ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Νέα Ελληνική Γλώσσα 2019: Απαιτητική η περίληψη, αναμενόμενο το θέμα της έκθεσης
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2019: Απαιτητική η περίληψη, αναμενόμενο το θέμα της έκθεσης
Τα θέματα ήταν βατά, ωστόσο η σύνταξη της περίληψης απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή. Αναμενόμενο το θέμα της έκθεσης
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2019: Απαιτητική η περίληψη, αναμενόμενο το θέμα της έκθεσης
Πανελλαδικές 2019: Για τη Δημοκρατία το θέμα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας;
Πανελλαδικές 2019: Για τη Δημοκρατία το θέμα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας;

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, στους υποψηφίους δόθηκε απόσπασμα με θέμα τη Δημοκρατία. 

Περισσότερα σε λίγο...

Πανελλαδικές 2019: Για τη Δημοκρατία το θέμα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας;