KATSAROS
Διάφορα ζητήματα που αναφύονται όσον αφορά στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π.

Νέες διευκρινίσεις για την αξιολόγηση  εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ απέστειλε με εγκύκλιό του στα σχολεία το Υπουργείο Παιδείας.

Η εγκύκλιος με τις διευκρινίσεις 

Κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται στις υπηρεσίες μας σχετικά με διάφορα ζητήματα που αναφύονται όσον αφορά στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π. αναφέρονται τα παρακάτω:

1) Αξιολόγηση έργου δόκιμων εκπαιδευτικών – μελών Ε.Ε.Π. που έγιναν Διευθυντές/ Προϊστάμενοι/ Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ., κατά τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

α) Από τη διάταξη της παρ. 5Α του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 ορίζεται ότι για τη μονιμοποίηση των δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π., που διορίστηκαν τα έτη 2019 έως και 2021 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και έγιναν Διευθυντές/Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), είναι αναγκαία η αξιολόγησή τους ως εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. στα πεδία Α1, Α2, Β ή Α, Β, κατά περίπτωση.

Συγκεκριμένα, οι παραπάνω εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π., κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 66, αξιολογούνται με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 και 69 αντίστοιχα κριτήρια, στο πεδίο Α1 (διδακτικό και παιδαγωγικό έργο στο πλαίσιο της γενικής και ειδικής διδακτικής του γνωστικού αντικειμένου) από Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), στο πεδίο Α2 (παιδαγωγικό κλίμα και διαχείρισης της τάξης) από Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και στο πεδίο Β (υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια), κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 67 και της παρ. 4 του άρθρου 69, από Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης.

Οι ως άνω εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. αξιολογούνται, λαμβανομένου υπόψη ότι κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Γ΄ του ν. 4823/2021 είναι αξιολογητές εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.– Ε.Β.Π. που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες όπου ασκούν καθήκοντα διευθυντών/προϊσταμένων, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.

β) Αντιστοίχως, όσοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. έγιναν κατ’ εφαρμογή της παρ. 5Α του άρθρου 232 υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. προκειμένου να μονιμοποιηθούν είναι αναγκαίο να αξιολογηθούν ως εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. στα πεδία Α1, Α2, Β.

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. αξιολογούνται στα πεδία Α1, Α2, και Β, σύμφωνα με όσα ορίζονται, αμέσως παραπάνω, στην περ. α της παρούσας.

Σημειώνεται ότι μέχρι την επιλογή Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι ως άνω αξιολογητές Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ των υπηρετούντων στη Διεύθυνση αυτή Συμβούλων Επιστημονικής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης και πρέπει να μην είναι οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Επιστημονικής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης, σε συνεργασία με τους οποίους, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος ασκεί το αξιολογικό έργο στους εκπαιδευτικούς της δομής, την οποία διευθύνει ή της οποίας προΐσταται.

Εφόσον δεν είναι δυνατός ο ορισμός αξιολογητών Συμβούλων Εκπαίδευσης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης αιτείται τον ορισμό τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, μεταξύ των Συμβούλων Εκπαίδευσης περιπτώσεις δεν είναι και πάλι δυνατός ο ορισμός αξιολογητών κατά τα παραπάνω, ο Περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ορίζει ως αξιολογητές Συμβούλους Επιστημονικής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης από άλλη Περιφερειακή Διεύθυνση, μετά από υπόδειξη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2) Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. στο πεδίο Α2 στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. όπου υπηρετούν δόκιμοι Διευθυντές/ Προϊστάμενοι που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής κατά την παρ. 5Α του άρθρου 232 του ν. 4823/2021. Σύμφωνα με τη παρ. 5Α του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022 (Α΄ 219), «5Α. οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που διορίστηκαν τα έτη 2019 έως και 2021 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας, ακόμα και αν δεν υλοποιήθηκε η διαδικασία αξιολόγησής τους του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’, η οποία απαιτείται για τη μονιμοποίησή τους σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και τις παρ. 7 του άρθρου 66 και 3 του άρθρου 78 του παρόντος, μπορούν να είναι υποψήφιοι και να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης και να τοποθετούνται σε αυτές, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στη σχετική διαδικασία και επιλεγούν». Επιπλέον, στην παρ. 1 του άρθρου 42 ορίζεται ότι «1. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή […]

Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών».

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. ορίστηκαν και τοποθετήθηκαν ως Διευθυντές / Προϊστάμενοι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής του ν. 4823/2021 (Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄, Σελίδα 3 από 4 διατάξεις 30 επ.) και μεταξύ των καθηκόντων των Διευθυντών/ Προϊσταμένων περιλαμβάνεται η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. στο πεδίο Α2 (άρθρο 66). Από τη συνδυαστική εφαρμογή των ανωτέρω προκύπτει ότι οι παραπάνω (δόκιμοι) Διευθυντές/ Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων και Ε.Κ. μπορούν να προβαίνουν σε αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π στο πεδίο Α2 (παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης) στις σχολικές μονάδες που ασκούν τα καθήκοντά τους.
 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα