Τα μυστήρια του «πολλαπλού βιβλίου»: «ένα δείγμα αγοραίας πολλαπλότητας»;
Όταν επανέρχεσαι, μετά από 30 χρόνια, σε ένα θέμα που έχει «παιχθεί», δε μπορούμε να μιλάμε για «καινοτομία», γιατί έχει αλλάξει δραματικά το τοπίο της εκπαίδευσης, με την ταχεία διείσδυση των ΤΠΕ.

Έχουμε, ήδη, ασχοληθεί διεξοδικά, σε άλλη ανάρτηση, με την επαναφορά της επινόησης του «πολλαπλού βιβλίου», μετά από 30 χρόνια! Τι έχει συμβεί ώστε να θεωρείται ότι οι συνθήκες, πλέον, επιτρέπουν την επαναφορά ενός μέτρου που είχε εγκαταλειφθεί και είχε απορριφθεί, με τα αδιέξοδα του εξεταστικού και τους ανταγωνισμούς των εκδοτών! Πάντως, είχε γίνει και απόπειρα, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 για  ίδρυση και λειτουργία και «σχολικών βιβλιοθηκών». Κι αυτή ακυρώθηκε. Μάλλον, οι κυβερνώντες, στο μεταίχμιο της μετάβασης στην  ψηφιακή διακυβέρνηση και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, κάτι θα  βλέπουν στην προοπτική συνύπαρξης  του σχολικού βιβλίου σε παράλληλη μορφή, έντυπη και ψηφιακή. Πάντως, απολύτως ελεγχόμενη. Οι νέες μορφές κοινωνικών διακρίσεων και οι βίαιες πολιτικές παραπέρα υπονόμευσης της δημόσιας εκπαίδευσης, υπέρ των ιδιωτικών επιχειρήσεων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, θα αλλάξουν ριζικά το χάρτη της δημόσιας εκπαίδευσης, κάτι που θα πλήξει ιδιαιτέρως τα παιδιά από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα,

Το έντυπο σχολικό βιβλίο και η χρήση του στο σχολείο από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, παρά τη βίαιη διείσδυση των ΤΠΕ, εξακολουθεί και είναι σημαντική υπόθεση  αν λάβουμε υπόψη ότι, για πολλούς μαθητές/τριες από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, τα σχολικά βιβλία  είναι τα κύρια, αν όχι τα μοναδικά έντυπα κείμενα  με τα οποία έρχονται σε επαφή στη ζωή τους. Οι δυνατότητες πρόσβασής τους σε εκπαιδευτικές  ψηφιακές πηγές είναι εξαιρετικά περιορισμένες, αν όχι μηδαμινές, με δεδομένες τις άθλιες κοινωνικές συνθήκες,  που πάνω από μια δεκαετία τώρα, αντιμετωπίζουν στη χώρα. Τα μνημόνια και η πανδημία δεν είναι διαταξικές κοινές συνθήκες για όλους.  Βέβαια, οι νυν κυβερνώντες δεν έχουν σε  προτεραιότητα ζητήματα κοινωνικών και πολιτισμικών εμποδίων στην εκπαίδευση και κοινωνικών ανισοτήτων. Ενδιαφέρονται πρωτίστως, για τη συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας και των δαπανών για τη δημόσια εκπαίδευση.

Από αυτή την άποψη, η πολυδιαφημιζόμενη  πολλαπλότητα και η «απομάκρυνση από τη «βιβλιοκεντρική» προσέγγιση προς τη γνώση που είναι ψηφιακή με πολλαπλές πηγές», δεν αποκλείεται να δημιουργεί νέα εμπόδια σε μαθητές/τριες που δεν έχουν τις υλικές, τις κοινωνικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις για να ανταποκριθούν με επάρκεια στο διαφημιζόμενο «Νέο Σχολείο». Είναι σαφές ότι το σύνολο εκπαιδευτικών μέτρων προβάλλει  την αντίληψη ενός κοινωνικά ουδέτερου και αταξικού σχολείου.  Όσο για τα Σχολικά Προγράμματα, αυτά ενδιαφέρουν πρωτίστως ή κατ αποκλειστικότητα  τους συγγραφείς και τους εκδότες, λόγω των προδιαγραφών τις οποίες οφείλουν να ακολουθήσουν πιστά, για να εξασφαλίσουν την έγκρισή τους.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, λοιπόν, με «εντολή Κεραμέως», προετοιμάζει για μια ακόμη φορά (μετά το 1990 και το 2008) την «εκπαιδευτική επανάσταση», που βάζει τέλος στη πολιτική του ενός μοναδικού κρατικού σχολικού βιβλίου.  Πρόκειται, δηλαδή, για επαναφορά μιας εκκρεμότητας από το παρελθόν. Όταν επανέρχεσαι, μετά από 30 χρόνια, σε ένα θέμα που έχει «παιχθεί», δε μπορούμε να μιλάμε για «καινοτομία», γιατί έχει αλλάξει δραματικά το τοπίο της εκπαίδευσης, με την ταχεία διείσδυση των ΤΠΕ. Δηλαδή, προβάλλεται η αναγκαιότητα μιας έντυπης πηγής γνώσης, σε ένα πεδίο όπου προδιαγράφεται μια κατάσταση  ψηφιακής πολλαπλότητας.

Το μοναδικό σχολικό βιβλίο, βέβαια, αντικαθίσταται, πάλι από ένα! Μόνο που βαφτίζεται «πολλαπλό», όχι γιατί είναι εργαλείο πολλαπλών χρήσεων ή πολλαπλών αναγνώσεων, αλλά επειδή θα παρέχεται η δυνατότητα  επιλογής ενός μόνο έντυπου σχολικού εγχειριδίου ανάμεσα από περισσότερα που είναι εγκεκριμένα. Το μόνο «νέο» δεδομένο είναι ότι «επιτρέπεται»(!) η συνδυασμένη χρήση και άλλων εγκεκριμένων ψηφιακών βιβλίων ή άλλων συνοδευτικών υλικών

Τα εγκεκριμένα εντάσσονται σε ένα Μητρώο  Διδακτικών Βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (ΨΒΔΒ), που είναι στη διάθεση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών σε ψηφιακή μορφή, προκειμένου να μπορούν να αξιοποιούνται επικουρικά ή συνδυαστικά με το ένα το βασικό που έχει επιλεγεί από διδάσκοντες ή από το Σύλλογο Διδασκόντων ή από τον Διευθυντή του σχολείου.

Η Υπουργός σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει: «Το πολλαπλό βιβλίο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν το βιβλίο που θέλουν, ανάμεσα στα εγκεκριμένα βιβλία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Ταυτόχρονα, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση και στα υπόλοιπα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή, καθώς και σε πλούσιο συμπληρωματικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Η ελεύθερη επιλογή βιβλίου και οι πολλαπλές πηγές σηματοδοτούν μια πραγματική αλλαγή παραδείγματος στον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, ξεφεύγοντας από το μοντέλο της αποστήθισης, ενισχύοντας την κριτική σκέψη των μαθητών και τη διαμόρφωση ανεξάρτητης γνώμης. Η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν τη μειοψηφία των χωρών ΕΕ που διατηρούν το μονοπώλιο του ενός και μοναδικού σχολικού εγχειριδίου». Τους ενοχλεί το «μονοπώλιο» και το μοναδικό. Άραγε, πόσο σίγουρη είναι ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες δεν καταφεύγουν σε πολλαπλές πηγές; Μήπως, επιδιώκουν τον έλεγχο των «πολλαπλών πηγών» με τον εγκεκριμένο κατάλογο βιβλίων και  τον κατάλογο του εγκεκριμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού;

Ο σάλος που έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την έγκριση εκ μέρους του ΙΕΠ, των τριών προγραμμάτων, της «Ελληνικής Αγωγής» του «Προγράμματος Προγεννητικής Αγωγής» και του «Προγράμματος αγωγής και προαγωγής της υγείας για την διαχείριση του στρες και την εγκαθίδρυση υγιεινών επιλογών τρόπου ζωής, με την εφαρμογή της τεχνικής της «Πυθαγορείου Αυτογνωσίας» για τη βελτίωση της μνήμης, της σχολικής επίδοσης και της ευεξίας»(!) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ  μας προϊδεάζει για αυτά που σχεδιάζονται στο άμεσο μέλλον. Την αποκάλυψη έκανε ο εκπαιδευτικός Δημήτρης Πολυχρονιάδης και μας έχει κάνει  αρκετές πολύ σημαντικές επισημάνσεις στην ηλεκτρονική έκδοση του Περιοδικού https://www. e-lesxi.gr. (1)

 Αναφορικά με την περίπτωση της Ιατρικής Σχολής, είναι απορίας άξιο πώς έχει εγκριθεί και πώς είναι δυνατόν να έχει πιστοποιηθεί (από την «ακαδημαϊκή αστυνομία» της ΕΘΑΑΕ) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με αντικείμενο «Η Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας»! Οι μεταπτυχιακοί δεν προστατεύονται από την ασυδοσία της αγοράς! Αλλά και μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετατρέπονται σε πειραματόζωα ενός προγράμματος «ακαδημαϊκής αλχημείας» που θα τους βάζει στον προκρούστη «αρετολογίου»  με δείκτες 12 αρετές της «ελληνοχριστιανικής αγωγής»! Μάλιστα, η έγκριση εφαρμογής του προγράμματος στα σχολεία, προσδίδει υπόσταση, επιφανειακή εγκυρότητα και υπόληψη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, καθώς καλλιεργεί ελπίδες αξιοποίησης του μεταπτυχιακού τίτλου. Υπόθεση αγοράς!  Υπόθεση αγοράς είναι και η θεσμοθέτηση του «Εργαστηρίου Δεξιοτήτων», της ψευδεπίγραφης «ελευθερίας του διδάσκοντα» να επιλέγει από εγκεκριμένα προγράμματα/πηγές του ΙΕΠ. Υπόθεση αγοράς είναι και το λεγόμενο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων.

 Η περίπτωση του «Ιδιωτικού Κέντρου Εκπαίδευσης "Ελληνική Αγωγή"» είναι κι αυτή αποκαλυπτική. Έχει, ήδη, αποσπάσει, για το  2020,τέσσερα(4) βραβεία-τιμητικές διακρίσεις, από το Δίκτυο για τη «Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη», στο πλαίσιο του ετήσιου διαγωνισμού Education Leaders Awards (2). Στο Δίκτυο προεδρεύει η κ. Άννα Διαμαντοπούλου, η πρώην  Υπουργός Παιδείας και υποψήφια (με πρόταση Μητσοτάκη) για τη θέση του Γεν Γραμματέα του ΟΟΣΑ. Μάλιστα, συμβαίνει η ίδια να είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης (: ο έλεγχος δεν κρύβεται). Στο συγκεκριμένο  ετήσιο διαγωνισμό των Education Leaders Awards 2020,μαζί με το Ιδιωτικό Κέντρο Εκπαίδευσης «Ελληνική Αγωγή» είχε την τιμητική του  και ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκηςκαθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών και μέλος του Εργαστηρίου Πληροφορικής και Τεχνητής Νοημοσύνης του MIT. Δε μπορούμε να μη σημειώσουμε το ειδικό βάρος και τη συνδρομή στο εγχείρημα ενός  πανεπιστημιακού που λάμπει σε παγκόσμιο  ακαδημαϊκό στερέωμα!

Σύμφωνα με τον πίνακα «Πανοράματος» των Education Leaders Awards, η «Ελληνική Αγωγή»/ Σχολή(!) Αρχαίων Ελληνικών(!) πήρε το ΧΡΥΣΟ βραβείο στον τομέα «Καινοτομία στη Διδασκαλία»   για την « Αγωγή Νηπίων: Εκμάθηση των Αρχαίων Ελληνικών σε παιδιά Προσχολικής Ηλικίας».

Το ίδιο Ιδιωτικό Κέντρο και Σχολή(!) πήρε ΑΡΓΥΡΟ βραβείο για τη «Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία: Παιδείαν Ζήτει, να αναζητάς την παιδεία».

Πήρε  ΧΑΛΚΙΝΟ βραβείο στον τομέα «Online & Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως»  «Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών  για όλους, πάντα και παντού»!

Τέλος, πήρε  ένα ακόμη  ΧΡΥΣΟ βραβείο στον τομέα Επένδυσης στον τομέα Εκπαίδευσης Αρχαία Ελληνικά, για το  «Επενδύοντας στη γνώση αιώνων»!

Όπως διαβάζουμε στις σελίδες του Δικτύου, «Σκοπός των Education Business Awards είναι να αναγνωριστούν και να αναδειχθούν οι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί που συστηματικά επενδύουν και καινοτομούν ώστε το ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελλάδας να αποδώσει στην κοινωνία το σύνολο της σοφίας, των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ταλέντων και των εμπνεύσεων που οδηγούν στην καινοτομία και την πρόοδο». Κι αλλού «Σκοπός των βραβείων είναι η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας, τόσο για τους διδασκόμενους, όσο και για τους διδάσκοντες, σε μία χρονική περίοδο που ο ψηφιακός μετασχηματισμός διαμόρφωσε και τη νέα εποχή της εκπαίδευσης».

Δεν είναι υπερβολή, εάν ισχυριστούμε ότι η δημόσια εκπαίδευση πολιορκείται με ενορχηστρωμένες πρωτοβουλίες με σκοπό να εκχωρηθεί ως υπηρεσία και ως εμπόρευμα στην αγορά, με τη συνέργεια κρατικών οργανισμών, ιδιωτικών φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Έτσι, εξηγείται αυτή η δικτύωση και συνεργασία του εποπτευόμενου από την Υπουργό Παιδείας ΙΕΠ, με το Ιδιωτικό Κέντρο Εκπαίδευσης «Ελληνική Αγωγή»  και το Δίκτυο «Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη». Ένα τρίγωνο που, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ευνοείται από τη ρητορική περί «πολλαπλότητας» πηγών, περί «ελεύθερης επιλογής» διδακτικού υλικού, «ενδυνάμωσης» του εκπαιδευτικού, περί αυτονομίας, περί «επιβράβευσης» των καλών «πρακτικών. Είναι οι ίδιοι, που κατά τα άλλα, σηκώνουν την «παντιέρα» «Αξιολόγηση Παντού». Και δεν έχουμε να κάνουμε με τυχαίους δρώντες!

Το όλο σκηνικό μαρτυρεί ότι η εκπαίδευση αξιοποιείται, από σημαίνοντα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής και των εκπαιδευτικών επιχειρήσεων, για «προσωπικές στρατηγικές». Δε γνωρίζω εάν εξακολουθεί να ασχολείται με τη «Σχολή»  ο ιδρυτής και ο εμπνευστής της επιχείρησης που διεισδύει, με την έγκριση του ΙΕΠ στο περιεχόμενο της δημόσιας εκπαίδευσης, με διαφαινόμενη την εγγραφή των «εκπαιδευτικών πακέτων» στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων. Δε μας απασχολεί η τυπική νομική φόρμουλα που, ενδεχομένως, έχει υιοθετηθεί για να είναι νομότυπη η σχετική εξέλιξη. Άλλωστε, ορισμένοι είναι βιρτουόζοι στο να καταφεύγουν σε νομοτεχνικές μανούβρες.

Σε κύκλους εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι «κοινό μυστικό» ότι η «Ελληνική Αγωγή» είναι ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός που συνδέεται με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αντιπρόεδρο της ΝΔ.

Μάλιστα, αναφέρεται στη σχετική δικογραφία  για το σκάνδαλο Novartis, η «Ελληνική Αγωγή ΕΠΕ» φέρεται να είναι  συμφερόντων Α. Γεωργιάδη, κατά το επίμαχο διάστημα (2013-14). Σήμερα, στην πρώτη ηλεκτρονική σελίδα της επιχείρησης υπάρχει η φωτογραφία του σημερινού Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπροέδρου της ΝΔ. Στο κείμενο «γνωριμίας» με τους επισκέπτες, το οποίο υπογράφει ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται ρητά ότι «Η Ελληνική Αγωγή είναι Σχολή Αρχαίων Ελληνικών, Ιστορίας και Φιλοσοφίας που διδάσκει την Αρχαία Ελληνική γλώσσα και ό,τι έχει σχέση με τον Ελληνικό Πολιτισμό σε ενηλίκους και παιδιά ήδη από το 1994». Δεν αποκλείεται η αναφορά σε Σχολή Αρχαίων Ελληνικών, Ιστορίας και Φιλοσοφίας» να έχει λειτουργήσει παραπλανητικά για πολλούς. Ποιος ξέρει ποια μπορεί να είναι η μετεξέλιξη της «Σχολής» με τους 6.000 αποφοίτους!

 Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, οι πρώτες εγκρίσεις (η μία, μάλιστα,  με την ένδειξη «προτεραιότητας: Επείγον»!), που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικές για τις πρακτικές που πρόκειται να κυριαρχήσουν μέσα στο αγοραίο συνονθύλευμα περί «ελευθερίας», επιλογής, αποκέντρωσης, ενδυνάμωσης, αυτονομίας, πολλαπλότητας. Κατά πως φαίνεται, η κ. Κεραμέως επιδεικνύει έμπρακτα τους τρόπους με τους οποίους ενδιαφέρεται για την «αναβάθμιση» της δημόσιας εκπαίδευσης, γι αυτό και επιτρέπει τη διείσδυση αυτής της μορφής ιδιωτικών επιχειρήσεων στο χώρο της. Συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παντού και σε κάθε ευκαιρία, μπας και επιβιώσουν ως κρατικοδίαιτες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Πάντως, αν κρίνουμε από την αποτυχία των δύο προηγούμενων εγχειρημάτων, η νέα αυτή απόπειρα του «πολλαπλού βιβλίου» θα αποδειχθεί, περισσότερο από κάθε άλλη προηγούμενη φορά, μια παταγώδης αποτυχία. Την ίδια στιγμή που σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας καταθέτει επείγουσες νομοθετικές ρυθμίσεις για «Παράταση ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων (στη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών) λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», είναι αδιανόητο να συμπεριλαμβάνει νέες ρυθμίσεις για θέματα που δεν έχουν καμιά προτεραιότητα . Είναι θλιβερό που, στο ίδιο νομοσχέδιο επιχειρείται η παραπέρα εξειδίκευση των διαδικασιών για το «πολλαπλό βιβλίο». Ένα μέτρο το οποίο δεν έχει μελετηθεί, δεν έχει σχεδιαστεί, δεν έχει δοκιμαστεί και για το οποίο δεν έχουν προετοιμασθεί οι δρώντες, εκπαιδευτικοί και μαθητές, που θα κληθούν να «κάνουν τη δουλειά» ή να εκφράσουν τις ισχυρές αντιστάσεις τους στη ρητορική της «αναβάθμισης»  και της «ενδυνάμωσής» τους. Και, φυσικά, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, που δοκιμάζονται κάτω από συνθήκες συνωστισμού, σε καιρό πανδημίας δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ανυπόστατες προτεραιότητες. Τη μια οι πιλοτικές των «διαγνωστικών εξετάσεων» PISA, την άλλη η καθαυτό PISA, ύστερα το «Εργαστήριο Δεξιοτήτων», το πολλαπλό βιβλίο,κ.ο.κ. Η κ. Υπουργός δεν έχει σκύψει καθόλου στο θέμα. Τα όποια Αναλυτικά Προγράμματα μόλις πρόσφατα δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ! Οι πιλοτικές που ανακοινώνονται είναι εικονικές ή είναι πιλοτικές χωρίς εγκυρότητα, όταν γίνονται(;) σε πειραματικά και πρότυπα σχολεία, τα οποία δεν είναι τυπικά σχολεία.  Η κ. Υπουργός διακατέχεται από το «σύνδρομο» της νεοφιλελεύθερης μπουλντόζας που γκρεμίζει τα πάντα γιατί βιάζεται να επιβάλλει βίαια το συνονθύλευμα  των νεοφιλελεύθερων ιδεοληψιών της αγοράς με νομοθετικές ρυθμίσεις. Κάνει το λάθος πολλών προκατόχων  ομοϊδεατών που θεωρούσαν ότι η υπόθεση της εκπαίδευσης είναι ζήτημα πρωτίστως νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και  υπουργικών εγκυκλίων. Η υπόθεση της εκπαίδευσης  είναι διακύβευμα σφοδρών  κοινωνικών και πολιτικοιδεολογικών συγκρούσεων και  έχει στείλει πολλούς νόμους στη χωματερή των ανεφάρμοστων κανονιστικών διατάξεων.

Κυρία Υπουργέ, λίγους μήνες μετά την ψήφιση  του νόμου 4823/ 3.8.2021 περί «αναβάθμισης» και «ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών», φέρνετε νέες νομοθετικές διατάξεις με τη διαδικασία του «επείγοντος», σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας! Αυτό το κάνετε επειδή, εκ των υστέρων(7 μήνες μετά), διαπιστώσατε ότι το άρθρο 84 ήταν προφανώς πρόχειρο κι ανεπεξέργαστο. Γι αυτό, αντικαταστήσατε, στο σύνολό του, το σχετικό άρθρο 84 με τις 5, μόλις,  παραγράφους που αφορούσαν στο «πολλαπλό βιβλίο»(ΜΔΒ και ΨΒΔΒ). Αντί αυτού,  φέρνετε 23 νέες εκτενείς παραγράφους(αντί 5)  σε νέο άρθρο 122 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας!

Αυτά είναι μιας πρώτης τάξεως ένδειξη ότι σπεύδατε, αυτούς τους τριάντα  μήνες, και  σπεύδετε να προλάβετε να ξεδοντιάστε κατακτήσεις και δικαιώματα που κερδήθηκαν με αγώνες του εκπαιδευτικού κινήματος  και να φορτώστε τη δημόσια εκπαίδευση με νεοφιλελεύθερες εργαλειοθήκες των τεχνοκρατών του ΟΟΣΑ. Όσα συγχαρητήρια και να σας δώσουν για τις ταχύτατες νομοθετικές αλλαγές που έχετε επιβάλει, θα είναι στιγματισμένα  από την παραδειγματική κοινωνική αναλγησία που επιδείξατε στη διαχείριση της πανδημίας στους χώρους της εκπαίδευσης. Είχατε άλλη ατζέντα: την πανδημία ως εργαλείο και ευκαιρία για την κατεδάφιση της δημόσιας εκπαίδευσης και την προνομιακή μεταχείριση και υποστήριξη δομών ιδιωτικής εκπαίδευσης. Η ευκολία με την οποία  εγκρίνατε τα προγράμματα της «Ελληνικής Αγωγής», της «Προγεννητικής Αγωγής» και της «Πυθαγόρειας Αυτογνωσίας» συνιστά μια ακόμα ένδειξη  του κυβερνητικού σας κυνισμού. Λέτε να δούμε τη «Σχολή Αρχαίων Ελληνικών» να εξασφαλίζει πιστοποίηση των προγραμμάτων της από την «κυβερνητική» σας ΕΘΑΑΕ;

Σημειώσεις

 

1. https://www.e-lesxi.gr/%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%b3/

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Η λίστα με τις 16 παραλίες σε Αττική και Εύβοια που πρέπει να αποφύγετε

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

sxoleio_kleisto_198490608_6.jpg
Γερασμένα, υποσυντηρημένα και επικίνδυνα σχολεία: Τι καταγγέλλουν γονείς μαθητών στα Γιάννενα
«Το πρόβλημα των σχολικών υποδομών δεν αντιμετωπίζεται με “μπαλώματα”» λένε οι γονείς
Γερασμένα, υποσυντηρημένα και επικίνδυνα σχολεία: Τι καταγγέλλουν γονείς μαθητών στα Γιάννενα
Μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ δίνει ο 30χρονος που πνίγηκε με σουβλάκι
Αγωνία για εκπαιδευτικό: Ο γιος της νόσησε από αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα
Ο γιος της εκπαιδευτικού νόσησε αιφνιδίως από αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα με φαρμακοανθεκτικές επιληπτικές κρίσεις
Αγωνία για εκπαιδευτικό: Ο γιος της νόσησε από αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα