ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2019: Βαθμολογίες κάτω από τη βάση και άριστοι μαθητές 
Πανελλήνιες 2019: Βαθμολογίες κάτω από τη βάση και άριστοι μαθητές 
Βαθμολογίες 2019: Αυξημένα τα ποσοστά των υποψηφίων κάτω από τη βάση και μείωση των αριστούχων στα περισσότερα μαθήματα
Πανελλήνιες 2019: Βαθμολογίες κάτω από τη βάση και άριστοι μαθητές