ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Σκέψεις σχετικά με τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων της κοινωνιολογίας 2020
Σκέψεις σχετικά με τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων της κοινωνιολογίας 2020
Προτείνω οι υποψήφιοι που έδωσαν λανθασμένη απάντηση και οι συνάδελφοι που ασπάζονται αυτές τις απόψεις, να κοιτάξουν να βρουν αλλού το αίτιο του...
Σκέψεις σχετικά με τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων της κοινωνιολογίας 2020