Δικαστήριο αστυνομία
Πώς θα καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας

Έως αύριο  Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 θα γίνεται δεκτή η αποστολή των δικαιολογητικών για τη πρόσληψη των 500 πρώτων δικαστικών αστυνομικών στο ένστολο τμήμα της Δικαστικής Αστυνομίας, προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και διοριστέων της 1ΔΑ/2023.

Πιο συγκεκριμένα, η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης, καλεί τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες να υποβάλλουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στο Κεφάλαιο Ε΄ της οικείας προκήρυξης. Να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι που καλούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά είναι αυτοί οι οποίοι, ανά κατηγορία και κλάδο, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία.

Η κατανομή των θέσεων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης έχει ως εξής:

  • Σε θέσεις πολιτικού προσωπικού θα επιλεγούν 170 υπάλληλοι κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ. Από αυτούς, 31 θέσεις ΤΕ θα καλυφθούν από τους επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.
  • Σε θέσεις αστυνομικού προσωπικού θα επιλεγούν 630 υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ.

Οι θέσεις του κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ της Δικαστικής Αστυνομίας έχουν ως αντικείμενο:

  1. Την επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων
  2. Την εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων 
  3. Την ευταξία των δικαστικών συνεδριάσεων και τη φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων

Τα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από:

  1. Την αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (Παράρτημα Γ΄, σελ. 95 της προκήρυξης), συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο υποψήφιος και
  2. Την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης ΑΣΕΠ, υπογεγραμμένη, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε κατά την ηλεκτρονική της υποβολή.
  3. Για την απόδειξη της εμπειρίας, οι υποψήφιοι προσκομίζουν, πέραν των αναφερομένων στην οικεία προκήρυξη (Κεφ. Ε3, σελ. 49-52) και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (συνημμένο υπόδειγμα).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φάκελο μεγέθους Α4 και σε έντυπη μορφή. Η αποστολή θα πρέπει να γίνει με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού
Αίτηση για την Προκήρυξη 1ΔΑ/2023
Μεσογείων 96
Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
Κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Άνοιξε ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΕΔΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΝΕΟ - Πιστοποίηση Ιταλικών για ΑΣΕΠ ΕΥΚΟΛΑ και ΑΜΕΣΑ (ΕΞΤΡΑ Μοριοδότηση 2ης Ξένης Γλώσσας)

ΑΣΕΠ: Πάρτε το πιο ΕΥΚΟΛΟ online PROFICIENCY στην Ελλάδα σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες (Μόνο 95 ευρώ)

ΑΣΕΠ Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC ή ECDL σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες με εξ αποστάσεως τεστ  - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα