Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 962 προσλήψεις στη Πυροσβεστική
Δείτε τα αποτελέσματα

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων, του διαγωνισμού της υπ' αριθ. 27310 φ.211.5/06-05-2019 (ΑΔΑ:ΡΠ2Μ46ΜΚ6Π-Ν4Φ) Απόφασης Αρχηγού ΠΣ, για την πρόσληψη εννιακοσίων εξήντα δύο (962) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 Δείτε αναλυτικά τα προσωρινά αποτελέσματα ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα