Διδακτορική υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Nematic Phases of Liquid Crystalline Dimers and Oligomers: Characterisation and Molecular Modelling-("NEMO")», στα πλαίσια της πράξης «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015», που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Καραχάλιου Παναγιώτα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος ΦΥΣΙΚΗΣ, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που είναι:
(α) απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής ή Επιστήμης των Υλικών και
(β) υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών (εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα που οδηγεί σε λήψη διδακτορικού), με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο «ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ».

Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι:

Απαραίτητα προσόντα*
1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη φυσική των υλικών (ή συναφή).
2. Προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα*
1. Εμπειρία στις πειραματικές τεχνικές της Πολωτικής Μικροσκοπίας, της Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης, της ηλεκτροοπτικής απόκρισης υγροκρυσταλλικών υλικών και της διηλεκτρικής απόκρισης υλικών που ανήκουν στη μαλακή υλή.
2. Χρήση υπολογιστικών πακέτων για την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων.
3. Σχετικές δημοσιεύσεις (δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αλλά θα αξιολογηθούν με ιδιαίτερη βαρύτητα).

Το έργο δύναται να υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις των Εργαστηρίου Υγρών Κρυστάλλων και Διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας, του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ, του Τμήματος ΦΥΣΙΚΗΣ, του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τηλέφωνο 2610-997453, ή στο e-mail: [email protected](Π. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ)

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα