14 Προσλήψεις ερευνητών στο ΕΚΕΤΑ
Θέσεις στο ΕΚΕΤΑ

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Digital iNtegrAteD system for the social socIal support of migraNts and refugEes» - «NADINE» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Digital iNtegrAteD system for the social socIal support of migraNts and refugEes» - «NADINE» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Art-driven adaptive outdoors and indoors design» - «MindSpaces»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ΙnterCONnected NEXt-Generation Immersive IoT Platform of Crime and Terrorism DetectiON, PredictiON, InvestigatiON, and PreventiON Services» — «CONNEXIONs»

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «υποστηρίΖΩ: ολοκληρωμένο σύστημα για την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης ηλικιωμένων»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Software Development toolKit for Energy optimization and technical Debt elimination» - «SDK4ED»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Advanced hoListic Adverse Drone Detection, Identification Neutralization» - «ALADDIN» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Autonomous Vehicles to Evolve to A New Urban Experience» - «AVENUE»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «A«Safe-Guarding Home IoT Environments with Personalised Real-time Risk Control» - «GHOST» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Mobility Environmentally-friendly, Integrated and economically Sustainable Through innovative Electromobility Recharging infrastructure and new business models - «MEISTER»

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση τεχνικών παιγνιοποίησης και επαυξημένης πραγματικότητας για τη δημιουργία μηχανισμού κινήτρων μέσω “ανταμοιβών”, με σκοπό το διαμοιρασμό περιεχόμενου πολυμέσων που δημιουργούν οι χρήστες κοινωνικών δικτύων για την προώθηση εμπορικών προϊόντων» - «BubbllzAR»  

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Πλατφόρμα Διαδραστικής και Βιωματικής Μάθησης για την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των επιστημών μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής Μηχανικής Ανάδρασης και εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας» - «ActiVatoR»

Καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

best of network

σχετικά άρθρα