5 +3= 6,5 μόρια

Ο υποψήφιος  με 2ο πτυχίο και διδασκαλείο μοριοδοτείται με: 3+3=6 μόρια.

Διαβάστε το σχετικό απόσπασμα και δείτε παρακάτω έναν σχετικό πίνακα μοριοδότησης:

Το κριτήριο της επιστημονικής συγκρότησης αξιολογείται με 17 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Τίτλοι σπουδών: 9 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) Διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδες.

ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 3,5 μονάδες.

γγ) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: 3 μονάδες.

δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. πριν την υπαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση: 3 μονάδες.

εε) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 1,5 μονάδες.

 

best of network

σχετικά άρθρα

Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων
Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των 159 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δυετεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα μεταταχθούν σε διοικητικές...

Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση
Αναλυτικά η απόφαση - "Το πρόβλημα με την πΓΔΜ πρέπει να λυθεί και η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στο άνοιγμα της ευρωπαϊκής οδού για τη...
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση