ΙΚΥ: Κραυγή αγωνίας από 181 υποψήφιους διδάκτορες
Επιείκεια και προσαρμογή του ΙΚΥ στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία, ζητάνε διδακτορικοί φοιτητές.

Υποψήφιοι διδάκτορες του ΙΚΥ, οι οποίοι τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετωπίζουν την πλήρη απαξίωση και υποτίμηση του φορέα, κινδυνεύουν να δουν τους ακαδημαϊκούς τους κόπους να χάνονται.

Οι φοιτητές με ανοιχτή επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ (2014-2020), και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ζητούν την παράταση της προθεσμίας υποβολής και την τροποποίηση των Τελικών Παραδοτέων των διδακτορικών διατριβών και παράλληλα φέρνουν στο προσκήνιο τις δυσκολίες που αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και την έλλειψη σωστής και ολοκληρωμένης επικοινωνίας με τον ίδιο τον ΙΚΥ.

Όπως ήταν λογικό, η πανδημία, τα λοκντάουν και οι έτεροι περιορισμοί, δημιούργησαν κωλύματα στην ερευνητική διαδικασία, εμποδίζοντας την πρόσβαση των φοιτητών στις απαραίτητες πηγές

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από του υπ. διδάκτορες, η πρώτη τους "κρούση" προς το ΙΚΥ έγινε το Μάρτιο του 2020, η οποία και έμεινε χωρίς ανταπόκριση. Στην συνέχεια ακολούθησαν και άλλες απόπειρες επικοινωνίας, οι οποίες άλλοτε απαντήθηκαν ελλιπώς και χωρίς παροχή βοήθειας, και άλλοτε αγνοήθηκαν

Εν συνεχεία της επικοινωνίας τους οι φοιτητές έλαβαν την καθυστερημένη ανακοίνωση ότι είχε δημιουργηθεί το πλαίσιο για λήψη παράτασης, αλλά μόνο για ένα μέρος των υπ. διδακτόρων

"Ζητούμε την επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεών μας, σύμφωνα με τα αιτήματα που έχουμε διαμορφώσει και αιτιολογήσει παραπάνω", όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται μέσα στην ανοιχτή επιστολή. 

Περιληπτικά τα τρία βασικά αιτήματα των υπ. διδακτόρων είναι τα εξής: 

  1. "Παράταση καταβολής των Τελικών Παραδοτέων.
  2. Κατάργηση της υποχρέωσης επιστροφής τροφείων, από όλες τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο σχετικό ΕΣΠΑ και όλες τις μελλοντικές προκηρύξεις και συμβάσεις διδακτορικών υποτροφιών.
  3. Μέριμνα όλων των αρμόδιων φορέων για μια οικονομική ενίσχυση (κονδύλι)."

Ακολουθεί η επιστολή

"Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014- 2020» και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επαναφέρουμε τα αιτήματά μας, που σχετίζονται με την παράταση της προθεσμίας υποβολής και την τροποποίηση των Τελικών Παραδοτέων των διδακτορικών διατριβών μας και επιπλέον, να θέσουμε εκ νέου υπόψη σας τα καίρια ζητήματα που αντιμετωπίζουμε λόγω των έκτακτων συνθηκών που διαμόρφωσε η πανδημία του COVID-19 στη χώρα μας.

Αιτούμαστε την άμεση χορήγηση επιπλέον οριζόντιας χρονικής παράτασης, τον επανορισμό του Τελικού Παραδοτέου, καθώς και τη μέριμνα για χορήγηση νέας πηγής χρηματοδότησης. Επιπλέον, αιτούμαστε την έγκαιρη απόκρισή σας προς ενημέρωση των Υποτρόφων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (εφεξής ΙΚΥ) σχετικά με τα αιτήματα, καθώς και την πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών από πλευράς του ΙΚΥ αναφορικά με τα θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και επηρεάζουν καταλυτικά το έργο των Υποψήφιων Διδακτορισσών/ων από την έναρξη της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020. Τα θέματα αυτά έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στο ΙΚΥ, από τον Μάρτιο του 2020, και έχουν επικαιροποιηθεί με επόμενες επικοινωνίες των Υποτρόφων προς το Ίδρυμα, όπως περιγράφεται παρακάτω διεξοδικά.

Συνοπτική περιγραφή των ενεργειών μας στο παρελθόν διάστημα και των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε κατά την επικοινωνία μας με το ΙΚΥ

Στο πλαίσιο των κωλυμάτων που προέκυψαν στην εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών μας από τη στιγμή της εκδήλωσης της πανδημίας του COVID-19, αποστείλαμε τον Μάρτιο του 2020 την πρώτη ηλεκτρονική επιστολή μας, υπογεγραμμένη από Υποτρόφους τόσο του 1ου, όσο και του 2ου κύκλου της Πράξης. Στην ανωτέρω επιστολή αναφέραμε, μεταξύ άλλων, τα αιτήματά μας όσον αφορά στην παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των Τελικών Παραδοτέων της Υποτροφίας.

Πιο συγκεκριμένα, με την επιστολή μας ζητούσαμε: Να αναγνωριστούν οι περιορισμοί της πανδημίας του COVID-19 ρητά ως επαρκής λόγος για τη διεκδίκηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής του τελικού παραδοτέου από όσους συναδέλφους το επιθυμούν, καθώς αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας. Να δοθεί η δυνατότητα επιπλέον παράτασης για τους υποτρόφους υπ. διδάκτορες, που έχουν ήδη αιτηθεί ή/και λάβει παράταση η τελική προθεσμία της οποίας εξέπνευσε ή πρόκειται να εκπνεύσει στο διάστημα των επιβεβλημένων από το κράτος περιορισμών λόγω της τρέχουσας πανδημίας.

Στην παραπάνω επιστολή το ΙΚΥ δεν έδωσε καμία απάντηση.

Παρακάτω διευκρινίζουμε τις ενέργειες στις οποίες προβήκαμε στη συνέχεια οι Υπότροφοι του 1ου και του 2ου κύκλου της Πράξης:

Αναφορικά με τις/τους Υποτρόφους του 1ου κύκλου, διευκρινίζουμε πως όσες/όσοι εκπονούσαμε τις διατριβές μας μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας των Τελικών Παραδοτέων του προγράμματος (δηλαδή στις 8/12/2019) είχαμε λάβει ατομικές παρατάσεις από το ΙΚΥ για διαφορετικούς προσωπικούς λόγους ανωτέρας βίας. Η αναπάντεχη εμφάνιση της πανδημίας μας βρήκε, συνεπώς, σε μια κατάσταση κατά την οποία οι έρευνες και οι διατριβές μας ήταν ακόμη σε εξέλιξη (όπως αντίστοιχα και των Υποτρόφων του 2ου κύκλου). Η έκτακτη υγειονομική συνθήκη αποτέλεσε ένα νέο εμπόδιο, απρόβλεπτο και ανυπέρβλητο (δηλαδή ανωτέρα βία), που παρακώλυε την ολοκλήρωση των ερευνών/διατριβών μας. Μετά από ανακοίνωση και ηλεκτρονική ενημέρωση από το ΙΚΥ σχετικά με το δικαίωμα παράτασης λόγω της πανδημίας, στις 06/05/2020 αποστείλαμε στο ΙΚΥ –ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά– αίτημα για ολιγόμηνη παράταση. Διευκρινίζουμε, ωστόσο, ότι το αίτημα είχε καθοριστεί με βάση τα έως τότε δεδομένα και ότι στην επιστολή επισημαίναμε το ενδεχόμενο να τροποποιηθεί το αίτημα ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων.

Μην έχοντας λάβει κάποια απάντηση, στις 23/06/2020 αποστείλαμε ένα επιπλέον ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο γνωστοποιούσαμε τα νέα περιοριστικά μέτρα, που μόλις είχαν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και αφορούσαν στο κλείσιμο των ερευνητικών δομών, ζητώντας την επανεξέταση του αιτήματός μας. Η απάντηση του ΙΚΥ ήταν ότι το συλλογικό αίτημα του 1ου κύκλου δεν θα λαμβανόταν υπόψη και πως θα έπρεπε να κατατεθούν ατομικά αιτήματα. Σε συνέχεια της απάντησης του ΙΚΥ, πράγματι συντάξαμε και καταθέσαμε ατομικά αιτήματα παράτασης, χωρίς, ωστόσο, να λάβουμε κάποια απάντηση. Η σιωπή αυτή, όπως εύλογα γίνεται αντιληπτό, μας τοποθέτησε σε μία ιδιαίτερα αβέβαιη, στρεσογόνο και επισφαλή συνθήκη, που προστέθηκε στα εμπόδια και την αβεβαιότητα που ήδη βιώναμε λόγω της πανδημίας."

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή ΕΔΩ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Κύκλωμα «εξαφάνισε» δυο μαθήτριες

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 26/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα