Thumbnail
Οσα ισχύουν για τις παροχές μητρότητας και τις άδειες των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών

Εναν χρήσιμο οδηγό για τις άδειες εγκυμοσύνης αναπληρωτριών εκπαιδευτικών, δημοσιοποίησε σε ομάδα αλληλοβοήθειας η εκπαιδευτικός κ.Δώρα Θεοδώρου

Οπως αναφέρει η εκπαιδευτικός, ό,τι αναφέρεται παρακάτω είναι αποτέλεσμα προσωπικής αναζήτησης κι εμπειρίας που εμπλουτίστηκε από σχόλια, αναρτήσεις κι απορίες που είχαν πολλές αναπληρώτριες κατά καιρούς σε ομάδες του Facebook. 

«Φιλική συμβουλή, πάντα να ελέγχετε και τις επίσημες σελίδες και οδηγίες των φορέων και της εκάστοτε διεύθυνσης πρόσληψης και να μην βασίζεστε απόλυτα σε τέτοιους οδηγούς καθώς κι εμείς που τα γράφουμε "άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε", συν του ότι πολλές φορές αναθεωρούνται όροι και προϋποθέσεις για τα οποία δεν έχουμε ενημερωθεί εγκαίρως», σημειώνει.

Ο οδηγός

Είμαι έγκυος, τι δικαιούμαι από άδειες;

Πριν τον τοκετό:

- Αναρρωτικές, από αυτές, δυστυχώς δεν υπάρχει πρόβλεψη για κάτι περισσότερο από τις 15 ημέρες μετ' αποδοχών (αρκεί να έχουν προηγηθεί 10 ημέρες εργασίας). Εάν ληφθούν συνεχόμενα, οι πρώτες 3 μέρες πληρώνονται από τη διεύθυνση με περικοπή, δηλαδή όχι ολόκληρα τα ημερομίσθια και από την 4η ημέρα και μέχρι και την 15η το υπόλοιπο το επιδοτεί ο ΕΦΚΑ. Χρειάζεται ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα για την επιδότηση ασθενείας για να καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό από τον ΕΦΚΑ (το οποίο είναι ανάλογο του ΜΚ). Από τη 16η μέρα κι έπειτα, επιδοτεί μόνο ο ΕΦΚΑ και χάνονται τα ένσημα αυτών των έξτρα ημερών.

Για επαπειλούμενη κύηση δεν υπάρχει πρόβλεψη δυστυχώς και αναγκαστικά χρεώνεται αναρρωτική και πέραν των 15 ημερών εάν χρειαστεί με ό, τι αυτό συνεπάγεται.

- Άδεια προγεννητικού ελέγχου. Άδεια μιας ημέρας για διενέργεια εξετάσεων που δεν γίνεται να προγραμματιστούν εκτός του ωραρίου εργασίας. Το υπουργείο δεν έχει θέσει αριθμητικό περιορισμό στον επίσημο οδηγό του, αλλά είναι θέμα διεύθυνσης πόσες μέρες θα γίνουν δεκτές. Συνήθως οι διευθύνσεις δικαιολογούν τους μεγάλους υπερήχους και την καμπύλη σακχάρου και όχι τον μηνιαίο έλεγχο στον γυναικολόγο. Είναι όλες άδειες με πλήρεις αποδοχές.

- Άδεια μητρότητας που είναι η άδεια κύησης 56 μέρες πριν την ΠΗΤ και η άδεια λοχείας 63 μέρες μετά τη γέννα. Η άδεια κύησης είναι 56 μέρες πριν την ΠΗΤ (χωρίς την ΠΗΤ μέσα). Η λοχείας είναι 63 μέρες με πρώτη μέρα να είναι η ΠΗΤ. Η διεύθυνση δεν καταβάλλει μισθοδοσία για αυτό το διάστημα, πληρωμή γίνεται από τον ΕΦΚΑ εάν υπάρχουν 200 ένσημα 2 χρόνια πριν την ΠΗΤ (ανεξαρτήτως εργοδότη). Και για τα δύο επιδόματα χρειάζεται αίτηση γραπτή στη διεύθυνση και ηλεκτρονική στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Οι 119 ημέρες μητρότητας δεν μετράνε στα ένσημα για ταμείο ανεργίας, μετράνε όμως ως προϋπηρεσία, για αλλαγή ΜΚ και συντάξιμα.

Αν ο τοκετός συμβεί πριν την ΠΗΤ, οι υπολειπόμενες μέρες κύησης μεταφέρονται στην άδεια λοχείας, οι 119 ημέρες δηλαδή δεν μειώνονται. Εάν ο τοκετός συμβεί πέραν της ΠΗΤ, η άδεια παρατείνεται και σε περίπτωση που ο τοκετός ξεπεράσει τις 10 ημέρες μετά την ΠΗΤ, θα χρειαστεί επιτροπή ΕΦΚΑ.

Μετά τον τοκετό:

- Άδεια λοχείας που αναφέρεται παραπάνω στην άδεια μητρότητας, 63 μέρες μετά τον τοκετό.

- Άδεια ανατροφής 3,5 μήνες αμέσως μετά τη λήξη της λοχείας (δηλαδή αν πέσει μέσα στο καλοκαίρι οι μήνες "χάνονται" και δεν μεταφέρονται), εναλλακτικά αντί για άδεια ανατροφής μπορούμε να επιλέξουμε μειωμένο διδακτικό ωράριο κατά 2 ώρες τη βδομάδα μέχρι το παιδί να γίνει 2 (και απαλλαγή από εξωδιδακτικά καθήκοντα, εφημερίες εννοείται κάνουμε κανονικά). Πληρωνόμαστε κανονικά τον μισθό μας ανάλογα με το ΜΚ μας και το επίδομα παιδιού (+50€ για το ένα παιδί, +20€ για το δεύτερο, +50€ για το τρίτο, +70€ για τέταρτο και πάνω).

Οι 3,5 μήνες μετράνε κανονικά για ταμείο ανεργίας, αλλαγή ΜΚ και ως προϋπηρεσία.

*Με βάση τα λεγόμενα μιας διεύθυνσης σε συναδέλφισσα αναπληρώτρια, ο χρόνος της άδειας αυτής μετράει και για το ελάχιστο των 10 ημερών εργασίας προκειμένου να δικαιούται κάποια αναπληρώτρια αναρρωτικές με αποδοχές και άλλες άδειες με αποδοχές μετά τη λήξη της άδειας ανατροφής (αν δηλαδή κάποια προσληφθεί και βγει αμέσως σε άδεια κύησης ή λοχείας και έπειτα επιλέξει να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής, δεν χρειάζεται να παρουσιαστεί για 10 ημέρες στο σχολείο μετά το πέρας των 3,5 μηνών, αλλά μπορεί να πάρει όσες άλλες άδειες με αποδοχές δικαιούται κανονικά). Ο ΟΑΕΔ όμως θέλει δέκα ημέρες πραγματικής υπηρεσίας πριν την έναρξη της άδειας κύησης για να εγκρίνει το συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας.

Σε περίπτωση διορισμού (είτε κάποια επιλέξει τους 3,5 μήνες είτε το μειωμένο ωράριο), δίνεται και το υπόλοιπο από την άδεια ανατροφής 9 μηνών μέχρι το παιδί να γίνει 4, ειδάλλως χάνεται.

- Κλείνοντας με τις μακροχρόνιες, 4μηνη γονική άνευ αποδοχών (δεν μπαίνουν ένσημα και προϋπηρεσία, αλλά 2 από τους 4 μήνες τους πληρώνει ο ΟΑΕΔ). Προϋπόθεση 12 μήνες προϋπηρεσία ως αναπληρώτρια με διαδοχικές συμβάσεις. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί μέχρι το παιδί να γίνει 8 (αυτή η άδεια μπορεί να δοθεί και τμηματικά). Στο μέλλον πρέπει πάλι να συμπληρωθούν 12 μήνες προϋπηρεσίας για να την αιτηθούμε για δεύτερο παιδί. Για αυτή την άδεια απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση της διεύθυνσης (συνήθως έναν μήνα πριν την έναρξή της).

- Άδεια ασθένειας τέκνου σε αναλογία με τους μήνες σύμβασης. Για 12 μήνες αντιστοιχούν 4 ημέρες για έως 2 τέκνα, 7 ημέρες για 3 τέκνα, 10 ημέρες για πολύτεκνους, 8 ημέρες για μονογονεϊκές οικογένειες. Παράδειγμα, με πρόσληψη από β' φάση και 2 παιδιά είναι 3 ημέρες σύνολο. Είναι άδεια με πλήρεις αποδοχές.

- Άδεια για γέννηση τέκνου (για τον πατέρα εκπαιδευτικό, αν και νομίζω ισχύει και στον ιδιωτικό τομέα). Είναι 14 εργάσιμες μέρες, συνεχόμενα ή τμηματικά εντός 30 ημερών από τη γέννηση. Μπορεί και να ξεκινήσει και 2 ημέρες πριν τον τοκετό με το υπόλοιπο των 12 ημερών να χορηγηθεί πάλι συνεχόμενα ή τμηματικά εντός 30 ημερών από τη γέννηση του παιδιού.

______________________________________

Τι δικαιούμαι από χρήματα/παροχές;

- Με 200 ένσημα μέχρι και 2 χρόνια πριν την ΠΗΤ καταβάλλει ο ΕΦΚΑ το επίδομα μητρότητας για κύηση και λοχεία. Το ποσό είναι ανάλογο του ΜΚ.

Οι παροχές του ΕΦΚΑ είναι ανεξάρτητες της εργασιακής μας κατάστασης. Είτε ως άνεργες είτε με ενεργή σύμβαση μπορούμε να αιτηθούμε των παροχών μητρότητας εάν υπάρχουν τα απαιτούμενα ένσημα. Η διαφορά έγκειται στην ιδιότητα με την οποία κάνουμε την αίτηση, ως άνεργες ή ως μισθωτοί υπάλληλοι.

Το ποσό των επιδομάτων μητρότητας δεν είναι ίδιο για όλες τις εγκύους. Έχει να κάνει με τις συμβάσεις που είχε η καθεμία τα 2 τελευταία χρόνια: τη διάρκεια των συμβάσεων (δηλαδή σε ποια φάση προσλήφθηκε κι αν ήταν στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια), πότε υπολόγιζαν το ΜΚ οι διευθύνσεις (καθώς ο ΕΦΚΑ λαμβάνει υπόψη το τεκμαρτό του τελευταίου Δεκεμβρίου), τα συνολικά ένσημα των δύο τελευταίων χρόνων και το σύνολο του μισθού και αν υπάρχει άλλο παιδί ασφαλισμένο από την έγκυο.

Παράδειγμα, εάν κάποια αναπληρώτρια τον Δεκέμβρη του 2022 ήταν ΜΚ 2, αλλά με το νέο σχολικό έτος κατέθεσε μεταπτυχιακό που την ανεβάζει στο ΜΚ 4 και η άδεια κύησης ξεκινάει τον Νοέμβριο του 2023, ο ΕΦΚΑ θα λάβει υπόψη τον μισθό για ΜΚ 2 (Δεκεμβρίου 2022). Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ ΜΚ θα καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ, σε περίπτωση που η αναπληρώτρια δικαιούται τις συμπληρωματικές παροχές μητρότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς υπολογίζεται μπορείτε να καλείτε στο 1555.

- Με ενεργή σύμβαση κατά την έναρξη της άδειας κύησης και λοχείας και 10 μέρες εργασίας, ο ΟΑΕΔ δίνει το συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας εφόσον έχει εγκριθεί και εξοφληθεί το επίδομα μητρότητας από ΕΦΚΑ.

- Επίδομα γέννησης 2.000€ από ΟΠΕΚΑ. Η αίτηση γίνεται συνήθως από το νοσοκομείο/κλινική κ δεν χρειάζεται κάποια άλλη διαδικασία από μέρους μας. Η πληρωμή είναι σε δύο δόσεις.

- Επίδομα παιδιού Α21 αν πληρούνται τα οικονομικά κριτήρια.

https://www.idika.gr/epidomapaidiou/

- Voucher για παιδικό σταθμό μέσω ΕΣΠΑ με αίτηση στην ΕΕΤΑΑ (Ιούνιο με Ιούλιο η περίοδος αιτήσεων)

https://aitisi.eetaa.gr/aitisi/landing

______________________________________

📝 Άδειες και δικαιολογητικά

👨‍⚕️🏥 ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ:

- Αίτηση άδειας

- Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού (ιδιώτη ή δημοσίου) μέσω συστήματος ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική συνταγογράφηση).

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο σχολείο με την επιστροφή μας.

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 δεν είναι απαραίτητο ο γιατρός να είναι συμβεβλημένος ΕΟΠΥΥ, δεν περνάμε απαραίτητα από επιτροπή ΕΦΚΑ.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ:

- Αίτηση άδειας (πριν την ημέρα άδειας)

Είναι στην κρίση τ@ διευθυντ@ της σχολικής μονάδας εάν θα την εγκρίνει (εφόσον δεν "παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου"), δεν γίνεται περικοπή αποδοχών, "κόβεται" όμως ένα ημερομίσθιο από το επίδομα μη ληφθείσης αδείας (το οποίο υπολογίζεται ως 2 ημερομίσθια για κάθε μήνα σύμβασης).

🤰🩺💉 ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ:

- Αίτηση άδειας

- Βεβαίωση από γυναικολόγο πως η τάδε αναπληρώτρια διανύει την τάδε εβδομάδα κύησης και πρέπει να υποβληθεί σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου την Χ ημερομηνία και Ψ ώρα εντός του ωραρίου εργασίας της. (προαιρετικά: Η εξέταση δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη ώρα εκτός του ωραρίου εργασίας της.)

- Την ημέρα εξέτασης παίρνουμε από το μικροβιολογικό εργαστήριο άλλη μια βεβαίωση που να αναγράφει ότι η τάδε αναπληρώτρια διανύει την τάδε εβδομάδα κύησης και προσήλθε για εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου την Χ ημερομηνία και Ψ ώρα εντός του ωραρίου εργασίας της. (προαιρετικά: Η εξέταση δεν μπορούσε να μεταφερθεί σε άλλη ώρα εκτός του ωραρίου εργασίας της.)

Εννοείται η βεβαίωση γιατρού κ η αίτηση κατατίθενται στο σχολείο πριν τη άδεια κι η βεβαίωση του μικροβιολογικού την επομένη της άδειας που με την επιστροφή στο σχολείο.

🤰 ΚΥΗΣΗΣ:

- Αίτηση άδειας

- Ηλεκτρονική βεβαίωση ΠΗΤ από γυναικολόγο

Από την πρώτη ημέρα έναρξης της άδειας κύησης μπορεί η έγκυος να μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για τα επιδόματα μητρότητας και να αιτηθεί το επίδομα κύησης. Ενημερώνει αμέσως τη διεύθυνση (εκκαθαριστή μισθοδοσίας) για να αποδεχθεί το αίτημα και να βγει η απόφαση έγκρισης, την οποία αποστέλλει με email στη διεύθυνση. Η αίτηση για το επίδομα κύησης μπορεί να γίνει και μαζί με το λοχείας.

🤱 ΛΟΧΕΙΑΣ:

- Αίτηση άδειας

- Ληξιαρχική πράξη γέννησης

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Κοινοποίηση του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης στον εκκαθαριστή μισθοδοσίας και ενημέρωσή του προκειμένου να προσθέσει το επίδομα παιδιού/παιδιών στις επόμενες μισθοδοσίες με την επιστροφή μας στο σχολείο.

Η διαδικασία είναι ίδια και πάλι για τον ΕΦΚΑ.

👩‍👦‍👦ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ (3,5 μήνες):

- Αίτηση άδειας

- Ληξιαρχική πράξη γέννησης

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

- Υπεύθυνη δήλωση πως δεν έχει γίνει χρήση άδειας ανατροφής ή μειωμένου ωραρίου για το συγκεκριμένο τέκνο

- Υπεύθυνη δήλωση του συζύγου πως δεν κάνει χρήση άδειας ανατροφής ή μειωμένου ωραρίου για το συγκεκριμένο τέκνο

👩‍👦‍👦 ΓΟΝΙΚΗ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (4μηνο):

- Αίτηση άδειας

- Υπεύθυνη δήλωση πατέρα ότι δεν έχει κάνει χρήση της συγκεκριμένης άδειας

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου

- Βεβαίωση εργοδότη ότι δεν έχει γίνει χρήση της συγκεκριμένης άδειας στο παρελθόν

Για τον ΟΑΕΔ η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας της ΔΥΠΑ.

🤒 ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

- Αίτηση άδειας

- Γνωμάτευση παιδιάτρου που να επισημαίνει πως το παιδί χρήζει κατ' οίκον παρακολούθησης και πως η συγκεκριμένη γνωμάτευση χορηγείται για την εργασία της μητέρας

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

- Υπεύθυνη δήλωση του συζύγου πως δεν κάνει χρήση άδειας ασθενείας τέκνου τις συγκεκριμένες ημερομηνίες

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο σχολείο την ημέρα επιστροφής.

Είναι άδεια με πλήρεις αποδοχές.

Χορηγείται μια ημέρα για κάθε τρίμηνο σύμβασης για ένα έως δύο παιδιά.

______________________________________

💰💰 Από πού πληρώνομαι;

🤰 Παροχές μητρότητας (κύηση και λοχεία) = ΕΦΚΑ (ποσό ανάλογο του τελευταίου μισθού - υπολογίζει νομίζω τον μισθό του τελευταίου Δεκέμβριου)

🤰 Συμπληρωματικό μητρότητας = ΟΑΕΔ (συμπληρώνει τις παροχές ΕΦΚΑ για να "ισοφαρίσει" σχεδόν τους μισθούς των 119 ημερών της μητρότητας)

🤱 Άδεια ανατροφής = διεύθυνση πρόσληψης (κανονικός μισθός + επίδομα παιδιών)

______________________________________

👩‍🏫 Μόρια θα πάρω;

- Αναρρωτική: μέχρι 15 ημέρες η προϋπηρεσία μετράει κανονικά. Από 16 ημέρες και πάνω όχι.

- Κανονική: η προϋπηρεσία μετράει κανονικά (μέχρι 7 ημέρες/σύμβαση)

- Προγεννητικών εξετάσεων: η προϋπηρεσία μετράει κανονικά

- Κύησης: η προϋπηρεσία μετράει κανονικά

- Λοχείας: η προϋπηρεσία μετράει κανονικά

- Ανατροφής τέκνου (3,5 μηνών): η προϋπηρεσία μετράει κανονικά

- Ασθενείας τέκνου: η προϋπηρεσία μετράει κανονικά

- Γονική άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου (μέχρι 4 μήνες): η προϋπηρεσία δεν μετράει για τους πίνακες αναπληρωτών

_____________________________________

📚 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:

- Υπουργείο Παιδείας - άδειες αναπληρωτών:

https://www.minedu.gov.gr/ekpa.../anaplirotes-m/adeies-anapl

- ΕΣΠΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης - οδηγός αδειών:

https://espapevthess.sites.sch.gr/?page_id=119

- ΕΣΠΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης - Νομοθεσία/Εγκύκλιοι:

https://espapevthess.sites.sch.gr/?page_id=606

- ΕΦΚΑ - παροχές μητρότητας:

https://www.efka.gov.gr/.../epidoma.../epidoma-metrotetas

- ΔΥΠΑ - συμπληρωματικές παροχές μητρότητας:

https://www.dypa.gov.gr/prostasia-tis-erghazomenis-miteras

- Gov.gr - συμπληρωματικές παροχές μητρότητας:

https://www.gov.gr/.../sumpleromatikes-parokhes-metrotetas

- ΟΠΕΚΑ, Επίδομα γέννησης - γενικές πληροφορίες:

https://opeka.gr/epidoma-gennisis/

- Επίδομα γέννησης - αίτηση:

https://www.epidomagennisis.gr/pub/Home/Index

- Επίδομα παιδιού Α21:

https://www.idika.gr/epidomapaidiou/

- ΕΕΤΑΑ - Voucher παιδικών σταθμών:

https://www.eetaa.gr/homepage/

&

https://aitisi.eetaa.gr/aitisi/landing

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

sholeio_ekpaideysi.jpg
Διευθυντές Σχολικών Μονάδων: «Λήψη μέτρων με στόχο την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς»
«Το ΥΠΑΙΘΑ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι σχολικές μονάδες, με το άνοιγμά τους τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2024, θα είναι πλήρως στελεχωμένες»
Διευθυντές Σχολικών Μονάδων: «Λήψη μέτρων με στόχο την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς»