Η Φυσική Αγωγή διδάσκεται ΜΟΝΟ από εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής
Επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας από την ΠΕΝΕΛΦΑ

Κύριε Υπουργέ Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,

H  Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας έστειλε τον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2015-16, με την υπ’ αριθμό Φ.12 /1039/137119/Δ1/03-09-2015 εγκύκλιο προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με εσωτερική διανομή και στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Στη σελίδα 8, κεφάλαιο Διδασκαλία μαθημάτων αναφέρεται: Η Φυσική Αγωγή διδάσκεται από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας. Λόγω της εξειδίκευσης του διδακτικού αντικείμενου να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών του μαθήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ολιγοθέσια σχολεία) και εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ 11, τότε και μόνο τότε είναι δυνατή η διδασκαλία του μαθήματος από εκπαιδευτικούς ΠΕ 70.

Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας των Σχολικών Σύμβουλων Φυσικής Αγωγής Β’ Αθήνας κ. Νίκος Τριπόδης, και Α’ Αθήνας κα Ανδριανή Βούξινου,  που πραγματοποίησαν στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας το 2012, καταγράψαν ότι:

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν συμπεριλαμβάνεται στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (1) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (2) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, (3) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (4) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης, (5) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και (6) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής περιλαμβάνεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών  του Παιδαγωγικό Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά δεν διδάσκεται στους φοιτητές επειδή δεν υπηρετεί στο Τμήμα διδάσκων για να το διδάξει.

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται 3 ώρες στο Α΄ εξάμηνο και το μάθημα Φυσική Αγωγή - Πρώτες Βοήθειες 3 ώρες στο Β΄ εξάμηνο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής διδάσκονται τα κάτωθι μαθήματα: α) Δημιουργική Μέθοδος Ρυθμός και θεατρικό παιχνίδι, 3 ώρες στο Α΄ εξάμηνο, β) Σύγχρονος χορός, 3 ώρες στο Β΄ εξάμηνο, γ) Ρυθμός και χορός στην εκπαίδευση, 1 ώρα στο Γ΄ εξάμηνο, δ) Το παιχνίδι στη Φυσική Αγωγή, 3 ώρες στο ΣΤ΄ εξάμηνο και ε) Βιωματική κινησιολογία, 3 ώρες στο Ζ΄ εξάμηνο.

Μέχρι το 1983 η διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση γινόταν αποκλειστικά από τους δασκάλους. Η ανάγκη, όμως, για αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η επάρκεια και η καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού οδήγησε με το νόμο 1566/85, Άρθρο 4, Παράγραφος 12, στην είσοδο των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στα δημοτικά σχολεία. Το 1987 άρχισε η πιλοτική λειτουργία των Σχολείων Δοκιμαστικής Εφαρμογής Νέων Προγραμμάτων, στα οποία η Φυσική Αγωγή διδασκόταν από εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και το 1999 ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός με τη δημιουργία οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

“Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο αγωγής για όλη μας τη ζωή μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, (άρθρο 2, Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, UNESCO, 1978).”

“Η διδασκαλία, η προπόνηση και η διοίκηση στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό πρέπει να ασκείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, (άρθρο 4, Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, UNESCO, 1978)”.

“Η φυσική αγωγή είναι το μόνο σχολικό μάθημα που στόχο έχει να προετοιμάσει τα παιδιά για έναν υγιή τρόπο ζωής και επικεντρώνεται στη συνολική τους σωματική και διανοητική ανάπτυξη, εμφυσώντας επίσης σημαντικές κοινωνικές αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αυτοπειθαρχία, η αλληλεγγύη, το πνεύμα ομαδικότητας, η ανεκτικότητα και το ευ αγωνίζεσθαι, (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2007).

Δυστυχώς πολλές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας έδωσαν το δικαίωμα διδασκαλίας του μαθήματος της φυσικής αγωγής και σε δασκάλους.

Η διδασκαλία της φυσικής αγωγής από εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (που όπως προκύπτει  από την έρευνά μας, δεν έχουν διδαχθεί ή έχουν έλθει αποσπασματικά σε επαφή με το αντικείμενο της φυσικής αγωγής),  θέτει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα και υγεία του μαθητή και δεν εστιάζει στη γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξή του.

Παρακαλούμε με βάση τα ανωτέρω επιστημονικά και παιδαγωγικά στοιχεία να εξετάσετε το εκπαιδευτικό αυτό θέμα.

Για το Δ.Σ.   

Ο Πρόεδρος                             Ο  Γενικός Γραμματέας
Δρ Νικόλαος Τριπόδης                  Ιωάννης Γρυπάρης

 

best of network

σχετικά άρθρα