Thumbnail
Τι θα ισχύσει

Σύμφωνα με την αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου σχετικά με τις μετεγγραφές φοιτητών θα ισχύσει ότι ακριβώς ίσχυσε και την περσινή χρονιά.

Ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων θα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα

Το Τμήμα Δ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών της διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης θα δίνει πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις μετεγγραφές όταν ανακοινωθούν οι ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων

(Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την εγκύκλιο σε PDF) - Διαβάστε παρακάτω

Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφές

Σύσταση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών

Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων πενταμελής Επιτροπή Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών.

Η Επιτροπή Κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών εξετάζει αιτήσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της ημεδαπής για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή σε Σχολή ή Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών αντίστοιχο των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο από ΤΕΙ σε ΤΕΙ και από ΑΕΑ σε ΑΕΑ, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο αιτών συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση και εάν τεκμηριώνεται ο εξαιρετικός χαρακτήρας του αιτήματος ως ορίζει η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015. Τα κριτήρια για χορήγηση μετεγγραφής που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 δεν συνιστούν λόγο κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Στην περίπτωση που συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, δύναται να υποβληθεί σχετική αίτηση στην Επιτροπή κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 και της αριθ. 161107/Ζ1/13-10-15 ΥΑ.

Η ανωτέρω Επιτροπή εξετάζει αιτήσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α της ημεδαπής για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή σε Σχολή ή Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών αντίστοιχο των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο από ΤΕΙ σε ΤΕΙ και από ΑΕΑ σε ΑΕΑ, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.
Η αίτηση υποβάλλεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, (στάση Ηλεκτρικού και Προαστιακού Νερατζιώτισσα) γρ.0103 από τις 20 Οκτωβρίου 2015 έως και τις 20 Νοεμβρίου 2015 και απευθύνεται στην Επιτροπή κατ' Εξαίρεση Μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄). Στην αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες ο φοιτητής αιτείται μετεγγραφή κατ’ εξαίρεση.

Η Επιτροπή αποφασίζει εάν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο αιτών συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση και εάν τεκμηριώνεται ο εξαιρετικός χαρακτήρας του αιτήματος ως ορίζει η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015. Τα κριτήρια για χορήγηση μετεγγραφής που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 δεν συνιστούν
λόγο για τη χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής.

Δεν έχουν δικαίωμα κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Αίτηση για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβληθεί και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, εφόσον ο λόγος που επικαλείται ο αιτών προέκυψε μεταγενέστερα.

Η απόρριψη αιτήσεως μετεγγραφής, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015, δεν συνιστά λόγο που προέκυψε μεταγενέστερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών.

Η Επιτροπή αποφασίζει εάν τεκμηριώνεται από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά η συνδρομή ιδιαίτερα της σοβαρής και εξαιρετικής περίπτωσης για τη χορήγηση της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής.

Η θετική απόφαση της Επιτροπής για τη μετεγγραφή κατ’ εξαίρεση και αντίγραφο του φακέλου διαβιβάζεται στη Σχολή ή στο Τμήμα, στο οποίο έχει αιτηθεί ο δικαιούχος μετεγγραφή. Η Σχολή ή το Τμήμα καλεί τον δικαιούχο της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής να προσκομίσει αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τη βεβαίωση διαγραφής του από το Τμήμα προελεύσης τους

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων  για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί:

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης, από την οποία θα προκύπτει και ο τρόπος εισαγωγής του.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του έτους 2015.

4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος που αντιστοιχεί στους ΑΦΜ, που ο δικαιούμενος μετεγγραφής δήλωσε στην αίτησή του και από τους οποίους προκύπτει το κατά κεφαλή εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2014. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το τρέχον οικονομικό έτος, ο αιτών ή/και οι γονείς του υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́ 75) θεωρημένη από δημόσια αρχή, σχετικά με το λόγο απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα ή γονέων του, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς

6. Πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο συνοδεύει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014).

7. Στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αδελφού ή αδελφής, που είναι φοιτητής/ φοιτήτρια προπτυχιακού κύκλου σπουδών:

α) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και

β) Υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων

8. Βεβαίωση πρόσβασης για τους αποφοίτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β ́ και βεβαίωση συμμετοχής στις
πανελλαδικές εξετάσεις για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ Α ́, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις.

9. Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.

10. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία να φέρει σφραγίδα συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της με αρ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β ́) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στην εν λόγω γνωμάτευση δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση όπως ορίζεται στον ανωτέρω νόμο.

11. Στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας :

α) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/90 (Α ́120), στην περίπτωση που ο αιτών
δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας,

β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια

12. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγράφεται λόγω αναπηρίας:

α) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική, 67% και
άνω,

β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή

β2) Βεβαίωση από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία του παρέχεται ιατρική μέριμνα

13. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει δηλώσει ότι πάσχει από κάποια από τις αναφερόμενες, στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897 /Β6/2014 (Β ́ 358) Κ.Υ.Α παθήσεις

α) Πιστοποιητικό της επιτροπής που προβλέπεται στην ανωτέρω ΚΥΑ

β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή

β2) Βεβαίωση από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία του παρέχεται ιατρική μέριμνα

14. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών: α) Βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ)

β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια

Σημειώνεται ότι: σε περίπτωση που η συνδρομή των μοριοδοτημένων στην αίτηση κριτηρίων  δεν αποδειχθεί από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται είτε για όλα τα δηλωθέντα και μοριοδοτηθέντα κριτήρια είτε για κάποιο από αυτά, η Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής ενημερώνει περί τούτου εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης - Τμήμα Δ ́ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ). Στη συνέχεια τροποποιείται από τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ο κυρωμένος πίνακας δικαιούμενων μετεγγραφή ως προς τη διαγραφή των ανωτέρω αιτούντων.

 

Συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών

1. Η Επιτροπή Κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
α) Έναν εκπρόσωπο, που υποδεικνύεται από το Σώμα Επιθεωρητών − Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρος.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο από τη Σύνοδο Προέδρων των Τ.Ε.Ι., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.

2. Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α΄ β΄ γ΄ και ε΄ του παρόντος άρθρου, ορίζονται εγγράφως από τους αρμόδιους φορείς εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.

3. Το μέλος του στοιχείου δ καθώς και ο Γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Η Επιτροπή είναι άμισθη και συγκροτείται κατ’ έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής, το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων δύναται να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής, με αιτιολογημένη απόφασή του. Η απουσία μέλους της Επιτροπής χωρίς σοβαρό λόγο από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο δύο (2) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτηση και ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβεί στην αντικατάστασή του, για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας της Επιτροπής.

5. Η Επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών της μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

6. Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη και γνωστοποιείται από το Γραμματέα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση στα μέλη της Επιτροπής.
7. Ο Γραμματέας της Επιτροπής, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων που συντάσσονται από τον ίδιο και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο.

8. Οι συνεδριάσεις και η λειτουργία της Επιτροπής διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για τα συλλογικά όργανα της Διοίκησης. (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α΄).

9. Η Επιτροπή Κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας και δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον Πρόεδρο, τα μέλη και τη Γραμματεία της Επιτροπής.

Άρθρο 3

Υποβολή και εξέταση αιτημάτων για χορήγηση Κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφής

1. Οι αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής υποβάλλονται στην αρμόδια σύμφωνα με τα ανωτέρω Επιτροπή από την 1η έως την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης αποφάσεως η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και διαρκεί τριάντα (30) ημέρες. Δεν έχουν δικαίωμα κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Αίτηση για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβληθεί και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, εφόσον ο λόγος που επικαλείται ο αιτών προέκυψε μετεγενέστερα. Η απόρριψη αιτήσεως μετεγγραφής, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015, δεν συνιστά λόγο που προέκυψε μεταγενέστερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή των Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών.

2. Στην αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες ο φοιτητής αιτείται μετεγγραφή κατ’ εξαίρεση.

3. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν τεκμηριώνεται από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά η συνδρομή ιδιαίτερα σοβαρής και εξαιρετικής περίπτωσης για τη χορήγηση της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής.

4. Ο πλήρης φάκελος του αιτούντος και η τεκμηριωμένη απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζονται στο Ίδρυμα, στο οποίο ο αιτών έχει αιτηθεί μετεγγραφή κατ’ εξαίρεση.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Φορολοταρία Σεπτεμβρίου: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε 50.000€

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Αθήνα σε Άγκυρα: Μη μας απειλείτε με πόλεμο - Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας
«Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα της εφόσον παραστεί η ανάγκη», σημειώνει η Αθήνα μετά τη συνεδρίαση του Εθνικού...
Αθήνα σε Άγκυρα: Μη μας απειλείτε με πόλεμο - Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας
ntountouka
Ειδική αγωγή: Νέο κάλεσμα στην κινητοποίηση εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘ αύριο
Εκπαιδευτικά σωματεία, ενώσεις γονέων και συλλογικότητες αναπήρων καλούν στην κινητοποίηση στο υπουργείο Παιδείας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει...
Ειδική αγωγή: Νέο κάλεσμα στην κινητοποίηση εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘ αύριο
συλλήψεις Πολυτεχνειούπολη
Πολυτεχνειούπολη: Με κακουργήματα αντιμέτωποι οι 23 από τους 32 συλληφθέντες
Σωρεία κατηγοριών απήγγειλε ο Εισαγγελέας στους 23 από τους 32 συλληφθέντες στην Πολυτεχνειούπολη - Κατηγορούνται και για κακουργήματα
Πολυτεχνειούπολη: Με κακουργήματα αντιμέτωποι οι 23 από τους 32 συλληφθέντες
rapid test eody
Καταγγελία: Έκοψαν την πρόσβαση του Θ. Λύτρα σε στοιχεία του ΕΟΔΥ μετά τη μελέτη
Μόλις εννέα ημέρες αφότου ο Θεόδωρος Λύτρας έστειλε το Β' μέρος της μελέτης του για την πανδημία και τους θανάτους εκτός ΜΕΘ στους αρμόδιους φορείς,...
Καταγγελία: Έκοψαν την πρόσβαση του Θ. Λύτρα σε στοιχεία του ΕΟΔΥ μετά τη μελέτη