ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«Τεχνολογία, Διαδίκτυο και Εκπαίδευση. Κίνδυνος και κοινωνικές διαστάσεις»
«Τεχνολογία, Διαδίκτυο και Εκπαίδευση. Κίνδυνος και κοινωνικές διαστάσεις»
Επιστημονική εκδήλωση - Ημερίδα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας στο Βουλευτικό 16-02-2019
«Τεχνολογία, Διαδίκτυο και Εκπαίδευση. Κίνδυνος και κοινωνικές διαστάσεις»