Επαναπροκήρυξη πρεσβευτών και αποτελέσματα ορισμού πρεσβευτών etwinning
Δείτε αναλυτικά τα έγγραφα όπως δημοσιεύτηκαν από το υπ.Παιδείας σχετικά με την επαναπροκήρυξη πρεσβευτών και αποτελέσματα ορισμού πρεσβευτών etwinning

«Επαναπροκήρυξη θέσεων για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Στερεάς Ελλάδας».

Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) eTwinning επαναπροκηρύσσει την κάλυψη θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning, για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020 στις περιοχές ευθύνης οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί βάσει των ανωτέρω (1) και (2) σχετικών εγγράφων. Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή.

1. Θητεία: Από 01/05/2020 έως 31/12/2020.

2. Πλήθος θέσεων:

Δύο (2), με γεωγραφική κατανομή η οποία περιγράφεται στην ενότητα «Κατανομή θέσεων ανά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης». 3. Καθήκοντα – Αρμοδιότητες:

α) Δείτε αναλυτικά την επαναπροκήρυξη πρεσβευτών του eTwinning για τις 2 περιφέρειες


«Ορισμός μελών εθελοντικού σώματος εκπαιδευτικών - «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020»

και β) τα αποτελέσματα ορισμού πρεσβευτών από την πρώτη προκήρυξη. 

σχετικά άρθρα