Ο αναλυτικός οδηγός για Ενισχυτική Διδασκαλία
Δείτε αναλυτικά το οδηγό που εξέδωσε το υπ. Παιδείας και δημοσιεύεται στο alfavita.gr

Εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας ο  «οδηγός  Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19» με κωδικό ΟΠΣ 5031889, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 .

Δείτε αναλυτικά τον ΟΔΗΓΟ Ενισχυτική διδασκαλίας σε μορφή pdf 

 

Δείτε σχετικό άρθρο στο alfavita.gr:

Οι θέσεις διδασκόντων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Ενισχυτική Διδασκαλία

best of network

σχετικά άρθρα