Μητρώο ΣΔΕ: Προσωρινός πίνακας Ένταξης υποψηφίων - Από αύριο Τρίτη οι ενστάσεις
Προσωρινός πίνακας ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ, 1ο Στάδιο - Από την Τρίτη οι ενστάσεις

Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ, 1ο Στάδιο, της υπ’ αριθμ. 660/3/17985/14-06-2022 Πρόσκλησης, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών των παραγράφων Β.1, Β.2 και Β.3 της ως άνω Πρόσκλησης,  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 9438/584/18.07.2022 απόφαση ΔΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Ο προσωρινός πίνακας ένταξης στο Μητρώο ΣΔΕ περιλαμβάνει:

α) τα νέα μέλη που εντάσσονται στο Μητρώο ΣΔΕ, έτους 2022, με το αποτέλεσμα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ανά ιδιότητα που αιτήθηκαν να ενταχθούν (ωρομίσθιοι, Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας, Σύμβουλοι Ψυχολόγοι) και

β) από τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου των δύο προηγούμενων ετών, τους υποψήφιους που αιτήθηκαν ένταξη σε επιπλέον κατηγορία και το αποτέλεσμα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) σχετικά με την ένταξή τους  στη νέα ιδιότητα. Δείτε τον Προσωρινό πίνακα Ένταξης Μητρώου ΣΔΕ.

Ο πίνακας εδώ

Ενστάσεις

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά του προσωρινού πίνακα Ένταξης  στο Μητρώο ΣΔΕ σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ήτοι από την Τρίτη 19/07/2022 και ώρα 09.00 π.μ. έως και τη Δευτέρα, 25/07/2022 και ώρα 15.00 μ.μ. 

Οι ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα ένταξης και μη ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ αφορούν αποκλειστικά ένσταση επί των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών των παραγράφων Β.1, Β.2 και Β.3 της ως άνω Πρόσκλησης. 

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν αποκλειστικά επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών της αίτησης ένταξης του υποψηφίου. 

Η ένσταση των υποψηφίων υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση, κάνοντας χρήση των κωδικών που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης ένταξής τους στο Μητρώο ΣΔΕ και θα διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr/. 

Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονικό παράβολο των 20 € και να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σοκ από τον θάνατο 18χρονης κοπέλας

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 24/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα