Bonus στο Δημόσιο: Το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής – Τα κριτήρια
Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων: Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής του Συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων.

Στις συγκεκριμένες αποφάσεις περιγράφονται τα κριτήρια απονομής ανταμοιβής, ο τρόπος υπολογισμού καθώς και η διαδικασία καταβολής της.

Το Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής αφορά δημοσίους υπαλλήλους που εργάστηκαν για την υλοποίηση των στόχων των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων καθώς και 6.000 δημοσίους υπαλλήλους που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση Έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η εφαρμογή της δράσης είναι πιλοτική και μετά την ολοκλήρωσή της θα αξιολογηθεί, με στόχο να επεκταθεί και σε άλλους στρατηγικούς τομείς του Δημοσίου.

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ για το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων συνδεόμενο με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής.

Το Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στους πολιτικούς υπαλλήλους και το ένστολο προσωπικό του δημόσιου τομέα, οι οποίοι, λόγω αρμοδιότητας, υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4940/2022, όπου εντάσσονται τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των Υπουργείων, και το οποίο εγκρίνεται κάθε Δεκέμβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Τα Κριτήρια απονομής ανταμοιβής

1.Η κατανομή του ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα του συνδέεται άμεσα με την επίτευξη στόχων του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, όπως εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα έργα κι ορόσημα στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης κάθε Υπουργείου και καθορίζονται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, αφού προηγηθεί διαβούλευση με τα συναρμόδια Υπουργεία.

2.Στην οικεία πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες ως προς την υλοποίηση των Έργων και των Οροσήμων τους, όπως εξειδικεύονται στο εγκεκριμένο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης κάθε Υπουργείου ή/και του Εποπτευόμενου Φορέα του, οι ποσοτικοί στόχοι ανά Έργο καθώς και η συνολική ετήσια δαπάνη για τις ανταμοιβές.

3.Το Υπουργείο ή/και ο Εποπτευόμενος Φορέας του λαμβάνει το ποσό που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων, εφόσον έχει επιτύχει έως και την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, κατ’ ελάχιστο την ολοκλήρωση 12 εκ των 20 έργων που έχουν καθοριστεί στην οικεία πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

 4.Γ ια την ολοκλήρωση κάθε έργου δίδεται «Βεβαίωση Ικανοποιητικής Επίτευξης Οροσήμων Έργου» από την Γενική Γραμματεία Συντονισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται σε πληροφοριακό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, έως τις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους, οπότε και εκκινεί η διαδικασία υπολογισμού του ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων.

Τρόπος υπολογισμού ανταμοιβής υπαλλήλων σε επίπεδο Υπουργείου

1.Ο υπολογισμός για τη χορήγηση της ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται στην υλοποίηση στόχων του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, όπως εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα έργα και ορόσημα στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης εκάστου Υπουργείου, σύμφωνα με την εκάστοτε διαθέσιμη ετήσια συνολική δαπάνη για το σκοπό αυτό, διενεργείται σε επίπεδο Έργων και Οροσήμων ανά Υπουργείο ή/και Εποπτευόμενο Φορέα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 3.

2.Το ποσό της ανταμοιβής που προκύπτει για κάθε Υπουργείο ή/και Εποπτευόμενο Φορέα του υπολογίζεται με τον παρακάτω Συντελεστή Υπολογισμού Ανταμοιβής Υπουργείου: ΣΥΑΥ= (Χ1Χ2+Υ1Χ1,5+Ζ1Χ1)/(Χ2Χ2+Υ2Χ1,5+Ζ2Χ1) όπου για τον Συντελεστή ισχύουν τα εξής:

α) Το ποσοστό που προκύπτει από το πηλίκο του βαθμού δυσκολίας των επιτευχθέντων Οροσήμων των Ολοκληρωμένων Έργων κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα προς το συνολικό άθροισμα των βαθμών δυσκολίας όλων των Οροσήμων των Έργων των Υπουργείων και Εποπτευόμενων Φορέων, ήτοι:

αα) Χ1: ο αριθμός των οροσήμων που σχετίζονται με διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων/ανάπτυξη εργαλείων κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα ή με έργα κρατικών ενισχύσεων.

αβ) Υ1: ο αριθμός των θεσμικών οροσήμων των έργων κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα.

αγ) Ζ1: ο αριθμός των επιχειρησιακών οροσήμων των έργων κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα.

αδ) Χ2: ο συνολικός αριθμός των οροσήμων που σχετίζονται με διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων/ανάπτυξη εργαλείων όλων των Υπουργείων και Εποπτευόμενων Φορέων.

 αε) Υ2: ο συνολικός αριθμός των θεσμικών οροσήμων των έργων όλων των Υπουργείων και Εποπτευόμενων Φορέων.

αστ) Ζ2: ο συνολικός αριθμός των επιχειρησιακών οροσήμων των έργων όλων των Υπουργείων και Εποπτευόμενων Φορέων.

β) Ο βαθμός δυσκολίας κάθε Έργου προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους βαθμών δυσκολίας των Οροσήμων. Ο Βαθμός δυσκολίας κάθε Οροσήμου προκύπτει από την αντιστοίχισή του με το συντελεστή της κατηγορίας (Χ, Υ, Ζ) στην οποία εντάσσεται το ορόσημο κάθε φορά, ήτοι: Έκαστο είδος οροσήμου πολλαπλασιάζεται βάσει του βαθμού δυσκολίας του με τους εξής συντελεστές:

βα) Χ: Ορόσημα που σχετίζονται με διαγωνιστικές διαδικασίες υψηλού προϋπολογισμού, με μεγάλο διοικητικό φόρτο λαμβάνουν συντελεστή 2,0 και είναι, ενδεικτικά, τα εξής: i)Ένταξη έργου ii)Οριστικοποίηση τευχών iii)Έκδοση διακήρυξης iv)Κατακύρωση αναδόχου ν) Ανάθεση σύμβασης vi)Παραλαβή παραδοτέου έργου vii)Ανάπτυξη πλατφόρμας-ηλεκτρονικού εργαλείου με ίδια μέσα

ββ) Υ: Θεσμικά ορόσημα, τα οποία λαμβάνουν συντελεστή 1,5 και είναι, ενδεικτικά, τα εξής: i)Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ii)Κατάθεση νομοσχεδίου και ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης iii)Σύνταξη έκθεσης επί της δημόσιας διαβούλευσης iv)Έκδοση υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων

βγ) Ζ: Επιχειρησιακά ορόσημα μεσαίου βαθμού δυσκολίας, με μεσαίο διοικητικό φόρτο λαμβάνουν συντελεστή 1,0 και είναι, ενδεικτικά, τα εξής: i)Ένταξη Προγράμματος, έργου, μελέτης ii)Σύναψη προγραμματικής συμφωνίας iii)Οριστικοποίηση τεχνικών προδιαγραφών iv)Κατακύρωση αναδόχου v)Παροχή υπηρεσίας/προγράμματος

 3.Το ποσό ανταμοιβής για τα Έργα κάθε Υπουργείου ή/και του Εποπτευόμενου Φορέα του προκύπτει από το γινόμενο του ΣΥΑΥ με την εκάστοτε διαθέσιμη συνολική ετήσια δαπάνη για το σκοπό αυτό, ήτοι: ΠΑ= ΣΥΑΥ * συνολική ετήσια δαπάνη για τις ανταμοιβές.

4.Για τον υπολογισμό του Μέγιστου Αριθμού των Υπαλλήλων (ΜΑΥ) του εκάστοτε Υπουργείου ή/και του Εποπτευόμενου Φορέα του που δύνανται να λαμβάνουν ανταμοιβή ισχύει ο παρακάτω τύπος: ΜΑΥ = Συνολικό ποσό ανταμοιβής Υπουργείου/1.250 Το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό.

5.Για τον υπολογισμό της ανταμοιβής ανά Υπουργείο ή/και Εποπτευόμενο Φορέα του η Γενική Γραμματεία Συντονισμού παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι τον βαθμό δυσκολίας των επιτευχθέντων Οροσήμων των Ολοκληρωμένων Έργων κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα και τον βαθμό δυσκολίας όλων των Οροσήμων των Έργων των Υπουργείων ή/και Εποπτευόμενων Φορέων, στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα έως την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους και κοινοποιεί υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών.

Διαδικασία χρόνου και τρόπου καταβολής ανταμοιβής

1.Το ποσό της ανταμοιβής για την υλοποίηση στόχων του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, όπως αυτοί εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα έργα και ορόσημα στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης κάθε Υπουργείου, σύμφωνα με την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου του άρθρου 3, καταβάλλεται ετησίως, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους από τον εκάστοτε φορέα για τους στόχους που έχουν τεθεί για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 3 της παρούσας. Οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα αποστέλλουν αίτημα στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών για τη διάθεση των πιστώσεων που αντιστοιχεί στο συνολικό υπολογισθέν ποσό ανταμοιβής των υπαλλήλων τους. Η εν λόγω Διεύθυνση εγκρίνει τις ως άνω πιστώσεις λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου 4.

2.Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του Υπουργείου που περιλαμβάνει το ποσό που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή, επιμερίζεται το εν λόγω ποσό βάσει του βαθμού δυσκολίας κάθε επιτευχθέντος Έργου στις υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται στην υλοποίηση των Έργων και των Οροσήμων τους, όπως εξειδικεύονται στο εγκεκριμένο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης. Ειδικότερα, το ποσοστό που προκύπτει από το πηλίκο του βαθμού δυσκολίας των επιτευχθέντων Οροσήμων κάθε Ολοκληρωμένου Έργου του Υπουργείου προς το συνολικό άθροισμα των βαθμών δυσκολίας όλων των Οροσήμων των Έργων του Υπουργείου πολλαπλασιάζεται με το υπολογισθέν ποσό που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων του Υπουργείου, σύμφωνα με την απόφαση της καθ’ ύλην αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας. Κατόπιν τούτου προκύπτει το ποσό ανταμοιβής για κάθε Έργο του Υπουργείου ή/και του Εποπτευόμενου Φορέα το οποίο αντιστοιχεί στις υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται στην υλοποίηση των Έργων και των Οροσήμων τους, όπως εξειδικεύονται στο εγκεκριμένο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης.

3.Ο Προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στην απόφαση της παρ. 2, ή ο άμεσα Προϊστάμενος για υπαλλήλους που μεριμνούν για το σχεδιασμό και το συντονισμό των έργων που δεν ανήκουν σε οργανική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης, ορίζει τους υπαλλήλους που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση των στόχων του Εγκεκριμένου Ετήσιου Σχεδίου Δράσης και δύνανται να λάβουν την επιπλέον ανταμοιβή και ο αριθμός των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνει αυτόν της παρ. 4 του άρθρου 4. Το σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού ανταμοιβής όπως προκύπτει, κατά περίπτωση, από την παρούσα απόφαση, κατανέμεται ισομερώς στους υπαλλήλους του παρόντος άρθρου και το υπόλοιπο εξήντα τοις εκατό (60%) κατανέμεται με απόφαση του Προϊσταμένου κατά τρόπο μη οριζόντιο αλλά σε συνάρτηση με την προσφορά εκάστου υπαλλήλου στη λειτουργία και το έργο της υπηρεσίας, σε σχέση με την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί, ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργία του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής συμβάλλοντας στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπαλλήλων.

4.Ο Προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης ή ο άμεσα Προϊστάμενος εκδίδει την απόφαση της παρ. 3 περί ορισμού υπαλλήλων που δικαιούνται ανταμοιβή, έως τις 10 Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η ως άνω επιλογή τελεί υπό την έγκριση του οικείου αμέσως ανώτερου ιεραρχικά αρμοδίου οργάνου, το οποίο αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίησή της σε αυτό. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η επιλογή θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή. Οι σχετικές αποφάσεις με τους επιλέξιμους υπαλλήλους, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου της κάθε υπηρεσίας, κατά αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας εκκαθάρισης των πρόσθετων αποδοχών, διαβιβάζονται στην αρμόδια, για τον τελικό υπολογισμό και την καταβολή της πρόσθετης ανταμοιβής, οικονομική υπηρεσία της παρ. 7, εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την παρέλευση του έτους αναφοράς, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχόμενου εγγράφου, από τους Διευθυντές ή σε περίπτωση μη ύπαρξης Διευθυντή του προϊστάμενου κάθε υπηρεσίας.

5.Η πρόσθετη ανταμοιβή υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 και την αντίστοιχη του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

Η συνολική δαπάνη για τις ανωτέρω ανταμοιβές δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ ανά έτος σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4940/2022. Σε περίπτωση επιλέξιμων υπαλλήλων που έχουν υπηρετήσει στην υπηρεσία για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, ή έχουν λάβει σχετική άδεια άνευ ή μειωμένων αποδοχών, η πρόσθετη ανταμοιβή καταβάλλεται αναλογικά.

6.Η πρόσθετη ανταμοιβή για την υλοποίηση των στόχων του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής δεν καταβάλλεται σε υπαλλήλους που έχουν λάβει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ή του τρέχοντος έτους της καταβολής της πρόσθετης ανταμοιβής της παρούσας και έως την ημερομηνία καταβολής της πρόσθετης ανταμοιβής της παρούσας, κάποια από τις ανταμοιβές των άρθρων 24, 25, 26 ή 27 του ν. 4940/2022 (Α’ 112).

7.Την αρμοδιότητα για τυχόν περικοπές λόγω υπέρβασης των ορίων, την εκκαθάριση και καταβολή της πρόσθετης ανταμοιβής της παρούσας για κάθε υπηρεσία έχουν οι οικονομικές υπηρεσίες του κάθε φορέα που υπάγεται η εν λόγω υπηρεσία.

Μεταβατική διάταξη

1.Για τα έτη 2022 και 2023, στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τη δημοσίευση της παρούσας, καθορίζονται οι στόχοι του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, όπως εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα έργα και ορόσημα στα Ετήσια Σχέδια Δράσης 2022 και 2023 κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, αφού προηγηθεί διαβούλευση με τα συναρμόδια υπουργεία.

2.Στην πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της παρ. 1 περιλαμβάνονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες ως προς την υλοποίηση των Έργων και των Οροσήμων τους, όπως εξειδικεύονται στα εγκεκριμένα Ετήσια Σχέδια Δράσης 2022 και 2023 κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα, οι ποσοτικοί στόχοι ανά Έργο καθώς και η συνολική ετήσια δαπάνη για τις ανταμοιβές. 3.Ειδικά για το έτος 2022, η διαδικασία υπολογισμού και καταβολής της ανταμοιβής εκκινεί εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου της παρ. 1.

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ για το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Αντικείμενο

Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής στους υπαλλήλους που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 62 και του άρθρου 24 του ν. 4940/2022, στο πλαίσιο του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, της ΣΑΤΑ 015, με ενάριθμο 2022ΤΑ01500004, με τίτλο: SUB. 5 «Σύστημα επιβράβευσης Δημοσίων Υπαλλήλων» και κωδ. ΟΠΣ 5150179.

Το Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στους υπαλλήλους, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, του δημοσίου τομέα των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι εμπλέκονται στην υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων και έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022. Άρθρο 3 Ορισμοί Γ ια τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.«Φορέας Εποπτείας – Υπουργείο Ευθύνης (ΦΕ)»: Το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την παρακολούθηση της υλοποίησης και συντονισμό των Δράσεων και Έργων που έχουν περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (εφεξής «ΕΣΑΑ»).

2.«Φορέας Υλοποίησης (ΦΥ)»: Υπηρεσίες του ΦΕ ή Νομικά Πρόσωπα φορείς Γενικής Κυβέρνησης που έχουν ορισθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Ευθύνης και έχουν την αρμοδιότητα να υλοποιήσουν την οικεία Δράση ή/ και Έργο.

3.«Συμπράττων Φορέας (ΣΦ)»: Φορέας ή Υπηρεσία που συμμετέχει βάσει Προγραμματικής Συμφωνίας είτε ως Κύριος του Έργου, είτε ως Φορέας Λειτουργίας, είτε συμμετέχει βάσει αρμοδιοτήτων στην υλοποίηση Δράσης ή/και Έργου ΦΕ και δεν ανήκει σε αυτόν.

4.«Δράση»: Το «ΕΣΑΑ» αναλύεται σε Δράσεις (Μεταρ- ρυθμίσεις/Επενδύσεις), οι οποίες εξειδικεύονται σε Έργα.

5.«Έργο»: Το ενταγμένο έργο που χρηματοδοτείται από πόρους του ΤΑΑ και διαθέτει MIS (ΤΔΕ).

 6.«Κατηγορίες έργων/υποέργων (Χ,Υ,Ζ)»: Το είδος των έργων/υποέργων που προβλέπει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) στα κωδικοποιημένα στοιχεία Ταμείου Ανάκαμψης.

7.«Εγκεκριμένος Π/Υ»: Ο προϋπολογισμός του έργου (MIS) που περιλαμβάνεται στην απόφαση ένταξής του, όπως εκάστοτε ισχύει.

8.«Εγκεκριμένες Πιστώσεις (Έτους Αναφοράς υπολογισμού της ανταμοιβής)»: Οι πιστώσεις του έργου όπως δηλώνονται στο ΠΔΕ για το έτος αναφοράς υπολογισμού της ανταμοιβής, σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΣΑΤΑ του Φορέα Χρηματοδότησης.

9.«Πληρωμές (Έτους Αναφοράς υπολογισμού της ανταμοιβής)»: Οι πληρωμές του έργου όπως δηλώνονται στο ΠΔΕ για το έτος αναφοράς υπολογισμού της ανταμοιβής.

10.«Επίτευξη Οροσήμου»: Το Ορόσημο (πληρωμής ή και ενδιάμεσο) της Δράσης ή/και Έργου που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στη Συμφωνία επιχειρησιακών ρυθμίσεων αντίστοιχα, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας και αφορά το έτος αναφοράς υπολογισμού της ανταμοιβής.

11.«Δυσκολία Έργου»: Ο συνολικός αριθμός που προ-κύπτει σε επίπεδο έργου, από το άθροισμα των βαθμών δυσκολίας κάθε υποέργου ανάλογα με το είδος του υπο- έργου.

12.«Απορρόφηση Έργου»: Το ποσοστό που προκύπτει από το πηλίκο των πληρωμών προς τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου για το έτος αναφοράς.

13.«Μέγεθος Έργου»: Το ύψος των εγκεκριμένων πιστώσεων του έργου για το έτος αναφοράς. Το ποσοστό που προκύπτει από το πηλίκο των πιστώσεων του ενταγμένου έργου προς το άθροισμα του συνόλου των πιστώσεων των ενταγμένων έργων του ΤΑΑ που έχουν επιτύχει Ορόσημα πληρωμής ή και ενδιάμεσο.

Κριτήρια απονομής ανταμοιβής

1.Η κατανομή του ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων κάθε ΦΕ συνδέεται άμεσα α) με την επίτευξη των Οροσήμων Πληρωμής ή/και των ενδιάμεσων Οροσήμων του ΕΣΑΑ, όπως έχουν συμφωνηθεί και αναγράφονται στο Παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στη Συμφωνία επιχειρησιακών ρυθμίσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίστοιχα για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ανά Υπουργείο Ευθύνης (ΦΕ) ή/και Φορέα Υλοποίησης ή/και ανά Δράση ή/και ανά Έργο του ΦΕ, όπως αναγράφονται στις σχετικές αποφάσεις ένταξης των Έργων του ΦΕ, καθώς και β) με την επίτευξη ελάχιστου ποσοστού απορρόφησης κατά τα ειδικώς οριζόμενα κατωτέρω, εφόσον προβλέπονται πιστώσεις για έτος αναφοράς.

2.Ο ΦΕ λαμβάνει το ποσό ανταμοιβής για τις Δράσεις/ή και Έργα, εφόσον α) έχει κατά περίπτωση επιτύχει Ορόσημο το οποίο περιλαμβάνεται σε αίτημα/τα πληρωμής της χώρας ή/και τα ενδιάμεσα ορόσημα που έχουν τεθεί, ως τυχόν έχουν παραταθεί με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και β) έχει επιτύχει ποσοστό απορρόφησης τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον προβλέπονται πιστώσεις για το έτος αναφοράς, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΠΔΕ, όπως αποστέλλονται στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στις περιπτώσεις έργων που χαρακτηρίζονται ως «Επενδύσεις», συνδέονται με την επίτευξη Οροσήμων, έχουν πιστώσεις στο έτος αναφοράς και δεν έχουν επιτύχει το ανωτέρω 2β κριτήριο, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό ανταμοιβής, ο αναφερόμενος στην παρ. 3 του άρθρου 5 τύπος υπολογισμού. Στις περιπτώσεις έργων που χαρακτηρίζονται ως «Επενδύσεις», δεν συνδέονται με την επίτευξη Οροσήμων, έχουν πιστώσεις στο έτος αναφοράς και έχουν επιτύχει το ανωτέρω 2β κριτήριο, δύναται ο κατά περίπτωση φορέας- κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΥΣΤΑ- με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών – να λάβει αναφορικά με το έτος αναφοράς κατ’ αποκοπή ποσό ανταμοιβής.

3.Σε περίπτωση που ο εκάστοτε Φορέας Ευθύνης έχει επιτύχει μόνο το υπό 2α κριτήριο ανωτέρω ή/και τα έργα του έχουν μηδενικό ενταγμένο π/υ, κατά το έτος αναφοράς, δύναται – κατόπιν σχετικής εισήγησης της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, για τα έργα τα οποία χαρακτηρίζονται ως «Μεταρρυθμίσεις» ή της ΕΥΣΤΑ για τα έργα τα οποία χαρακτηρίζονται ως «Επενδύσεις» κατά τα κατωτέρω προβλεπόμενα και απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών – να λάβει αναφορικά με το έτος αναφοράς κατ’ αποκοπή ποσό ανταμοιβής.

 4.Για την επίτευξη των Οροσήμων ΕΣΑΑ της παρ. 1 δίδεται κατά περίπτωση «Βεβαίωση Ικανοποιητικής Επίτευξης Οροσήμων» από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού για τις Δράσεις ή/και τα έργα τα οποία χαρακτηρίζονται ως «Μεταρρυθμίσεις» ή την ΕΥΣΤΑ για τις Δράσεις ή/και τα έργα τα οποία χαρακτηρίζονται ως «Επενδύσεις», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 13 και 14 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 119126/2021 (Β’4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, οπότε και εκκινεί η διαδικασία υπολογισμού καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων.

Τρόπος υπολογισμού ανταμοιβής υπαλλήλων σε επίπεδο ΦΕ

1.Ο υπολογισμός για τη χορήγηση της ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», δι- ενεργείται σε επίπεδο Έργου ανά Φορέα Ευθύνης που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4, παρ. 2, και εκτιμάται επί του διαθέσιμου ποσού ανταμοιβής, μετά την αφαίρεση των κατ’ αποκοπή ποσών που ορίζονται με τις κοινές αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών της παρ. 3 του άρθρου 4, της παρ. 6 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας.

2.Το ποσό της ανταμοιβής που προκύπτει για κάθε Έργο υπολογίζεται με τον παρακάτω Συντελεστή Υπολογισμού Ανταμοιβής Έργου (ΣΥΑΕ): ΣΥΑΕ = 30%*σΑ+50%*σΒ+10%*σΓ+10% *σΔ όπου για τους επιμέρους Συντελεστές Α, Β και Γ ισχύουν τα εξής: α) (σΑ): Το ποσοστό που προκύπτει από πηλίκο του βαθμού δυσκολίας του Έργου προς το συνολικό άθροισμα των βαθμών δυσκολίας όλων των έργων του ΤΑΑ που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4, παρ. 2. Ο σΑ έχει βαρύτητα 30% στον υπολογισμό του Συντελεστή Υπολογισμού Ανταμοιβής Έργου (ΣΥΑΕ). Ο βαθμός δυσκολίας κάθε έργου προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους βαθμών δυσκολίας των υποέργων. Ο βαθμός δυσκολίας κάθε υποέργου προκύπτει από την αντιστοίχισή του με το συντελεστή της κατηγορίας (Χ, Υ, Ζ), στην οποία εντάσσεται το υποέργο κάθε φορά, ήτοι: αα) Χ: Υποέργα μεγάλου βαθμού δυσκολίας, με μεγάλο διοικητικό φόρτο λαμβάνουν συντελεστή 2,0 και είναι, ενδεικτικά, τα εξής: i)Τεχνικό Έργο/Εργολαβία ii)Απαλλοτρίωση-Αγορά εδαφικών εκτάσεων iii)Αρχαιολογικά Έργα και Εργασίες που εκτελούνται με Εργολαβία ή με Αυτεπιστασία iv)Εργασίες Ο.Κ.Ω. v)Ταμείο χαρτοφυλακίου vi)Ενισχύσεις επιχειρηματικότητας vii)Κρατικές Ενισχύσεις/Επενδυτικά προγράμματα viii)ΣΔΙΤ αβ) Υ: Υποέργα μεσαίου βαθμού δυσκολίας, με μεσαίο διοικητικό φόρτο λαμβάνουν συντελεστή 1,5 και είναι, ενδεικτικά, τα εξής: i)Μελέτη Τεχνικών Έργων ii)Προμήθειες iii)Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης iv)Επιχορήγηση για εκτέλεση υποέργου με ίδια μέσα μέσω ΑΥΙΜ αγ) Ζ: Υποέργα μικρού βαθμού δυσκολίας, και με μικρό διοικητικό φόρτο. λαμβάνουν συντελεστή 1,0 και είναι, ενδεικτικά, τα εξής: i)Επιχορήγηση για λειτουργία φορέα ii)Ενέργειες τεχνικής βοήθειας με ίδια μέσα iii)Άλλα είδη ΥΕ (Απευθείας Ανάθεση ή άλλο) β) (σΒ): Το ποσοστό που προκύπτει από το πηλίκο του ποσοστού απορρόφησης του Έργου ως προς το συνολικό άθροισμα των ποσοστών απορρόφησης όλων των έργων που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4, παρ. 2. Ο σΒ έχει βαρύτητα 50% στον υπολογισμό του Συντελεστή Υπολογισμού Ανταμοιβής Έργου (ΣΥΑΕ). γ) (σΓ): Το ποσοστό που προκύπτει από το πηλίκο του ποσού των εγκεκριμένων πιστώσεων του έργου προς το συνολικό άθροισμα των πιστώσεων όλων των έργων που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4, παρ. 2. Ο σΓ έχει βαρύτητα 10% στον υπολογισμό του Συντελεστή Υπολογισμού Ανταμοιβής Έργου (ΣΥΑΕ). δ) (σΔ): Το ποσοστό που προκύπτει ως άθροισμα της βαθμολογίας του Οροσήμου πληρωμής ή και ενδιάμεσου Οροσήμου του έργου προς τη συνολική βαθμολογία των Οροσήμων (πληρωμής ή ενδιάμεσων) όλων των έργων που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4, παρ. 2. Το Ορόσημο πληρωμής λαμβάνει τιμή 3,0 και το ενδιάμεσο Ορόσημο λαμβάνει τιμή 1,0. Η μέγιστη αθροιστική βαθμολογία Οροσήμων ενός έργου λαμβάνει τιμή μέχρι 4,0. Ο σΔ έχει βαρύτητα 10% στον υπολογισμό του Συντελεστή Υπολογισμού Ανταμοιβής Έργου (ΣΥΑΕ).

3.Αναφορικά με τις επενδύσεις που έχουν ποσοστό απορρόφησης μικρότερο του 50% στο έτος αναφοράς, ο ως άνω τύπος διαμορφώνεται και εφαρμόζεται ως εξής: ΣΥΑΕ = 30%*σΑ + 10%*σΓ+10% *σΔ

4.Το ποσό ανταμοιβής για κάθε Έργο του ΦΕ προκύπτει από το γινόμενο του ΣΥΑΕ με το διαθέσιμο ποσό ανταμοιβής, που προκύπτει μετά την αφαίρεση των κατ’ αποκοπή ποσών που ορίζονται με τις κοινές αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών της παρ. 3 του άρθρου 4, της παρ. 6 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας. Το άθροισμα των ανταμοιβών ανά Έργο του ΦΕ αποτελεί τη συνολική ανταμοιβή των υπαλλήλων του ΦΕ ή και ΦΥ ή και του Συμπράττοντα Φορέα.

5.Εφαρμόζεται όριο απονομής ανταμοιβής 4% επί των εγκεκριμένων πιστώσεων του Έργου, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το υπολογισθέν ποσό ανταμοιβής Έργου υπερβαίνει το εν λόγω όριο.

6.Για την ανταμοιβή των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», τα οποία συνιστούν «Μεταρρυθμίσεις», εφόσον έχουν επιτύχει τα Ορόσημα, τα οποία συνδέονται με τα αιτήματα πληρωμής της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν ποσοστό απορρόφησης μικρότερο του 50% στο έτος αναφοράς, ορίζεται ένα κατ’ αποκοπή ποσό σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών κατόπιν εισήγησης της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού.

7.Για τον υπολογισμό του Μέγιστου Αριθμού των Υπαλλήλων (ΜΑΥ) του εκάστοτε ΦΕ/ΦΥ/ΣΦ που δύνανται να λαμβάνουν ανταμοιβή ισχύει ο παρακάτω τύπος ΜΑΥ = Συνολικό ποσό ανταμοιβής ΦΕ/1.250 Το αποτέλεσμα θα στρογγυλοποιείται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό.

8.Ο υπολογισμός του συνολικού ποσού για τη χορήγηση της ανταμοιβής στους ΦΕ διενεργείται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μετά τον υπολογισμό του τελικού ποσού της ανταμοιβής στους ΦΕ από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίνεται με απόφαση του Διατάκτη της ΣΑΤΑ 015 του Υπουργείου Εσωτερικών το τελικό ποσό ανταμοιβής στους ΦΕ καθώς και ο αριθμός των δικαιούχων υπαλλήλων ανά ΦΕ. Η απόφαση εκδίδεται εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την αποστολή της βεβαίωσης των απαιτούμενων για τον υπολογισμό της ανταμοιβής στοιχείων από την ΕΥΣΤΑ, κατά την παρ. 2 του άρθρου 8, αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιείται αμέσως με ηλεκτρονικά μέσα σε όλους τους ΦΕ.

9.Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Διατάκτη της ΣΑΤΑ015, επιμερίζεται το ποσό ανταμοιβής που αντιστοιχεί στο ΦΕ (α) στους ΦΥ ή/και ΣΦ έργων του ΕΣΑΑ αρμοδιότητάς του ή/και φορείς που έχουν συνδράμει στην επίτευξη οροσήμου ή την υλοποίηση έργου/δράσης, οι οποίοι είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, καθώς και (β) στο συλλογικό όργανο της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας και προσδιορίζεται και ο μέγιστος αριθμός υπαλλήλων κάθε φορέα, σύμφωνα με την παρ. 7 του παρόντος άρθρου. Η ως άνω απόφαση κοινοποιείται άμεσα και με ηλεκτρονικά μέσα στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

10.Το ποσό της ανταμοιβής καταβάλλεται σε επίπεδο Φορέα. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται στα εν λόγω έργα. Το σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού ανταμοιβής όπως προκύπτει, κατά περίπτωση, από την παρούσα, κατανέμεται ισομερώς στους υπαλλήλους του παρόντος και το υπόλοιπο εξήντα τοις εκατό (60%) κατανέμεται με απόφαση Προϊσταμένου. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό ανταμοιβής που λαμβάνει ο υπάλληλος δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης.

11.Σε περίπτωση βεβαίωσης υπαλλήλων από περισσότερες της μίας οργανικής μονάδας, εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο της υπερκείμενης οργανικής μονάδας ενιαία βεβαίωση του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους βεβαιώσεις, τον ανώτατο συνολικό αριθμό δικαιούχων, καθώς και το συνολικό ποσό ανταμοιβής υπαλλήλων του, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 5.

Ανταμοιβή στους υπαλλήλους της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022

1. Η ανταμοιβή των μελών του συλλογικού οργάνου της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022 έκαστου ΦΕ προκύπτει ως κατ’ αποκοπή ποσό που δεν ξεπερνά το 8% του συνολικού ποσού ανταμοιβής που θα διανέμεται στον οικείο Φορέα Ευθύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, εφόσον πληροί τα κριτήρια για την πρόσθετη ανταμοιβή, όπως ορίζονται στο άρθρο 4. Το ακριβές ποσοστό του συνολικού ποσού ανταμοιβής του ΦΕ που δίνεται στα μέλη των συλλογικών οργάνων, προσδιορίζεται με την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 5 του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

2.Η ανταμοιβή καταβάλλεται σε επίπεδο Φορέα. Το ποσό ανταμοιβής που αντιστοιχεί σε έκαστο συλλογικό όργανο της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022, κατανέμεται στα μέλη του συλλογικού οργάνου, εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατόπιν βεβαίωσης του Προέδρου του συλλογικού οργάνου.

3.Το σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού ανταμοιβής όπως προκύπτει, κατά περίπτωση, από την παρ. 1 του παρόντος, κατανέμεται ισομερώς στους υπαλλήλους του παρόντος και το υπόλοιπο εξήντα τοις εκατό (60%) κατανέμεται με απόφαση του Προέδρου του συλλογικού οργάνου. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό ανταμοιβής που λαμβάνει ο υπάλληλος δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης.

Ανταμοιβή στους υπαλλήλους της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022

1.Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις υπηρεσίες της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022, πλην των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ βαθμού, το ποσό της ανταμοιβής συνδέεται άμεσα με την επίτευξη της στοχοθεσίας τους (Παράρτημα Α’). Για την επίτευξη της στοχοθεσίας τους δίδεται «Βεβαίωση επίτευξης στοχοθεσίας» από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.

2.Το συνολικό ποσό της ανταμοιβής των υπαλλήλων των υπηρεσιών ως άνω αποτελεί κατ’ αποκοπή ποσό που αποφασίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της ΕΥΣΤΑ.

3.Η ανταμοιβή καταβάλλεται σε επίπεδο Φορέα. Ο μέγιστος αριθμός των υπαλλήλων κάθε υπηρεσίας υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο της παρ. 7 του άρθρου 5 της παρούσας. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι δύνανται να λάβουν πρόσθετη ανταμοιβή.

4.Το σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού ανταμοιβής όπως προκύπτει, κατά περίπτωση, από την παρ. 1 του παρόντος, κατανέμεται ισομερώς στους υπαλλήλους και το υπόλοιπο εξήντα τοις εκατό (60%) κατανέμεται με απόφαση Προϊσταμένου. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό ανταμοιβής που λαμβάνει ο υπάλληλος δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης.

5.Σε περίπτωση βεβαίωσης υπαλλήλων από περισ-σότερες της μίας οργανικής μονάδας, εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο της υπερκείμενης οργανικής μονάδας ενιαία βεβαίωση του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους βεβαιώσεις, τον ανώτατο συνολικό αριθμό δικαιούχων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5, καθώς και το συνολικό ποσό ανταμοιβής υπαλλήλων του, σύμφωνα με την κοινή απόφαση της παρ. 3 του παρόντος.

Απαιτούμενα στοιχεία για τον υπολογισμό της ανταμοιβής

1.Ο υπολογισμός του συνολικού ποσού για τη χορήγηση της ανταμοιβής στους ΦΕ διενεργείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, αμέσως μετά την έκδοση (α) της κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών της παρ. 3 του άρθρου 4, (β) της κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών της παρ. 6 του άρθρου 5 και (γ) της κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας, οι οποίες κοινοποιούνται άμεσα και με ηλεκτρονικά μέσα στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

2.Για τον υπολογισμό της ανταμοιβής στους ΦΕ, εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση των αποφάσεων της παρ. 1, η ΕΥΣΤΑ εκδίδει και αποστέλλει σχετική βεβαίωση με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα, αποστέλλει και σε ηλεκτρονική μορφή (xls), τα κάτωθι στοιχεία Έργων/Υποέργων ανά ΦΕ που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 και της παρ. 6 του άρθρου 5 της παρούσας, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Β: (α) Κωδικός ΟΠΣ Έργων (β) Τίτλος Έργου (γ) Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Έργων (δ) Κατηγορία Έργων/Υποέργων (Χ, Υ, Ζ), (ε) Εγκεκριμένες Πιστώσεις Έργων/Υποέργων ΦΕ (Τρέχοντος Έτους) (στ) Πληρωμές (Τρέχοντος Έτους) Έργων/Υποέργων ΦΕ (ζ) Βαθμολογία Οροσήμων Πληρωμής ή/και ενδιάμεσων Οροσήμων Έργων (η) Χαρακτηρισμός Έργων/Υποέργων που συνιστούν Μεταρρυθμίσεις ή Επενδύσεις (θ) Φορέας Ευθύνης Έργων και στοιχεία αυτού: ΑΦΜ και κωδικός epde (ι) Φορέας Υλοποίησης Έργων/Υποέργων και στοιχεία αυτού: ΑΦΜ και κωδικός epde (ια) Συμπράττων Φορέας, όπου υφίσταται, και στοιχεία αυτού: ΑΦΜ και κωδικός epde.

3.Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοση της παρούσας, οι Φορείς Ευθύνης έργων του ΕΣΑΑ, αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας του ΦΕ, καθώς και των ΦΥ και ΣΦ έργων αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Β της παρούσας, ο οποίος μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων.

Διαδικασία καταβολής ανταμοιβής – Εμφάνιση της δαπάνης στη δημόσια ληψοδοσία

1.Υπάλληλοι οι οποίοι εμπλέκονται στην υλοποίηση έργων του ΕΣΑΑ και ανήκουν σε ΦΕ/ΦΥ/ΣΦ ή/και είναι μέλη των συλλογικών Οργάνων ή/και υπηρετούν στις υπηρεσίες της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022 (Α’ 112), λαμβάνουν την ανταμοιβή που αντιστοιχεί σε μία μόνο ιδιότητα.

2.Η προβλεπόμενη με την παρούσα ανταμοιβή δεν καταβάλλεται σε υπαλλήλους που έχουν λάβει ή λαμβάνουν για το έτος αναφοράς, κάποια από τις ανταμοιβές των άρθρων 23 ή 25 ή 26 ή 27 του ν. 4940/2022 (Α’ 112).

3.Η καταβολή της υπολογισθείσας ανταμοιβής που καθορίζεται με την παρούσα, γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και διενεργείται μέσω του Προ γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε βάρος των πιστώσεων του έργου με ενάριθμο 2022ΤΑ01500004, τίτλο: SUB.5 «Σύστημα επιβράβευσης Δημοσίων Υπαλλήλων» και κωδ. ΟΠΣ 5150179» ως ακολούθως: (α) για τους υπαλλήλους των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης αρμόδια υπηρεσία για την πληρωμή είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 1007-705-0000000. (β) Για τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων (ΝΠ), φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ορίζονται τα ίδια τα ΝΠ εκ παραλλήλου υπόλογοι – διαχειριστές του έργου από τον Διατάκτη της ΣΑΤΑ 015, και είναι τα ίδια αρμόδια για την πληρωμή τους.

4.Ορισμός νομικών προσώπων της Γενικής Κυβέρνησης ως υπολόγων – διαχειριστών: Με απόφαση του Διατάκτη της ΣΑΤΑ 015, τα νομικά πρόσωπα, φορείς Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους κατανέμεται ποσό ανταμοιβής σύμφωνα με την απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού της παρ. 9 του άρθρου 5, καθώς και την κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας, ορίζονται ως υπόλογοι διαχειριστές του έργου. Η ως άνω απόφασή τους κοινοποιείται ηλεκτρονικά, στον ηλεκτρονικό λογαριασμό επικοινωνίας του υπεύθυνου υπαλλήλου που έχει δηλωθεί. Τα νομικά πρόσωπα στη συνέχεια ορίζουν άμεσα εισηγητές εκκαθάρισης και υπεύθυνους λογαριασμού και αποστέλλουν έγχαρτα και ηλεκτρονικά τις σχετικές αποφάσεις στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ορισμένοι ως εισηγητές εκκαθάρισης και υπεύθυνοι λογαριασμού προβαίνουν άμεσα σε αίτηση δημιουργίας χρήστη στο epde για τους ανάλογους ρόλους, ενημερώνοντας παράλληλα τη ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Εσωτερικών ηλεκτρονικά, ώστε να γίνουν σε αυτούς αναθέσεις ΣΑΤΑ και Έργου από τον διαχειριστή οφειλών. Οι υπόλογοι διαχειριστές του έργου και οι Υπεύθυνοι Λογαριασμού των ΝΠ προβαίνουν σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις για την πιστοποίησή τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι προβλεπόμενες ως άνω διαδικασίες ολοκληρώνονται εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού της παρ. 9 του άρθρου 5 της καθώς και της κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας.

5.Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία των Φορέων στους οποίους κατανέμεται το ποσό ανταμοιβής σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 5 του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθώς και της κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας, αποστέλλει στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, με αποκλειστική προθεσμία εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έκδοσης των εν λόγω αποφάσεων έγχαρτα και ηλεκτρονικά, τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά: (α) για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης: αα) Κατάσταση δαπάνης στην οποία θα περιλαμβάνονται το συνολικό καθώς και αναλυτικά τα ποσά ανταμοιβής σε κάθε υπάλληλο, οι αναλογούσες νόμιμες κρατήσεις και το τελικό πληρωτέο ποσό, ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και αριθμός IBAN του λογαριασμού τραπέζης κάθε υπαλλήλου, υπό την προϋπόθεση ότι υποστηρίζονται από το σύστημα ΔΙΑΣ ΑΕ, καθώς και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων υπαλλήλων. Η κατάσταση δαπάνης υπογράφεται αρμοδίως, ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022 και την ακρίβεια των αναφερόμενων στοιχείων λογαριασμού τραπέζης των δικαιούχων υπαλλήλων. αβ) Ηλεκτρονικό αρχείο μισθοδοσίας xml, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών για τα αρχεία που περιλαμβάνουν αμοιβές μέσω ΠΔΕ με χρήση των αντίστοιχων ΑΛΕ. αγ) Βεβαίωση του φορέα για τους υπαλλήλους που λαμβάνουν την ανταμοιβή στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων του ΕΣΑΑ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022 και τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας. αδ) Ειδικότερα για την καταβολή ανταμοιβής στα μέλη συλλογικών οργάνων της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022, αποστέλλεται η απόφαση συγκρότησης και ορισμού μελών του οργάνου, και οι τυχόν τροποποιήσεις, σύμφωνα με την απόφαση της υποπερ. 9 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 119126ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4498). αε) Ειδικότερα για την καταβολή ανταμοιβής στους υπαλλήλους της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022, αποστέλλεται η «Βεβαίωση επίτευξης στοχοθεσίας» του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Στην περίπτωση που υπάλληλοι του φορέα που περιλαμβάνονται στην ως άνω βεβαίωση, δεν μισθοδοτούνται από την οικεία οικονομική υπηρεσία του φορέα, η τελευταία μεριμνά για την άμεση αναζήτηση των απαραίτητων μισθολογικών και λοιπών στοιχείων από τον φορέα μισθοδοσίας τους για τον υπολογισμό της ανταμοιβής και την ένταξή τους στην ενιαία κατάσταση δαπάνης του φορέα. Για την καταβολή του ποσού ανταμοιβής των δικαιούχων υπαλλήλων από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, και στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός φορείς ή συλλογικά όργανα στους οποίους έχει κατανεμηθεί ποσό, υπάγονται στην ίδια οικονομική υπηρεσία, η τελευταία δύναται να εκδώσει ενιαία κατάσταση δαπάνης για περισσότερους, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτή συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων, όπως αυτοί προκύπτουν αθροιστικά από τις σχετικές βεβαιώσεις των φορέων, οι οποίες επισυνάπτονται από κοινού στην ενιαία κατάσταση. Κατ’ εξαίρεση, και εφόσον δεν υφίσταται αρμόδια οικονομική υπηρεσία στον φορέα, με μέριμνα του συγκεντρώνονται διακριτά οι καταστάσεις δαπάνης και τα ηλεκτρονικά αρχεία μισθοδοσίας xml από έκαστο φορέα μισθοδοσίας των υπαλλήλων του, και τις οποίες αποστέλλει συγκεντρωτικά, εντός της ως άνω προθεσμίας. (β) λοιποί φορείς – νομικά πρόσωπα Γενικής Κυβέρνησης: βα) Κατάσταση δαπάνης στην οποία θα περιλαμβάνονται το συνολικό, καθώς και αναλυτικά τα ποσά ανταμοιβής σε κάθε υπάλληλο, οι αναλογούσες νόμιμες κρατήσεις και το τελικό πληρωτέο ποσό, ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ κάθε υπαλλήλου, καθώς και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων υπαλλήλων. Η κατάσταση δαπάνης υπογράφεται αρμοδίως, ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 24 παρ. 3 του ν. 4940/2022 (Α’ 112). ββ) Βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου του φορέα για τους υπαλλήλους που λαμβάνουν την ανταμοιβή στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων του ΕΣΑΑ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022. βγ) Ειδικότερα για την καταβολή ανταμοιβής στους υπαλλήλους της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4940/2022, αποστέλλεται «Βεβαίωση επίτευξης στοχοθεσίας» του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

6.Οι φορείς που δεν αποστέλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία εντός των προβλεπόμενων στην παρούσα προθεσμιών, δεν συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία καταβολής της ανταμοιβής στο πλαίσιο του πιλοτικού συστήματος.

7.Διαδικασία καταβολής της ανταμοιβής – Εκκαθάριση δαπάνης για φορείς Κεντρικής Διοίκησης:

 7.1Για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, η εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης για την καταβολή της ανταμοιβής στους υπαλλήλους στο πλαίσιο του έργου SUB. 5 «Σύστημα επιβράβευσης Δημοσίων Υπαλλήλων» (με ενάριθμο 2022ΤΑ01500004 και κωδ. ΟΠΣ 5150179) διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της βεβαίωσης του αρμόδιου οργάνου του εκάστοτε φορέα, και μετά από έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ.134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2857). Ο Φορέας είναι υποχρεωμένος για την τήρηση των δικαιολογητικών βάσει των οποίων εκδίδει την κατάσταση δαπάνης.

7.2Για κάθε φορέα Κεντρικής Διοίκησης, μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών της παρ. 8α του παρόντος από τη ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Εσωτερικών και την εκτέλεση της κατανομής του σχετικού ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο λογαριασμό της ΣΑΤΑ 015, η οργανική μονάδα δια του ορισμένου εισηγητή εκκαθάρισης του Υπουργείου Εσωτερικών προβαίνει στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, του ηλεκτρονικού αρχείου μισθοδοσίας xml και στην έκδοση της εντολής πληρωμής μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΠΔΕ (e-pde), η οποία υπογράφεται αρμοδίως και αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

7.3Με ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς (eps) του ορισθέντος υπεύθυνου λογαριασμού του έργου μεταφέρεται το κατανεμημένο Τελικό Ποσό Ανταμοιβής στο φορέα (πληρωτέο στους δικαιούχους και πάσης φύσης προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις) από το λογαριασμό της ΣΑTA 015 (όπου είναι ενταγμένο το έργο με ενάριθμο 2022ΤΑ01500004 και κωδ. ΟΠΣ 5150179) στην ΤτΕ, στον ενδιάμεσο λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και ο οποίος δημιουργείται για πληρωμές ΠΔΕ για το σκοπό αυτό.

7.4Ο πιστοποιημένος εκκαθαριστής του Υπουργείου Εσωτερικών για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) για την πληρωμή αμοιβών που βαρύνουν τον προϋπολογισμό ΠΔΕ είναι υπεύθυνος για την μεταφόρτωση στην εφαρμογή της ΕΑΠ της ηλεκτρονικής αναλυτικής κατάστασης για την καταβολή της ανταμοιβής (αρχείο xml), το οποίο έχει εκδοθεί και αποσταλεί από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία κάθε φορέα.

7.5Ενέργειες λόγω απόρριψης πληρωμής: Σε περίπτωση απόρριψης πληρωμής του αρχείου xml από το σύστημα της ΕΑΠ ή από τη ΔΙΑΣ ΑΕ, ο πιστοποιημένος εκκαθαριστής αποδοχών μέσω ΠΔΕ της ΕΑΠ στο Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει άμεσα τον φορέα προκειμένου να αποστείλει εκ νέου, διορθωμένο, το ηλεκτρονικό αρχείο xml. Σε περίπτωση απόρριψης σε τραπεζικό λογαριασμό δικαιούχου ο πιστοποιημένος εκκαθαριστής αποδοχών μέσω ΠΔΕ της ΕΑΠ στο Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε αυτό να διορθωθεί.

7.6 Η πληρωμή των τελικών ποσών ανταμοιβής στους δικαιούχους, διενεργείται μέσω της ΕΑΠ, με χρέωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών στην ΤτΕ και πίστωση των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και των φορέων κρατήσεων, κατά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Για την επίτευξη της έγκαιρης καταβολής της πρόσθετης αμοιβής στους δικαιούχους υπαλλήλους, η πληρωμή τους ακολουθεί τις προθεσμίες υποβολής αρχείων στο σύστημα πληρωμής της ΕΑΠ, η οποία ολοκληρώνεται έως την τελευταία ημερομηνία του μεθεπόμενου της ημερομηνίας αποστολής των δικαιολογητικών μήνα Διαδικασία καταβολής της ανταμοιβής για ΝΠ Γενικής Κυβέρνησης.

8.Για τα νομικά πρόσωπα – φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία ορίζονται υπόλογοι διαχειριστές στο εν λόγω έργο, την αρμοδιότητα για την καταβολή της ανταμοιβής στους υπαλλήλους τους, έχουν τα ίδια τα ΝΠ. Μετά την πραγματοποίηση χρηματοδότησης/κατανομής στην ΤτΕ στο λογαριασμό της ΣΑΤΑ 015, τα ΝΠ προβαίνουν στην καταβολή της ανταμοιβής στους δικαιούχους υπαλλήλους τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σχετικές διατάξεις του ΠΔΕ (σχ. Υ υπ’ αρ.134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2857)). Η καταβολή της ανταμοιβής στους δικαιούχους υπαλλήλους διενεργείται από την οικονομική υπηρεσία του νομικού προσώπου μέσω ΕΑΠ, με ευθύνη του κατά περίπτωση αρμόδιου εισηγητή εκκαθάρισης και του πιστοποιημένου εκκαθαριστή για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) για την πληρωμή αμοιβών που βαρύνουν τον προϋπολογισμό ΠΔΕ.

9.Κατ’ εξαίρεση, για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και των οποίων οι τακτικές αποδοχές προσωπικού δεν καταβάλλονται μέσω ΕΑΠ, η πληρωμή της ανταμοιβής στους δικαιούχους γίνεται μέσω e-pde, με απευθείας μεταφορά του ποσού της ανταμοιβής στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων υπαλλήλων, χωρίς τη μεσολάβησή της.

10.Η ως άνω διαδικασία ολοκληρώνεται έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της ημερομηνίας αποστολής των δικαιολογητικών μήνα.

11.Δήλωση Δαπανών: Αμέσως μετά την πληρωμή, το Υπουργείο Εσωτερικών, ως φορέας υλοποίησης του έργου που χρηματοδοτεί την καταβολή της ανταμοιβής κατά το πιλοτικό σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής, υποχρεούται να δηλώσει άμεσα τις δαπάνες στο ΟΠΣ του ΤΑΑ. Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις πληρωμές που έχουν πραγματοποιήσει τα Νομικά Πρόσωπα, όπως προβλέπονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ’ αρ. 134453/2015 (Β’ 2857) και υπό στοιχεία 2/39549/0026/2015Ν (Β’ 1138), αποστέλλονται έγχαρτα και ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών με αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την καταβολή της ανταμοιβής. Η δήλωση δαπανών ολοκληρώνεται έως 31.12.2023.

12.Η εμφάνιση των ως άνω πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα και με τα δικαιολογητικά πληρωμής. Τα δικαιολογητικά πληρωμής των Νομικών Προσώπων αποστέλλονται από τους φορείς εντός της τεθείσας προθεσμίας ως άνω σχετικά.

13.Η ετήσια κατάσταση αποδοχών που αφορά στην καταβολή της ανταμοιβής υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εκκαθαριστή, το επόμενο της καταβολής έτος, στην οικεία εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Ειδικότερα, οι φορείς Κεντρικής Διοίκησης, για τους οποίους η καταβολή της ανταμοιβής στο προσωπικό τους γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, υποχρεούνται, έως την 15η Ιανουαρίου 2024, να αποστείλουν το ηλεκτρονικό αρχείο που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων και τα ποσά που τους αναλογούν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την ΑΑΔΕ.

Η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά τη συγχώνευση των απεσταλθέντων αρχείων από το σύνολο των φορέων Κεντρικής Διοίκησης στους οποίους έχει καταβάλει την προβλεπόμενη ανταμοιβή, υποβάλει τη σχετική ενιαία βεβαίωση στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, για την υποβολή των αρχείων βεβαιώσεων αποδοχών και αμοιβών, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας».

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσοχή! Γεμίζουν τα νοσοκομεία με μαθητές με διαταραχές συμπεριφοράς και επιθετικότητας

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

pisa
Ποια σχολεία θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Διεθνούς Έρευνας PISA (8  έως 26 Απριλίου 2024)
Οι επόμενες εξετάσεις της Διεθνούς Έρευνας PISA  θα πραγματοποιηθούν από 8  έως 26 Απριλίου 2024
Ποια σχολεία θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Διεθνούς Έρευνας PISA (8  έως 26 Απριλίου 2024)