Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 110 θέσεις στα ΙΕΚ Τουρισμού
Υπουργείο Τουρισμού: 110 προσλήψεις εκπαιδευτικών σε οκτώ ΙΕΚ της χώρας

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στην προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023.

Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας

1. ΙΕΚ Τουρισμού Αττικής

 • ΠΕ ωρομίσθιου Αγγλικών - 2 θέσεις
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γαλλικών - 2 θέσεις
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γερμανικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Οικονομικών - 2 θέσεις
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων - 3 θέσεις
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Τουριστικά Γραφεία - 2 θέσεις
 • ΔΕ ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης - 3 θέσεις
 • ΔΕ ωρομίσθιων Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων - 3 θέσεις
 • ΔΕ ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης - 2 θέσεις

2. ΙΕΚ Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου

 • ΠΕ ωρομίσθιου Αγγλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γαλλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γερμανικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Οικονομικών - 1 θέση
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων - 4 θέσεις
 • ΔΕ ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης - 1 θέση
 • ΔΕ ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης - 4 θέσεις

3. ΙΕΚ Τουρισμού Πελοποννήσου

 • ΠΕ ωρομίσθιου Αγγλικών - 2 θέσεις
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γαλλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γερμανικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Οικονομικών - 2 θέσεις
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων - 2 θέσεις
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Τουριστικά Γραφεία - 2 θέσεις
 • ΔΕ ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης - 1 θέση
 • ΔΕ ωρομίσθιων Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων - 1 θέση
 • ΔΕ ωρομίσθιων Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στην Υποδοχή - 1 θέση
 • ΔΕ ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης - 2 θέσεις

4. ΙΕΚ Τουρισμού Κρήτη

 • ΠΕ ωρομίσθιου Αγγλικών - 2 θέσεις
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γαλλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γερμανικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Οικονομικών - 1 θέση
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Ξενοδοχειακά - 2 θέσεις
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Επισιτιστικά - 1 θέση
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τεχνολόγων Τροφίμων - 1 θέση
 • ΔΕ ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης - 4 θέσεις
 • ΔΕ ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης με έμφαση στην Αρτοποιία - 1 θέση
 • ΔΕ ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης - 1 θέση

5. ΙΕΚ Τουρισμού Μακεδονίας

 • ΠΕ ωρομίσθιου Αγγλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γαλλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γερμανικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Οικονομικών - 1 θέση
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων - 6 θέσεις
 • ΔΕ ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης - 3 θέσεις
 • ΔΕ ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης - 4 θέσεις

6. ΙΕΚ Τουρισμού Ιόνιων Νήσων

 • ΠΕ ωρομίσθιου Αγγλικών - 2 θέσεις
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γαλλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γερμανικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Οικονομικών - 1 θέση
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων - 3 θέσεις
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Τουριστικά Γραφεία - 1 θέση
 • ΔΕ ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης - 4 θέσεις
 • ΔΕ ωρομίσθιου Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Επισιτιστικά - 1 θέση
 • ΔΕ ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης - 1 θέση

7. ΙΕΚ Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας

 • ΠΕ ωρομίσθιου Αγγλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γαλλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γερμανικών - 1 θέση
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων - 2 θέσεις
 • ΔΕ ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης - 2 θέσεις

8. ΙΕΚ Τουρισμού Θράκης

 • ΠΕ ωρομίσθιου Αγγλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γαλλικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Γερμανικών - 1 θέση
 • ΠΕ ωρομίσθιου Οικονομικών - 1 θέση
 • ΤΕ ωρομίσθιου Οικονομικών - 1 θέση
 • ΤΕ ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων - 1 θέση
 • ΔΕ ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης - 3 θέσεις

Πώς θα κάνετε αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier), ενώ οι αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier) θα γίνουν δεκτές όταν προκύπτει από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

Ι.Ε.Κ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Αττικής Πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ»  49ο χιλ. ΑθηνώνΣουνίου 19013 Ανάβυσσος Αττικής 22910 36998 /42294
Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Στερεάς Ελλάδος 33052 Γαλαξίδι Φωκίδας 22650 41997 /41998
Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Κρήτης Εσταυρωμένος (εντός ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) 71410 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1923 2810 761363
Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Θράκης Ξενοδοχείο «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2o χλμ. Λεωφ. Αλεξ/ποληςΜάκρης 68131 Αλεξανδρούπολη Έβρου 25510 25288
Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Ιονίων Νήσων Ξενοδοχείο «ΔΕΜΠΟΝΟΣ» 49100 Γουβιά Κέρκυρας 26610 90030 /91541
Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Μακεδονίας Πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ»  57019 παραλία Περαίας Θεσσαλονίκης 23920 25551-4
Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου Πρώην Ξενοδοχείο «ΘΕΡΜΑΙ» Αλεξ. Διάκου 1 85100 Ρόδος 22410 74445 /71446
Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Πελοποννήσου Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο  Δαναού 29 21200 Άργος 27510 20127

 Δείτε όλο το ΦΕΚ

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Άνοιξε ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΕΔΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΝΕΟ - Πιστοποίηση Ιταλικών για ΑΣΕΠ ΕΥΚΟΛΑ και ΑΜΕΣΑ (ΕΞΤΡΑ Μοριοδότηση 2ης Ξένης Γλώσσας)

ΑΣΕΠ: Πάρτε το πιο ΕΥΚΟΛΟ online PROFICIENCY στην Ελλάδα σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες (Μόνο 95 ευρώ)

ΑΣΕΠ Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC ή ECDL σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες με εξ αποστάσεως τεστ  - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

νοσοκομείο, γιατρός, νοσοκόμα
ΑΣΕΠ: Τελευταία ημέρα αιτήσεων για τις 775 μόνιμες προσλήψεις στα Νοσοκομεία
Στην προκήρυξη ζητούνται 31 ειδικότητες ΔΕ και ΥΕ και μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου
ΑΣΕΠ: Τελευταία ημέρα αιτήσεων για τις 775 μόνιμες προσλήψεις στα Νοσοκομεία
γιγαντοπανο
Μήνυμα των Φοιτητικών συλλόγων: «Το έγκλημα αυτό δε θα ξεχαστεί. Ολων των νεκρών θα γίνουμε φωνή! Ολοι στην απεργία Τετάρτη 10.30 Προπύλαια»
Γιγαντοπανό στην Βουλή από τους Φοιτητές
Μήνυμα των Φοιτητικών συλλόγων: «Το έγκλημα αυτό δε θα ξεχαστεί. Ολων των νεκρών θα γίνουμε φωνή! Ολοι στην απεργία Τετάρτη 10.30 Προπύλαια»
πεσεκ εκδηλωση
ΠΕΣΕΚ: Εκδήλωση σήμερα στις 6μμ στη Νομική για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια και την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης
Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών  (ΠΕΣΕΚ): Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι Δημήτρης Καλτσώνης, Χρήστος Κάτσικας και Άγγελος Θωμόπουλος
ΠΕΣΕΚ: Εκδήλωση σήμερα στις 6μμ στη Νομική για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια και την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΞΥΝΟΣ)
Έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Κοσμάς (Ξυνός), μέλος της ΚΕ του Μ-Λ ΚΚΕ
Στα νεανικά του χρόνια, εντάχθηκε στο ΑΜΕΕ Ιταλίας, όπου και φοιτούσε, και αργότερα επιστρέφοντας στην Ελλάδα στο μαρξιστικό-λενινιστικό κίνημα,...
Έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Κοσμάς (Ξυνός), μέλος της ΚΕ του Μ-Λ ΚΚΕ