Carol Ann Tomlinson
Στόχος της ημερίδας ήταν η υποστήριξη και επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών όσον αφορά την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διαφοροποίησης στην ξενόγλωσση τάξη

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας συνδιοργάνωσαν πανελλαδική επιμορφωτική διαδικτυακή ημερίδα, την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:00-20:00, με τίτλοThree Ideas that Support Educator Growth in Effective Differentiation και προσκεκλημένη ομιλήτρια τη διεθνώς αναγνωρισμένη και βραβευμένη Carol Ann Tomlinson.

Η Carol Ann Tomlinson είναι Αμερικανίδα εκπαιδευτικός και συγγραφέας παγκόσμιας εμβέλειας όσον αφορά το έργο της στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, με περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις βιβλίων, επιστημονικών άρθρων και εκπαιδευτικού υλικού. Το βιβλίο της «The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners» (1999) έχει επηρεάσει καθοριστικά τη διαφοροποιημένη διδασκαλία.

Η ημερίδα απευθυνόταν σε όλους-ες τους-τις εκπαιδευτικούς ΠΕ06 της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και σε όλους/ες όσοι/ες ενδιαφέρονταν να την παρακολουθήσουν. Στόχος της ημερίδας ήταν η υποστήριξη και επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών όσον αφορά την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διαφοροποίησης στην ξενόγλωσση τάξη. Με βάση τη διδακτική πείρα δεκαετιών, τη σύγχρονη έρευνα για τη μάθηση, την εκπαίδευση και τις καινοτομίες η Carol Ann Tomlinson ανέλυσε το θεωρητικό πλαίσιο για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και τους λόγους για τους οποίους αυτή είναι τόσο σημαντική για τους-τις μαθητές-τριες, περιγράφοντας τη φιλοσοφία και τις πρακτικές που διέπουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση μέσα από έναν τρόπο σκέψης και προσέγγισης των μαθητών-τριών που αλλάζει τις εκπαιδευτικές αντιλήψεις και συμπεριφορές, παρουσιάζοντας παραδείγματα από εκπαιδευτικούς και μαθητές-τριες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

Την ημερίδα παρακολούθησαν ζωντανά μέσω live streaming από το κανάλι ELT Greece περισσότεροι από 1600 εκπαιδευτικοί, ενώ έχει ξεπεράσει τις 5000 περίπου θεάσεις μέχρι στιγμής. Κατά τη διάρκεια της δίωρης ημερίδας, οι συμμετέχοντες-ουσες εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήματα στην ομιλήτρια μέσω διαδικτυακής φόρμας καθώς και να αλληλεπιδρούν με τους/τις διοργανωτές/διοργανώτριες και μεταξύ τους μέσω μηνυμάτων γραπτής συνομιλίας του καναλιού YouTube.

Η ημερίδα μεταδόθηκε μέσω live streaming από το κανάλι ELT Greece και είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=IW3EDM_QF4Y (με δυνατότητα ενεργοποίησης υποτίτλων με αυτόματη μετάφραση στα ελληνικά).

Συμπερασματικά, η αποτίμηση της ημερίδας επιβεβαίωσε τη σημαντική επιτυχία που είχε, τόσο σε οργανωτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο περιεχομένου της εισήγησης, ικανοποίησης των προσδοκιών των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε αυτή, καθώς και ικανοποίησης των επιμορφωτικών τους αναγκών ως προς τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκόμισαν. 

Τα σχόλια στις ανοικτού τύπου ερωτήσεις ήταν πολύ θετικά, αλλά και ουσιαστικά ως προς την επισήμανση θεμάτων που χρήζουν βελτίωσης. Οι προτάσεις για  εξειδίκευση των σεμιναρίων ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης και την πρακτική εφαρμογή της διαφοροποίησης στην ξενόγλωσση τάξη θα ληφθούν υπόψη από τους/τις διοργανωτές/διοργανώτριες.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών από όλες τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας φανερώνει το ισχυρό ενδιαφέρον τους για την επιμορφωτική δράση.

Η διαδικτυακή μορφή της δράσης και οι επιλογές των διοργανωτών συμβούλων εκπαίδευσης ως προς τα ψηφιακά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν κατήργησε τους γεωγραφικούς περιορισμούς, έδωσε τη δυνατότητα κατάθεσης ερωτήσεων και σχολίων και επέτρεψε τόσο τον διαμοιρασμό του υλικού της εισήγησης όσο και τη διάχυση της καταγραφής της ημερίδας. 

Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν δήλωσαν ικανοποιημένοι-ες και ως προς την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, αλλά και την κάλυψη των επιμορφωτικών τους αναγκών, αποτελεί ιδιαίτερα ενθαρρυντικό δεδομένο στην προοπτική της ανάληψης παρόμοιων πρωτοβουλιών στο μέλλον. 

Η συνεργασία των Συμβούλων Εκπαίδευσης με διεθνή πανεπιστήμια, διδάσκοντες και επιστήμονες αναδεικνύει τη σημασία της διασύνδεσης και του διαλόγου με την παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα. Η παρουσία της διεθνώς αναγνωρισμένης επιστήμονα C. A. Tomlinson στην επιμορφωτική ημερίδα των Σ.Ε. ΠΕ06 και η συνεργασία που αναπτύχθηκε έδωσε την ευκαιρία στους/στις εκπαιδευτικούς να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και βέλτιστες πρακτικές στον εκπαιδευτικό τομέα, να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρωτοποριακές ιδέες, ερευνητικά ερωτήματα και μεθόδους που ενισχύουν την  επαγγελματική τους ανάπτυξη και τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες και τις προκλήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Επιπλέον, η επαφή με διακεκριμένους επιστήμονες ενθαρρύνει την προσωπική τους ανάπτυξη και έμπνευση, προσφέροντας νέες ιδέες και προοπτικές που ενισχύουν την εμπειρία και την εξελισσόμενη πρακτική τους στον τομέα της εκπαίδευσης.

Συνολικά, η παρουσία αναγνωρισμένων επιστημόνων σε επιμορφωτικές δράσεις αναδεικνύει τη σημασία του θεσμού των Συμβούλων Εκπαίδευσης ως πηγής γνώσης, καινοτομίας και εξελίξεων που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Τις διαφάνειες της παρουσίασης μπορείτε να τις δείτε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1SiWeNkWtwyUBlmj7MwSiH65yn0wNSBsu/view?usp=sharing 

Την αναλυτική αποτίμηση της ημερίδας μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ: https://docs.google.com/document/d/1m-GuxgT1fTtf8JZ4fsYFoVY6_7dJ3zUd/edit?usp=sharing&ouid=110273680770962347820&rtpof=true&sd=true 

Διοργανωτές: Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ΠΕ06

 • Αλεξανδροπούλου Μαριάνθη, Σ.Ε. ΠΕ06 Κέρκυρας, Θεσπρωτίας & Πρέβεζας 

 • Αναστασίου Αδάμος, Σ.Ε. ΠΕ06 Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Α’ Περιοχή)

 • Αργυρίου Ελένη, Σ.Ε. ΠΕ06 Βοιωτίας & Φθιώτιδας 

 • Βακαλούδη Αικατερίνη, Σ.Ε. ΠΕ06 Α’ Αθήνας (2η Θέση)

 • Βρεττού Αθηνά, Σ.Ε. ΠΕ06  Ημαθίας & Πέλλας

 • Γιώτης Γεώργιος, Σ.Ε. ΠΕ06 Ανατολικής Αττικής (1η Θέση)

 • Γκαντίδου Ευαγγελία, Σ.Ε. ΠΕ06 Ξάνθης, Δράμας & Ροδόπης

 • Γκουντή Παναγιώτα, Σ.Ε. ΠΕ06 Β΄ Αθήνας (2η Θέση)

 • Δελημπανίδου Γεωργία, Σ.Ε. ΠΕ06 Δυτικής Θεσσαλονίκης (Β’ Περιοχή)

 • Θεμελής Γιάννης, Σ.Ε. ΠΕ06 Εύβοιας & Φωκίδας

 • Κάλφογλου Χριστίνα, Σ.Ε. ΠΕ06 Α΄ Αθήνας (1η Θέση)

 • Καραγιάννη Ευαγγελία, Σ.Ε. ΠΕ06 Ανατολικής Αττικής (2η Θέση)

 • Καραγιάννη Γεωργία-Κωνσταντία, Σ.Ε. ΠΕ06 Τρικάλων & Καρδίτσας 

 • Καφφετζάκη Καλλιόπη, Σ.Ε. ΠΕ06 Χανίων, Ρεθύμνου & Λασιθίου

 • Κεραμίδα Αρετή, Σ.Ε. ΠΕ06 Ιωαννίνων & Άρτας

 • Κίτσου Σοφία, Σ.Ε. ΠΕ06 Δ’ Αθήνας (2η Θέση)

 • Κολλάτου Μαρίνα, Σ.Ε. ΠΕ06 Λάρισας

 • Κοταδάκη Μαριάνθη, Σ.Ε. ΠΕ06 Πειραιά (1η Θέση)

 • Κουζούλη Σοφία, Σ.Ε. ΠΕ06 Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ομάδας Σχολείων Αχαΐας

 • Κωστούδης Κωνσταντίνος, Σ.Ε. ΠΕ06   Βορείου Αιγαίου

 • Μανιάκας Θεόδωρος, Σ.Ε. ΠΕ06 Χαλκιδικής & Πιερίας 

 • Μαραβελάκη Σωφρονία, Σ.Ε. ΠΕ06 Σερρών & Κιλκίς 

 • Μαρκάκη Χαρά, Σ.Ε. ΠΕ06 Ηρακλείου

 • Μαυροβουνιώτη Δέσποινα, Σ.Ε. ΠΕ06 Γ’ Αθήνας (1η Θέση)

 • Μπιρμπίλη Μαρία, Σ.Ε. ΠΕ06 Δυτικής Θεσσαλονίκης (1η Θέση)

 • Οικονομίδης Αγάπιος, Σ.Ε. ΠΕ06 Πειραιά (2η Θέση)

 • Οικονομίδου Βασιλική, Σ.Ε. ΠΕ06 Δωδεκανήσου

 • Παναγιωτίδου Αναστασία, Σ.Ε. ΠΕ06 Έβρου & Καβάλας

 • Παπαϊωάννου Βασιλική, Σ.Ε. ΠΕ06 Α’ Αθήνας (3η Θέση)

 • Παπαχατζή Αγορίτσα, Σ.Ε. ΠΕ06 Ανατολικής Θεσσαλονίκης (2η Θέση)

 • Παπαχρίστου Ευτυχία, Σ.Ε. ΠΕ06 Β΄ Αθήνας (1η Θέση)

 • Παππά Βασιλική, Σ.Ε. ΠΕ06 Μεσσηνίας, Λακωνίας & Αρκαδίας

 • Πελέκη Αικατερίνη, Σ.Ε. ΠΕ06 Αιτωλοακαρνανίας Λευκάδας & Ευρυτανίας

 • Ποζουκίδης Νίκος, Σ.Ε. ΠΕ06 Δυτικής Μακεδονίας

 • Σαρρή Ουρανία, Σ.Ε. ΠΕ06 Κορινθίας & Αργολίδας

 • Σωτήρχου Παναγιώτα, Σ.Ε. ΠΕ06 Μαγνησίας

 • Τζώτζου Μαρία, Σ.Ε. ΠΕ06 Αχαΐας

 • Τσομαρέλη Τριανταφυλλιά, Σ.Ε. ΠΕ06 Κυκλάδων

 • Τσώλου Ολυμπία Σ.Ε. ΠΕ06 Δ’ Αθήνας (1η Θέση)

 • Χατζηγιάννογλου Θάλεια, Σ.Ε. ΠΕ06 Γ' Αθήνας

 • Χούσος Βελισσάριος, Σ.Ε. ΠΕ06 Δυτικής Αττικής

Carol Ann Tomlinson

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

poseidonos
Ποσειδώνος: Έχει σκαφτεί το 80% της σήραγγας- Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία
Θα καταργηθούν 6 φανάρια, εξασφαλίζοντας ταχύτερη διέλευση των οχημάτων αλλά και ευκολότερη πρόσβαση των πεζών στη θάλασσα
Ποσειδώνος: Έχει σκαφτεί το 80% της σήραγγας- Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία