Προσλήψεις δύο Ιατρών στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Την πρόσληψη ενός παθολόγου και ενός καρδιολόγου, με τριετή σύμβαση, προκηρύσσει το Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Το Αιγινήτειο Νοσοκομείο προκηρύσσει την πλήρωση δυο (2) κενών οργανικών θέσεων Ειδικών Συμβούλων Ιατρών, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, τριετούς θητείας και με δυνατότητα ανανέωσης και συγκεκριμένα:

  • Ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Καρδιολόγου, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, τριετούς θητείας και με δυνατότητα ανανέωσης (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 100).
    Ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Παθολόγου, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, τριετούς θητείας και με δυνατότητα ανανέωσης (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 200)

Γενικά προσόντα διορισμού

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες
  2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους
  3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
  4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 και 9 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει)
  5. Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
  6. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους – εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής
  7. Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του Π.Δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154/11.10.1991/τ.Α΄), ορίζεται το 50ο έτος

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Βασ. Σοφίας 72, 115 28 Αθήνα) αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα υπογράφουν σύμφωνα με το Νόμο, με την οποία θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής και θα αναφέρουν αναλυτικά τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν συνημμένως στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση.

Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση και τον κωδικό ή τους κωδικούς των θέσεων που αντιστοιχούν στη θέση ή στις θέσεις που επιλέγει, καθορίζοντας και τη σειρά που θα έχει η συγκεκριμένη επιλογή στην προτίμησή του (1η επιλογή, 2η επιλογή κ.ο.κ.), σε περίπτωση που επιλέξει περισσότερους του ενός κωδικούς.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης κωδικού θέσης στο έντυπο της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, ο υποψήφιος δεν απορρίπτεται αλλά θεωρείται ότι έχει επιλέξει όλους τους κωδικούς θέσης της παρούσας προκήρυξης, για τους οποίους διαθέτει τα αντίστοιχα προσόντα και με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτήν (100, 200).

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης με περισσότερες της μιας επιλογής, εφόσον δεν αποδεχθούν ρητά ή σιωπηρά τη θέση στην οποία επιλέγονται, θεωρείται ότι παραιτούνται από όλες τις προτιμήσεις τους και ως εκ τούτου διαγράφονται από τους οικείους πίνακες κατάταξης.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ (ΑΣΕΠ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ):

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Λιμενικό απευθείας με μοριοδότηση

Λάβε σε 10 ημέρες Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening (αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

σχετικά άρθρα

sarigiannis parelasi 28 oktovriou
Σαρηγιάννης: Να ματαιωθεί η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
Ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης τόνισε ότι δεν θα έβαζε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου σε προτεραιότητα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, αφήνοντας να εννοηθεί...
Σαρηγιάννης: Να ματαιωθεί η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
panellinies panelladikes
Επαναληπτικές Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Τα θέματα σε ΑΟΘ, Στοιχεία Μηχανών, Ηλεκτρικές Μηχανές
Αναλυτικά τα σημερινά θέματα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ
Επαναληπτικές Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Τα θέματα σε ΑΟΘ, Στοιχεία Μηχανών, Ηλεκτρικές Μηχανές