golearn-engl_970-250
Αφίσα απεργίας
Αξιολόγηση: Αναλυτική ενημέρωση για την την απεργία-αποχή και για το τι πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί

Αξιολόγηση: Διευκρινίσεις για την απεργία - αποχή και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε από τους εκπαιδευτικούς παρέχει ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αμαρουσίου.

Πιο αναλυτικά, στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Συνάδελφοι, μετά από ερωτήματα και απορίες συναδέλφων και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΟΕ και της Νομικής Συμβούλου της Ομοσπονδίας μας, επισημαίνουμε και ξεκαθαρίζουμε τα εξής :

  1. Η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.ά.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη.

  2. H «απεργία-αποχή» αποτελεί μορφή αγώνα με την οποία απέχουμε από συγκεκριμένο έργο και στην προκειμένη περίπτωση από τις αξιολογικές διαδικασίες. Έχει αξιοποιηθεί πολλές φορές από το εκπαιδευτικό κίνημα με καθολική συμμετοχή και αποτελεσματικότητα. Αποτέλεσε το όπλο του κινήματος στην μάχη ενάντια στην αξιολόγηση του 2014, όπως και το 2017 στην αξιολόγηση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, αλλά και στην πρόσφατη θωράκιση των συναδέλφων στην μάχη της αποτροπής της ζωντανής μετάδοσης της διδασκαλίας από την σχολική τάξη.

  3. Με βάση την εμπειρία της απεργίας – αποχής στο υπόλοιπο Δημόσιο, την εμπειρία όλων των προηγούμενων χρόνων που δεν έγινε ποτέ καμία περικοπή, αλλά κι όπως επισημαίνει και το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. «δεν προκύπτει, με τα υπάρχοντα δεδομένα, οικονομική επίπτωση για τους συμμετέχοντες» .

Επί της διαδικασίας και σύμφωνα και με τις οδηγίες της ΔΟΕ και της Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ:

  1. Οι εκπαιδευτικοί - μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων, αλλά και οι συνάδελφοι Διευθυντές, Διευθύντριες, και Προϊστάμενες, πριν την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή και ότι δεν συμμετέχουν σε καμία αξιολογική διαδικασία.

  2. Η δήλωση αυτή, όλων των παραπάνω θα γίνεται σε ειδικό έντυπο που θα καταθέτουν συλλογικά οι συνάδελφοι (σας αποστέλλεται ξανά συνημμένα), για να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή. Η παραπάνω δήλωση θωρακίζει τους συναδέλφους με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη ενέργεια και αρκεί να καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.

  3. Μετά τη δήλωση, διαπιστώνεται η αδυναμία πραγματοποίησης της Ειδικής Συνεδρίασης ελλείψει απαρτίας λόγω συμμετοχής της πλειοψηφίας ή του συνόλου των εκπαιδευτικών. Με βάση το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων για να υπάρχει απαρτία στο όργανο, πρέπει οι παρόντες να είναι περισσότεροι από τους απόντες. Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στην απεργία – αποχή θεωρούνται απόντες, με αποτέλεσμα στην έναρξη της συνεδρίασης να τίθεται θέμα απαρτίας του Συλλόγου Διδασκόντων. Εάν δεν υπάρχει απαρτία (συμμετέχουν, δηλαδή, οι περισσότεροι συνάδελφοι στην απεργία – αποχή), η συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται και δεν συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο Βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων.

Ακόμα όμως και σε περίπτωση που :

  1. ο Διευθυντής – κακώς – επιμείνει στην καταγραφή πρακτικού στο βιβλίο πρακτικών, παρά την έλλειψη απαρτίας, τότε οι συνάδελφοι υποβάλλουν εκ νέου τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία – αποχή, ζητούν να μη συνταχτεί πρακτικό και αποχωρούν από την διαδικασία.

Είναι αυτονόητο ότι κάθε απόπειρα σύνταξης πρακτικού παρά τη διαπιστωμένη έλλειψη απαρτίας, δεν αποτελεί νόμιμη ενέργεια, δεν έχουν συνταχθεί πότε πρακτικά του συλλόγου διδασκόντων με τη μειοψηφία. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συνάδελφοι που απέχουν επιμένουν ότι δεν υπάρχει απαρτία, δεν υπογράφουν κανένα πρακτικό και επικοινωνούν άμεσα με το Δ. Σ. του Συλλόγου μας .

  1. υπάρχει απαρτία, οι συμμετέχοντες στην απεργία – αποχή απαιτούν να καταχωρηθεί το περιεχόμενο της δήλωσης, ως άποψή τους, στο βιβλίο πρακτικών, ώστε να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή και να μην υποχρεωθούν στη συμμετοχή τους στην αξιολογική διαδικασία (συγκρότηση ομάδων εργασίας, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης», κλπ.), κατόπιν αποχωρούν από τη συνεδρίαση χωρίς να υπογράψουν κανένα πρακτικό. Το πρακτικό θα υπογράψουν μόνο εκείνοι οι συνάδελφοι που θα δηλώσουν υπέρ της αυτοαξιολόγησης και θα συνεχίσουν τη συνεδρίαση.

Συνάδελφοι,

ο αγώνας για την αποτροπή της εφαρμογής της αντιδραστικής αξιολόγησης που επιβάλλει η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας, άρχισε, κλιμακώνεται και θα είναι νικηφόρος. Τη μάχη θα τη δώσουμε οργανωμένα, συλλογικά, μαζικά και μαχητικά. Συμμετέχουμε όλες και όλοι στην απεργία – αποχή. Ο Σύλλογός μας πάντα έδινε τη μάχη συντονισμένα και συλλογικά και η ενότητα αποτυπώθηκε και το 2014 με τη συμμετοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας των σχολείων και νηπιαγωγείων της περιοχής μας στην απεργία – αποχή αλλά και το 2017.

Όπως αφήσαμε στα χαρτιά τις ρυθμίσεις για τις κάμερες στην τάξη, όπως ακυρώσαμε τις πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης με τις εκλογές – παρωδία για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, με το εμφατικό 95% αποχής, έτσι και τώρα μπορούμε με τις συλλογικές δράσεις και τις μορφές αγώνα του εκπ/κου κινήματος να ακυρώσουμε στην πράξη τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την αξιολόγηση. Όπως ακριβώς, δηλαδή, έχουμε ακυρώσει στην πράξη ψηφισμένους νόμους για την αξιολόγηση 39 χρόνια τώρα!

Ήδη και πανελλαδικά και στον Σύλλογό μας τα μηνύματα είναι συντριπτικά. Οι Σύλλογοι διδασκόντων των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της περιοχής ευθύνης του Συλλόγου μας ήδη έχουν αρχίσει να συμπληρώνουν συλλογικά ανά σχολική μονάδα τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία – αποχή.

Είναι σημαντικό οι Σύλλογοι Διδασκόντων να μας ενημερώνουν για τις αποφάσεις τους. Το Δ.Σ. του Συλλόγου θα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο για οποιαδήποτε συμβολή ή στήριξη, είτε τηλεφωνικά, είτε με τηλεδιάσκεψη ανά Σύλλογο Διδασκόντων αν χρειαστεί. Για τον Σύλλογο Διδασκόντων του Ειδικού Σχολείου, που παραμένει ανοικτό, το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι έτοιμο, όταν προσκληθεί και με όλα τα μέσα προστασίας, να κάνει δια ζώσης ενημέρωση για όλα τα ζητήματα της απεργίας – αποχής.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Χαλάνδρι: Πέθανε 8χρονη από θερμοπληξία μέσα σε αμάξι

Αιτήσεις για το ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 ευρώ σε 80000 ανέργους ΕΔΩ

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

σχετικά άρθρα

skylos
Ζευγάρι έμεινε στο λιμάνι του Πειραιά επειδή δεν τους δεχόταν τα ξενοδοχεία λόγω σκύλου (Vid)
Απίστευτη ταλαιπωρία για ένα ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη που ταξίδευε για την Κρήτη - Διανυκτέρευσε στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς σειρά ξενοδοχείων...
Ζευγάρι έμεινε στο λιμάνι του Πειραιά επειδή δεν τους δεχόταν τα ξενοδοχεία λόγω σκύλου (Vid)
Κρήτη: Προφυλακιστέος 30χρονος για απόπειρα βιασμού της ανήλικης αδερφής της φίλης του
30χρονος αποπειράθηκε να βιάσει την ανήλικη αδελφή της φίλης του στο Ηράκλειο Κρήτης - Κρίθηκε προφυλακιστέος
Κρήτη: Προφυλακιστέος 30χρονος για απόπειρα βιασμού της ανήλικης αδερφής της φίλης του
Εκπαιδευτικός
Καταγγελία: Εξαναγκάζουν τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς να παρουσιαστούν στη Μυτιλήνη κατά την ορκωμοσία
Εξαναγκάζουν τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς να παρουσιαστούν στη Μυτιλήνη κατά την ορκωμοσία τους καταγγέλλουν ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ Λήμνου - «Απαιτούμε...
Καταγγελία: Εξαναγκάζουν τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς να παρουσιαστούν στη Μυτιλήνη κατά την ορκωμοσία