Ευρωπαϊκή Ένωση σημαία
Πώς θα κάνετε αίτηση- Τα στάδια του διαγωνισμού

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, από τον οποίο το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), με έδρα στο Αλικάντε της Ισπανίας, θα προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) διαχειρίζεται τα δικαιώματα σχετικά με τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματα της ΕΕ, που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα δικαιώματα αυτά συμπληρώνουν τα εθνικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συνδέονται με τα διεθνή συστήματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Από το 2012, το EUIPO είναι υπεύθυνο για το Παρατηρητήριο της ΕΕEN για την παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τη βάση δεδομένων των ορφανών έργων.

Κατά μέσο όρο, το Γραφείο λαμβάνει και εξετάζει κάθε χρόνο πάνω από 150.000 αιτήσεις για εμπορικά σήματα και 90.000 αιτήσεις για σχέδια και υποδείγματα. 

  Πώς θα κάνετε αίτηση

  Για να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας, ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει λογαριασμό EPSO. Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν ακόμη λογαριασμό EPSO θα πρέπει να δημιουργήσουν. Μόνο ένας λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί για όλες τις αιτήσεις του κάθε υποψήφιου στην EPSO.

  Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO έως την Τρίτη, 29 Αυγούστου 2023 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

  Οι υποψήφιες θα πρέπει να «φορτώσουν», στον λογαριασμό τους EPSO, σαρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων προς υποστήριξη των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στο έντυπο της αίτησής τους έως τις 2 Οκτωβρίου 2023 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

  Τα στάδια του διαγωνισμού

  Ο παρών διαγωνισμός θα διοργανωθεί με βάση τα ακόλουθα στάδια:

  1. Υποβολή αίτησης
  2. Δοκιμασίες και βαθμολόγηση: δοκιμασίες κατανόησης, δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σχετικά με τον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας («σχετική με τον τομέα δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής») και εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων
  3. Κατάταξη των υποψηφίων, έλεγχος επιλεξιμότητας και κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων 

  Οι δοκιμασίες θα διεξαχθούν με εξ αποστάσεως επιτήρηση. Οι υποψήφιοι πρέπει να κλείσουν ημερομηνία για τη διενέργεια των δοκιμασιών σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουν από την EPSO. Υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τις χρονικές περιόδους κράτησης ημερομηνίας και διενέργειας των δοκιμασιών. Οι υπόλοιπες απαραίτητες λεπτομέρειες και οδηγίες θα διευκρινιστούν στις επιστολές πρόσκλησης για τις δοκιμασίες.

  Τα απαραίτητα προσόντα

  Για να είναι επιλέξιμοι οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που παρατίθενται σε ένα από τα ακόλουθα σημεία:

  1. Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο νομικής, ακολουθούμενες από σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών.
  2. Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο σε άλλον τομέα πέραν της νομικής, ακολουθούμενες από σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον πέντε ετών.
  3. Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, ακολουθούμενες από σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τεσσάρων ετών, και πτυχίο/δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή ισοδύναμο).

  Οι υποψήφιοι στον παρόντα διαγωνισμό πρέπει να πληρούν και τις δύο ακόλουθες απαιτήσεις:

  1. Άριστη γνώση (τουλάχιστον επιπέδου C1) μίας από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
  2. Ικανοποιητική γνώση (τουλάχιστον επιπέδου Β2) της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

  Η δεύτερη γλώσσα θα πρέπει να είναι διαφορετική από τη την πρώτη γλώσσα. Τα ελάχιστα επίπεδα που αναφέρονται ανωτέρω ισχύουν για κάθε γλωσσική ικανότητα (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και προφορική κατανόηση) που ζητείται στην αίτηση υποψηφιότητας. Οι ικανότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες που προσδιορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

   

  Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

  Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

  ΑΣΕΠ Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC ή ECDL σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες με εξ αποστάσεως τεστ  - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

  ΑΣΕΠ: Πάρτε την πιο εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες

  VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 1000 ΕΥΡΩ: Ξεκινήστε εδώ για την ΑΤΤΙΚΗ

  2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για όλο το δημόσιο: Όλη η ύλη εδώ

  νέα από το Ethnos logo

  σχετικά άρθρα

  peripoliko-nixta-1021x576.jpg
  Λάρισα: Παρίσταναν τους «τεχνικούς» της ΔΕΗ αλλά ξάφριζαν χρήματα και χρυσαφικά
  Κλέφτες απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ και κοσμήματα από την οικία της μίας γυναίκας, προσποιούμενοι τους τεχνικούς της ΔΕΗ
  Λάρισα: Παρίσταναν τους «τεχνικούς» της ΔΕΗ αλλά ξάφριζαν χρήματα και χρυσαφικά