ΙΕΠ: Νέα Σχέδια δράσης για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Την Παρασκευή 7/1, το ΙΕΠ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του, νέα σχέδια δράσης με προτάσεις σχεδιασμού για την αξιολόγηση των σχολείων. 

Δείτε τα σχέδια εδώ

iep_axiologisi.jpg

Οι εκπαιδευτικοί που είναι συντονιστές ομάδων δράσης έχουν  προθεσμία μέχρι την Τετάρτη 12/1/2022 να αναρτήσουν τα σχέδια δράσης των ομάδων τους, για το σχ. έτος 2021-2022

Σύμφωνα με  ενημέρωση του ΙΕΠ η Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης περιλαμβάνει τρία μέρη:

α) Σχεδιασμός της Δράσης:

Το μέρος Α παραμένει ενεργό έως και τον Δεκέμβριο (για την πρώτη εφαρμογή – σχ. έτος 2021-22, θα  μείνει ενεργό μέχρι τις 12-01-22 για τους εκπαιδευτικούς και μέχρι τις 25-01-2022 για τους ΣΕΕ). Οποιαδήποτε τροποποίηση υπάρξει μετά την  οριστικοποίησή τους, καταγράφεται στο μέρος Β.

β) Υλοποίηση της Δράσης:

Το μέρος Β είναι ενεργό καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής  χρονιάς για την καταγραφή ή τροποποίηση των  ενεργειών της Δράσης.

γ) Αποτίμηση της Δράσης:

Συμπληρώνεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς, πριν την  τελική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για την  Εσωτερική Αξιολόγηση της σχολικής μονάδας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΙΕΠ:

Η αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων, με όρους εσωτερικών, συλλογικών διαδικασιών, είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία ανίχνευσης, καταγραφής και αναστοχασμού. Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε δύο κεντρικούς άξονες:

1. Καταγραφή των στοιχείων της σχολικής μονάδας που:

• λειτουργούν θετικά για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου

• χρήζουν βελτίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τις δυνατότητες που παρέχονται από το ευρύτερο πλαίσιο.

2. Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης που αποσκοπούν:

• στη βελτίωση τομέων του εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που η ίδια η σχολική μονάδα έχει θέσει,

• στην παγίωση των καλών πρακτικών και των αποτελεσματικών διαδικασιών υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εφόσον η σχολική μονάδα θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό έργο υλοποιείται με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Τα Σχέδια Δράσης που αποσκοπούν στη βελτίωση του έργου της σχολικής μονάδας, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι κεντρικά προκαθορισμένα.

Το θεωρητικό πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης αλλά και οι ιδιαίτερες συνθήκες (γεωγραφικές, πολιτισμικές, κοινωνικοοικονομικές) των επιμέρους σχολικών μονάδων της χώρας καθιστούν ασύμβατη την επιβολή Σχεδίων Δράσης από πάνω προς τα κάτω, αντίθετα, καθιστούν απαραίτητη την συλλογική-συμμετοχική δράση των μελών της σχολικής κοινότητας βάσει των δυνατοτήτων, των αναγκών, αλλά κυρίως των ιδιαιτεροτήτων της κάθε σχολικής μονάδας.

Ωστόσο, είναι αναγκαίο και σκόπιμο οι Δράσεις βελτίωσης να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ➢ να αφορούν – να έχουν αντίκτυπο – σε ευρύτερα σύνολα: ολόκληρες τάξεις– ομάδες εκπαιδευτικών/μαθητών-τριών – σύνολο της σχολικής κοινότητας ➢ να έχουν ευρύτερη στόχευση στην αποτελεσματική λειτουργία των επιμέρους δομών, στην υιοθέτηση καλών πρακτικών, δημιουργικών σχέσεων, κ.λπ.

 

iep_axiologisi.jpg

Στο παρόν εγχειρίδιο παρατίθενται προτάσεις σχεδιασμού των Δράσεων βελτίωσης ανά άξονα και, όπου χρειάζεται, ανά βαθμίδα.

Οι προτάσεις είναι ενδεικτικές και ως τέτοιες δεν συνίσταται να λειτουργήσουν ως “πρότυπα” Σχεδίων Δράσης, παρά μόνο ως κείμενα εργασίας, από τα οποία μπορούν να αντληθούν επιμέρους ιδέες σχεδιασμού και αποτύπωσης Δράσεων βελτίωσης.

‘’Προτεινόμενα Σχέδια Δράσης‘’ θα αναδειχθούν από τις ίδιες τις σχολικές μονάδες στο τέλος της σχολικής χρονιάς, με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους εφαρμογής του θεσμού.

Οι προτάσεις τους, όπως διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο συνεργασίας με τους Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης, θα διαμορφώσουν μια Τράπεζα Καλών Πρακτικών, η οποία θα βασίζεται στο έργο και την εμπειρία των εκπαιδευτικών της σχολικής πράξης. 

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα πολύ συχνά ελληνικά επώνυμα που προέρχονται από αλβανικές λέξεις

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα