ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Μορφή συνεξέτασης Έκθεσης -Λογοτεχνίας στις πανελλαδικές εξετάσεις
Μορφή συνεξέτασης Έκθεσης -Λογοτεχνίας στις πανελλαδικές εξετάσεις
Τρόπος αξιολόγησης μαθητών/-τριών στις πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα των Νέων Ελληνικών ημερήσιου και εσπερινού ΓΕΛ
Μορφή συνεξέτασης Έκθεσης -Λογοτεχνίας στις πανελλαδικές εξετάσεις