ΕΛΜΕ Πειραιά: Όχι στη συνδιδασκαλία στα ΕΠΑΛ και τα ΓΕΛ
Ανακοίνωση

Με διευκρινιστική εγκύκλιο που υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας, δίνεται οδηγία προς τα ΕΠΑ.Λ. για «Συνδιδασκαλία» σε κοινά μαθήματα Ειδικοτήτων του ίδιου Τομέα, μαθημάτων Γενικής Παιδείας καθώς  και πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ειδικότητας των ΕΠΑΛ!

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας προσπαθεί να αντιμετωπίσει την έλλειψη καθηγητών στα σχολεία, τα τεράστια κενά κάποιων ειδικοτήτων και τον μεγάλο αριθμό των κενών που έχουν τα τελευταία χρόνια δημιουργήσει  οι πολιτικές της αδιοριστίας και  των περικοπών στην Παιδεία.

Με την κίνηση αυτή το Υπουργείο οδηγεί σε δημιουργία μεγάλων και ανομοιογενών τμημάτων, σε υπεραριθμίες και μετακινήσεις συναδέλφων.

Δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων και το σημαντικότερο υποβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα ΕΠΑΛ καθώς προτείνεται η συνδιδασκαλία εντός τομέα σε διαφορετικές τάξεις και ειδικότητες! Εννοείται ότι στην εγκύκλιο συμπεριλήφθηκαν και τα μαθήματα Γενικής Παιδείας.

Ίδια κατάσταση και σε ορισμένα Γενικά Λύκεια, αφού σε μια σειρά τμήματα ομάδων προσανατολισμού (Γ' Λυκείου) το Υπουργείο προχωρεί σε συνδιδασκαλίες των κοινών, πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων κατεύθυνσης.

Η ΕΛΜΕ Πειραιά απαιτεί την άμεση απόσυρση της οδηγίας και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας  των ΕΠΑΛ.

Άμεση αντίδραση τώρα!

σχετικά άρθρα