22 Προσλήψεις εκπαιδευτικών στο Δήμο Μεσολογγίου
Θέσεις εργασίας για εκπαιδευτικό προσωπικό

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Νεοχωρίου και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ της Επιχείρησης, που εδρεύει στο Μεσολόγγι, για το σχολικό έτος 2018 – 2019, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού (22) ατόμων, για τις εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και ειδικά προσόντα:

1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

1 Εκπαιδευτικό προσωπικό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ΕΑΕ– Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

2 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Νηπιαγωγός

1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Δάσκαλοι

1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Δάσκαλοι ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Εικαστικών

3 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Καλλιτεχνικών

2 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Θεατρολόγος

2 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Μουσικοί

2 Εκπαιδευτικό προσωπικό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ΕΑΕ – Μουσικοί

2 Εκπαιδευτικό προσωπικό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ΕΑΕ – Φιλόλογοι

2 Εκπαιδευτικό – Βοηθητικό Προσωπικό

2 Εκπαιδευτικό -Βοηθητικό Προσωπικό Στην ΕΑΕ

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.) στα γραφεία της Επιχείρησης στο Βυρώνειο Κτίριο (Τηλέφωνο 2631055068 και φαξ 2631055069), μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες ή μία (1) ημερήσια και μία (1) εβδομαδιαία τοπικές εφημερίδες του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα αρχίζει από την 22/11/2018 και θα διαρκεί ως και την 01/12/2018. Οι συνεντεύξεις των ενδιαφερόμενων από την ορισμένη επιτροπή θα πραγματοποιηθούν από 3/12/2018 – 10/12/2018 τις εργάσιμες ημέρες και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Φορέα με τους συμμετέχοντες.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα