51 Προσλήψεις διευθυντών στο Υπ. Εργασίας - Η Προκήρυξη
Θέσεις εργασίας για διευθυντές

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τις κάτωθι αυτοτελείς οργανικές μονάδες που προβλέπονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου οι οποίες δεν υπάγονται σε Γενική Διεύθυνση, ως εξής:

Κωδ. Θέσης Οργανική Μονάδα

001 Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

002 Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Προκηρύσσουμε τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως εξής:

Α) για τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης :

Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών

Διεύθυνση Προμηθειών και Μέριμνας

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Β) για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών :

Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Γ) για τη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία :

Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων

Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων

Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία

Δ) για τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης :

Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας

Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας

Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής

Ε) για τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης :

Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών

Διεύθυνση Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης

Διεύθυνση Παροχών Κύριας Σύνταξης

Διεύθυνση Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών

Προκηρύσσουμε τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τις κάτωθι οργανικές μονάδες που προβλέπονται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίες δεν υπάγονται σε Γενική Διεύθυνση, ως εξής:

Α) Κεντρική Υπηρεσία Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας :

Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών – Προϊστάμενος Δ/νσης

Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών – Προϊστάμενος Δ/νσης (Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία)

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Διεύθυνση Υποστήριξης Σ.ΕΠ.Ε.

Β) Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων :

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αθηνών

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πειραιώς και Δυτικής Αττικής

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Αττικής

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αιγαίου

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Ελλάδας

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πελοποννήσου

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κρήτης

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Γ) Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία :

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αθηνών – Ανατολικής Αττικής – Κρήτης

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πειραιώς – Δυτικής Αττικής – Αιγαίου

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Μακεδονίας – Θράκης

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας –Ηπείρου-Ιονίων Νήσων

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε 15 ημέρες και αρχίζει πέντε ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, ήτοι αρχίζει στις 18-07-2018 και λήγει στις 01-08-2018.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα