Ποιος τους αξιολογητές θα αξιολογήσει;
To Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ (ΣΕΔΙΕΚ) καταθέτει Προτάσεις προς την Υπουργό Παιδείας κα Κεραμέως και τον Γενικό Γραμματέα κο Βούτσινο σχετικά με το σχέδιο νόμου για την Αξιολόγηση στα Δημόσια ΙΕΚ.

«Δεν είμαστε αντίθετοι με την Αξιολόγηση», τονίζουν οι εκπαιδευτικοί των Δημόσιων ΙΕΚ σε επιστολή τους προς την κ.Κεραμέως, αλλά ζητούν τροποποιήσεις στα άρθρα της αξιολόγησης που τους αφορούν, σημειώνοντας ότι εντοπίζουν , ακόμη και διάταξη που θεωρούν ότι αντιβαίνει στο Σύνταγμα της Ελλάδος...

Ποια είναι αυτή; Δεν γίνονται δεκτές Ενστάσεις κατά της αξιολογικής κρίσης που αφορά την αξιολόγηση των Εκπαιδευτών. Πρόκειται για μία απαράδεκτη διάταξη που αντιβαίνει στις αρχές του Συντάγματος και πρέπει να καταργηθεί!

«Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε από μια αντικειμενική, αμερόληπτη και αξιοκρατική Αξιολόγηση. Για να επιτευχθεί όμως μια τέτοια Αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει ορθή θεσμοθέτηση και να συμμετέχουν όλα τα Μέλη της Κοινότητας των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. ως Αξιολογητές και αξιολογούμενοι με πνεύμα συνεργασίας και αξιοκρατίας και με κοινό στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και της παρεχόμενης Κατάρτισης. Αυτό φαντάζει απίθανο στα μάτια μας όταν γινόμαστε κάθε εξάμηνο μάρτυρες αυθαιρεσιών από πλευράς των Διευθύνσεων, ειδικότερα στις αναθέσεις Εκπαιδευτών, αψηφώντας τη νομοθεσία και ακόμη και τις οδηγίες του Υπουργείου, σε ένα περιβάλλον πλήρους ατιμωρησίας», σημειώνουν οι εκπαιδυτικοί.

Οι προτάσεις του ΣΕΔΙΕΚ

ΑΠΟΨΕΙΣ Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ Δ.Ι.Ε.Κ.

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Με τα άρθρα 22 έως 27 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή» γίνεται μια προσπάθεια να θεσμοθετηθεί η Αξιολόγηση του Έργου Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Καταρχάς δηλώνουμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι με την Αξιολόγηση. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε από μια αντικειμενική, αμερόληπτη και αξιοκρατική Αξιολόγηση. Για να επιτευχθεί όμως μια τέτοια Αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει ορθή θεσμοθέτηση και να συμμετέχουν όλα τα Μέλη της Κοινότητας των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. ως Αξιολογητές και αξιολογούμενοι με πνεύμα συνεργασίας και αξιοκρατίας και με κοινό στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και της παρεχόμενης Κατάρτισης. Αυτό φαντάζει απίθανο στα μάτια μας όταν γινόμαστε κάθε εξάμηνο μάρτυρες αυθαιρεσιών από πλευράς των Διευθύνσεων, ειδικότερα στις αναθέσεις Εκπαιδευτών, αψηφώντας τη νομοθεσία και ακόμη και τις οδηγίες του Υπουργείου, σε ένα περιβάλλον πλήρους ατιμωρησίας. Επιπλέον, από την πλευρά της η παρούσα Πολιτική Ηγεσία φρόντισε να καταργήσει το μοναδικό κύτταρο Δημοκρατικής Διαβούλευσης εντός του Δ.Ι.Ε.Κ. που ήταν ο Σύλλογος διδασκόντων!

Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι μια ορθή νομοθέτηση αξιολόγησης αποτελεί βήμα εξέλιξης προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα εν λόγω όμως άρθρα θεωρούμε ότι χρήζουν απαραίτητα τροποποιήσεων, ακόμη δε και για διάταξη που θεωρούμε ότι αντιβαίνει στο Σύνταγμα της Ελλάδος:

  1. Ο σκοπός της Αξιολόγησης είναι η βελτίωση και η αυτοβελτίωση και όχι η τιμωρία. Σε ό,τι αφορά τους Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. προβλέπεται με την παράγρ. 4 του άρθρου 25, διαδικασία με την οποία ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης δύναται να καλεί τον αξιολογούμενο σε συζήτηση, περί των αποτελεσμάτων αξιολόγησής του. Για τους Εκπαιδευτές όμως δεν προβλέπεται καμία διαδικασία βελτίωσης, με αποτέλεσμα η αξιολόγηση για αυτούς να είναι απλά τιμωρητική και όχι βελτίωσης και αυτοβελτίωσης. Είναι απαραίτητο να θεσμοθετηθεί όμοια διαδικασία και για τους Εκπαιδευτές.

  2. Με την παράγρ. 6β του άρθρου 26, δεν γίνονται δεκτές Ενστάσεις κατά της αξιολογικής κρίσης που αφορά την αξιολόγηση των Εκπαιδευτών. Πρόκειται για μία απαράδεκτη διάταξη που αντιβαίνει στις αρχές του Συντάγματος και πρέπει να καταργηθεί. Να θεσμοθετηθεί και για τους Εκπαιδευτές διαδικασία ένστασης επί της αξιολογικής κρίσης, όπως συμβαίνει με τους Διευθυντές, με αντίστοιχο όργανο εξέτασης Ενστάσεων σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Και μόνο για αυτή τη διάταξη, η αξιολόγηση μπορεί να προσβληθεί νομικά.

  3. Σύμφωνα με τις παραγρ. 2 & 3 του άρθρου 26 προβλέπεται Αξιολόγηση στον Εκπαιδευτή για το παρεχόμενο Εκπαιδευτικό του έργο και ειδικότερα για την «Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο Κατάρτισης, με αξιολόγηση της επιστημονικής και πρακτικής εγκυρότητας του παρεχόμενου Εκπαιδευτικού έργου, του βαθμού επικαιροποίησης της γνώσης και του επιτυχούς μετασχηματισμού του γνωστικού αντικειμένου σε γνώση για την ικανοποίηση των αναγκών της Κατάρτισης». Δεν είναι δυνατό να μας αξιολογεί κάποιος για την Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο Κατάρτισης και μάλιστα για βαθμό επικαιροποίησης της γνώσης, όταν ο ίδιος δεν είναι γνώστης του αντικειμένου! Το εν λόγω άρθρο θα πρέπει να καταργηθεί ή να μεταβληθεί σε ό,τι αφορά την Αξιολόγηση του έργου των Εκπαιδευτών.

  4. Στην παράγρ. 3βα αναφέρεται: «Συνέπεια και ενδιαφέρον κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων και των καθηκόντων του εκπαιδευτή, …». Να προστεθεί: των καθηκόντων του Εκπαιδευτή, «όπως αυτά αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. (τ. Β΄, αρ. φύλ. 5837/15-12-2021)».

  5. Όπως έχει αναφερθεί, στην Αξιολόγηση θα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα Μέλη της Κοινότητας των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. ως Αξιολογητές και Αξιολογούμενοι. Ως εκ τούτου δεν κατανοούμε γιατί με την παράγρ. 4 του άρθρου 22 εξαιρούνται από τη διαδικασία της αξιολόγησης οι Εκπαιδευτικοί που ασκούν αμιγώς Διοικητικά καθήκοντα, αφού αποτελούν βασικό γρανάζι για τη λειτουργία ενός Δ.Ι.Ε.Κ. και θα πρέπει να αξιολογούνται σε ό,τι αφορά τα Διοικητικά καθήκοντα που εκτελούν.

  6. Το έργο των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) κρίνεται σε τρία πεδία. Το έργο των Εκπαιδευτών κρίνεται σε δύο πεδία. Για να φτάσει ένας Διευθυντής ή Υποδιευθυντής να τιμωρηθεί, θα πρέπει το έργο του να κριθεί ακατάλληλο συνολικά στα τρία πεδία. Για να φτάσει ένας Εκπαιδευτής να τιμωρηθεί αρκεί να χαρακτηριστεί ακατάλληλο το έργο του σε ένα από τα δύο πεδία. Το γεγονός αυτό αποτελεί άνιση μεταχείριση του Νόμου στα Μέλη της Κοινότητας του Δ.Ι.Ε.Κ. Θα πρέπει ό,τι ισχύει για Διευθυντές και Υποδιευθυντές να ισχύει και για τους Εκπαιδευτές και όχι ο νόμος να γίνεται αυστηρός μόνο για τους τελευταίους.

  7. Τέλος θα πρέπει ο συγγραφέας του Νομοσχεδίου να αποσαφηνίσει ένα σημείο. Σύμφωνα με την παράγρ. 7 του άρθρου 26, αν το έργο ενός Εκπαιδευτή αξιολογηθεί ως «ακατάλληλο», τίθεται, αμέσως μετά τη λήξη του τρέχοντος έτους Κατάρτισης και εντός του πρώτου μήνα του επομένου έτους Κατάρτισης, εκτός του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Ε.Σ.Κ. για το επόμενο ένα (1) έτος κατάρτισης. Όπως είναι γνωστό ένας Εκπαιδευτής Δ.Ι.Ε.Κ. μπορεί να έχει ώρες ανάθεσης σε 2-3 Δ.Ι.Ε.Κ. Αν το έργο του σε ένα Δ.Ι.Ε.Κ. κριθεί ακατάλληλο και σε ένα άλλο Δ.Ι.Ε.Κ. κριθεί πολύ καλό, τι θα γίνει τότε; Δεν είναι άδικο αυτός ο εκπαιδευτής να αποκλειστεί για ένα έτος από όλα τα Δ.Ι.Ε.Κ.;

Ελπίζουμε ότι υπάρχουν ευήκοα ώτα στο Υπουργείο Παιδείας τα οποία θα αντιληφθούν το δίκαιο των παρατηρήσεων και προτάσεών μας επί του Νομοσχεδίου και θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, ώστε να μην αναγκαστούμε να συζητήσουμε με τους Συναδέλφους την προσφυγή στα Δικαστήρια για την προσβολή της Αξιολόγησης.

Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι ο σκοπός της Αξιολόγησης είναι η βελτίωση και η αυτοβελτίωση και όχι η τιμωρία. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε στο Υπουργείο, πριν προβεί σε οποιαδήποτε τιμωρία, να δώσει τη δυνατότητα στους Εκπαιδευτές να παρακολουθήσουν ειδικά δωρεάν Σεμινάρια στο αντικείμενο όπου εντοπιστεί το πρόβλημα. Σεμινάρια που ουδέποτε μέχρι τώρα έχει φροντίσει το Υπουργείο να παρακολουθήσουν οι Εκπαιδευτές Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Η παρούσα δε Κυβέρνηση φρόντισε να σταματήσει τη μοριοδότηση τέτοιας φύσης σεμιναρίων και να καταργήσει την Πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων από προαπαιτούμενο προσόν, ενώ τώρα θέλει να θεσμοθετήσει Αξιολόγηση για μεθοδολογία διδασκαλίας και Επάρκεια Εκπαιδευτή – τα οποία κάποιος μάθαινε παρακολουθώντας σεμινάρια και πιστοποιούσε την Επάρκειά του με εξετάσεις.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΣΟΚ: Τι δείχνει Μελέτη του Χάρβαρντ για τις ανεμογεννήτριες

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 26/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα