Τμήμα Κοινωνιολογίας Κρήτης: Ψήφισμα Διαμαρτυρίας για τα μόρια των αποφοίτων
Ψήφισμα Διαμαρτυρίας εξέδωσε το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Ψήφισμα υπογράφει ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Γιάννης Ζαϊμάκης και έχει να κάνει με την ανάθεση μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών σε πτυχιούχους άλλων επιστημονικών κλάδων με αποτέλεσμα, αφενός οι απόφοιτοι Τμημάτων Κοινωνιολογίας να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση για τη διεκδίκηση θέσεων σε οποιαδήποτε δομή εκπαίδευσης γενική ή ειδική, αφετέρου πλήττονται βασικά τους επαγγελματικά δικαιώματα.

Αναλυτικά, το Ψήφισμα Διαμαρτυρίας :

Πανεπιστήμιο Κρήτης – Σχολή Κοινωνικών Επιστημών  – Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι ο λ ο γ ί α ς University of Crete School of social Sciences D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y Ρέθυμνο, 28 Δεκεμβρίου 2019

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας  

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης εκφράζει την ανησυχία του για την αναιτιολόγητη ανάθεση μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών σε πτυχιούχους άλλων επιστημονικών κλάδων και στην αδικία που υφίστανται οι αναπληρωτές καθηγητές του κλάδου ΠΕ 78 (Κοινωνικών Επιστημών-πρώην ΠΕ 10 του νόμου 1566/1985) της Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνουμε πως βάσει του νόμου 3794/2009 οι απόφοιτοι του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ 78 και να διδάξουν μαθήματα των κοινωνικών επιστημών και του κλάδου της Κοινωνιολογίας (ένα από τα οποία εξετάζεται σε πανελλαδικό επίπεδο) που δεν έχουν άμεση συνάφεια με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών τους.

Όπως διαπιστώθηκε από την ανακοίνωση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ οι πτυχιούχοι Κοινωνιολογίας βρέθηκαν να υστερούν σε μόρια από τους απόφοιτους του συγκεκριμένου τμήματος του ΠΑΜΑΚ οι οποίοι, εκτός από τον κλάδο ΠΕ 78 έχουν ενταχθεί και στους κλάδους ΠΕ 71 (Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής) και ΠΕ 72 (Εκπαιδευτές Ενηλίκων), συγκεντρώνοντας σχετική προϋπηρεσία, αφού ο νόμος 4589/2019 τους έδωσε τη δυνατότητα μεταφοράς προϋπηρεσίας από κλάδο σε κλάδο.

Ως αποτέλεσμα οι απόφοιτοι Τμημάτων Κοινωνιολογίας βρίσκονται σε μειονεκτική θέση για τη διεκδίκηση θέσεων σε οποιαδήποτε δομή εκπαίδευσης γενική ή ειδική – και πλήττονται βασικά τους επαγγελματικά δικαιώματα.

Τέτοιες πρακτικές συντελούν στην απαξίωση των πανεπιστημιακών πτυχίων συγκεκριμένων τμημάτων, υποβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας αφού οι μαθητές της Β/θμιας Εκπαίδευσης διδάσκονται μαθήματα από καθηγητές χωρίς την απαιτούμενη επιστημονική εμβάθυνση και ενισχύουν, ανώφελες, εντάσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω θεωρούμε σημαντικό να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση του ζητήματος.

Ο πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Γιάννης Ζαϊμάκης

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

741 00 Ρέθυμνο

Τηλ.:28310 77465-6

Fax:28310 77467

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

«Δε θα γίνουμε ο πολιορκητικός κριός της κυβέρνησης ενάντια στους μαθητές»
«Δε θα γίνουμε ο πολιορκητικός κριός της κυβέρνησης ενάντια στους μαθητές»
Απορρίπτει την «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» σε υπό κατάληψη σχολεία η ΕΛΜΕ Κέρκυρας και καλεί στην κινητοποίηση των μαθητών το μεσημέρι της Πέμπτη 1/10
«Δε θα γίνουμε ο πολιορκητικός κριός της κυβέρνησης ενάντια στους μαθητές»
Υπουργείο Εργασίας σε εργαζόμενους από Θήβα και Χαλκίδα: Μην πάτε αύριο στη δουλειά
Υπουργείο Εργασίας σε εργαζόμενους από Θήβα και Χαλκίδα: Μην πάτε αύριο στη δουλειά
Αυστηρή σύσταση στους εργαζόμενους οικισμών του δήμου Θηβαίων και οικισμού της Ευβοίας να μην προσέλθουν στις εργασίες τους αύριο, λόγω κινδύνου...
Υπουργείο Εργασίας σε εργαζόμενους από Θήβα και Χαλκίδα: Μην πάτε αύριο στη δουλειά