Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Τι σχεδιάζεται για εφέτος - Πλήρης οδηγός
Χρονολόγιο, αναθέσεις, επιμόρφωση, ωράριο, θεματικές, αξιολόγηση: Πλήρης οδηγός με όλες τις πληροφορίες -αλλά και τις επιφυλάξεις- για την επικείμενη λειτουργία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Τον προγραμματισμό και όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια όλης της χώρας, που αναμένεται να ξεκινήσουν από τον Oκτώβριο, παρουσιάζει σήμερα το alfavita.gr. Παρουσιάζουμε ακόμα και το πλήθος ενστάσεων, αντιρρήσεων και επιφυλάξεων των εκπαιδευτικών για το νέο αυτό θεσμό που πέρυσι λειτούργησε πιλοτικά και εφέτος γενικεύεται αν και δεν προηγήθηκε αποτίμηση της πιλοτικής του λειτουργίας.

Τι πρέπει να γίνει τον Σεπτέμβριο

Από τις 13 Σεπτεμβρίου που ξεκινά το διδακτικό έτος και το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της σχολικής μονάδας, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον καθορισμό του ετήσιου Σχεδίου Δράσης της σχολικής μονάδας αναφορικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Παράλληλα, από τις 6 έως 13Σεπτεμβρίου θα μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι από τους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα στη 2η Επιμορφωτική περίοδο η οποία θα έχει διάρκεια από 15-9-2021 έως 24-10-2021.

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων καλούνται να σχεδιάσουν τα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων. Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υλοποίηση των τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων και δύναται να περιλαμβάνει από 20 ως 28 Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων, δηλαδή 5 έως 7 εβδομάδες ανά Θεματική Ενότητα

Οι 4 θεματικές ενότητες

4_thematikes.jpg

Οι θεματικές ανά βαθμίδα και τάξη

thematikes_ana_bathmida.jpg

Οι ώρες

Η ένταξη των εργαστηρίων δεξιοτήτων στο πρόγραμμα των μαθητών, αναπροσαρμόζει προφανώς το ωράριο διδασκαλίας. Έτσι όπως φαίνεται από τον πίνακα κατανομής του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα δημοτικά σχολεία, οι μαθητές θα παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, κάθε εβδομάδα:

 • Τρεις ώρες στην Α΄και Β‘ Δημοτικού 

 • Δύο ώρες στην Γ’ και Δ’ Δημοτικού 

 • Μία ώρα στην Ε‘ και ΣΤ Δημοτικού

 • Μια ώρα σε Α,Β,Γ Γυμνασίου


Η στοχοθεσία των προγραμμάτων

Εχει προσδιοριστεί βάσει των λεγόμενων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: δεξιότητες της ζωής (life skills), ήπιες δεξιότητες (soft skills) και δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης. Ενδεικτικά, οι σύγχρονες δεξιότητες περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, την πρωτοβουλία, την οργανωτική ικανότητα, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες, την επίλυση προβλημάτων, τον ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό.

Πιο αναλυτικά οι δεξιότητες που καλλιεργούνται μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους τέσσερις (4) ακόλουθους Κύκλους Δεξιοτήτων:

Α) Δεξιότητες 21 ου αιώνα (4cs) 

 • Α1. Δεξιότητες μάθησης 21 ου αιώνα (4cs) (Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα)

 • Α2. Ψηφιακή μάθηση 21 ου αιώνα (4cs σε ψηφιακό περιβάλλον) (Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή συνεργασία, Ψηφιακή δημιουργικότητα, Ψηφιακή κριτική σκέψη, Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας)

 • Α3. Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας.

Β) Δεξιότητες ζωής

 • Β1. Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (Αυτομέριμνα, Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Πολιτειότητα, Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα, Υπευθυνότητα)

 • Β2. Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας (Ευχέρεια στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Ψηφιακή πολιτειότητα, Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες, ανθεκτικότητα)

 • Β3. Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης (Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Διαμεσολάβηση, Επίλυση συγκρούσεων, Πολιτειότητα)

 • Β4. Δεξιότητες επιχειρηματικότητας (Πρωτοβουλία, Οργανωτική ικανότητα, Προγραμματισμός, Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα).

Γ) Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης

 • Γ1. Δεξιότητες της τεχνολογίας (Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών)

 • Γ2. Δεξιότητες διαχείρισης των Μέσων (Πληροφορικός γραμματισμός, Ψηφιακός γραμματισμός, Τεχνολογικός γραμματισμός, Γραμματισμός στα μέσα, Ασφάλεια στο διαδίκτυο)

 • Γ3. Ρομποτική (Δεξιότητες μοντελισμού και προσομοίωσης, Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη).

Δ) Δεξιότητες του νου

 • Δ1. Στρατηγική Σκέψη (Οργανωσιακή σκέψη, Μελέτη περιπτώσεων και Επίλυση προβλημάτων)

 • Δ2. Πλάγια σκέψη (Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη)

 • Δ3. Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός

 • Δ4. Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές

 • Δ5. Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης (Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη διαμεσολάβηση).

ergastiria_dexiotiton2.png

Ξεκινά η β' περίοδος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

Η 1η Επιμορφωτική Περίοδος έληξε στις 23-8-2021. Παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα 31.550 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων Νηπιαγωγείου – Δημοτικού - Γυμνασίου. Από 1-9-2021 θα είναι διαθέσιμες στη σελίδα του ΙΕΠ οι βεβαιώσεις όσων ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα μέχρι 31-8-2021.

Από 6-9-2021 ώρα 13:00 έως 13-9-2021 ώρα 13:00 θα μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι από τους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα στη 2η Επιμορφωτική περίοδο. Η 2 η Επιμορφωτική περίοδος θα έχει διάρκεια από 15-9-2021 έως 24-10-2021. Η πρόσβαση στο πρόγραμμα γίνεται από τη σελίδα του ΟΠΣ του ΙΕΠ στη διεύθυνση: https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=510  Κατά τη διάρκεια της 2ης επιμορφωτικής περιόδου όποιος θα ολοκληρώνει το πρόγραμμα θα λαμβάνει τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης την επόμενη Δευτέρα. Η πρόσβαση στο πρόγραμμα θα συνεχίσει να είναι ανοικτή σε όλους τους εγγεγραμμένους

Οι αναθέσεις στους κλάδους

Στο Γυμνάσιο

Α’ Ανάθεση:

-ΠΕ08 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ)

-ΠΕ11 (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

-ΠΕ78 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

-ΠΕ79 (ΜΟΥΣΙΚΗΣ)

-ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)

-ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

-ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ) ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)

-ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)

-ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

-ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

-ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

-ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)

-ΠΕ91 (ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

Β’ Ανάθεση: Όλες οι άλλες ειδικότητες

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ειδικά για την Γ’ Γυμνασίου και την Θεματική Ενότητα Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία, ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ανατίθεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην οικεία σχολική μονάδα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

-Α. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

-Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

-Γ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του Σ.Υ.Π./ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

-Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

-Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

-ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ

-Ζ. Εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ, πιστοποιητικό ΕΠΠΑΙΚ, ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.

-Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π.

Στην Πρωτοβάθμια

α) Στο Νηπιαγωγείο οργανώνουν, συντονίζουν και διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών.

β) Στο Δημοτικό οργανώνουν, συντονίζουν και διδάσκουν με προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων και ακολούθως οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν στη σχολική μονάδα.

Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών


Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, δεν αξιολογούνται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά δίνεται έμφαση στην περιγραφική αξιολόγηση και τη σύνταξη φακέλου επιτευγμάτων (portfolio) από την μαθήτρια και τον μαθητή. Η διαδικασία αξιολόγησης των δεξιοτήτων λειτουργεί διαμορφωτικά και αναδεικνύει τις προτεραιότητες που θα πρέπει να τεθούν κατά το σχεδιασμό των Σχεδίων Δράσης της Σχολικής Μονάδας.

Οι αξιολογήσεις διεξάγονται ανά τρίμηνο και ανά Θεματική Ενότητα και έχουν διττό στόχο: την αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος Καλλιέργειας Δεξιοτήτων και την αξιολόγηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων
των μαθητριών και των μαθητών. Ο ατομικός φάκελος μαθήτριας/μαθητή, ήτοι το portfolio: (α) παραδίδεται στη μαθήτρια και στον μαθητή ως προσωπικό τους αρχείο, (β) αποτελεί υλικό ενημέρωσης και συμβουλευτικής προς τους γονείς/κηδεμόνες στο πλαίσιο προγραμματισμένων συναντήσεων για την ενημέρωση τους, γ) είναι διαγνωστικό μέσο ως ένα
συμπεριληπτικό εργαλείο αποτύπωσης των επιτεύξεων και των εμποδίων επίτευξης καθώς και του μαθησιακού προφίλ κάθε μαθήτριας και μαθητή, δ) μπορεί να περιλαμβάνει νέες προσεγγίσεις αξιολόγησης, όπως είναι η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση στην ομάδα και πεδία συγκρότησης του σχολικού βιογραφικού της μαθήτριας και του μαθητή.

Τα στοιχεία του ατομικού φακέλου της μαθήτριας και του μαθητή από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, μπορεί να συνεκτιμώνται σε αξιολογικές διαδικασίες μαθησιακού προφίλ, κατά τη διαδικασία σύστασης Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), κατά τη Συμβουλευτική Επαγγελματική Σταδιοδρομία και σε όποια άλλη ενέργεια εξατομικευμένου παιδαγωγικού σχεδιασμού.

Η πιλοτική εφαρμογή χωρίς αποτίμηση και η βράβευση

Πέρυσι, τα «εργαστήρια δεξιοτήτων» εφαρμόστηκαν πιλοτικά σε 218 σχολικές μονάδες Α΄θμιας και Β΄θμιας  εκπαίδευσης και η εισαγωγή των αγγλικών σε 58 νηπιαγωγεία της χώρας σηματοδοτώντας την προσπάθεια του ΥΠΑΙΘ να αλλάξει ριζικά τη δομή και το περιεχόμενο του σχολείου. Υπήρξε όμως κάποιου είδους αποτίμηση αυτής της πιλοτικής εφαρμογής;

Η απάντηση είναι όχι. Η κ.Κεραμέως γενικεύει την εφαρμοφγή χωρίς αποτίμηση, επικαλείται όμως το γεγονός ότι η πιλοτική  δράση βραβεύτηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού του Δικτύου GENE για το έτος 2020-2021 με το Βραβείο Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη όσον αφορά στην Ποιότητα και τις Καλές Πρακτικές στην Ευρώπη. Το βραβείο συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 10.000 ευρώ, που θα δοθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υλοποίηση της δράσης. Επιπλέον, το πρωτοπόρο πρόγραμμα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων θα δημοσιευθεί στη συλλογική έκδοση του Δικτύου με καλές πρακτικές για την Ποιότητα στην Παγκόσμια Εκπαίδευση (GENE Award 2021 Compendium of Quality in Global Education).

Και ο πραγματικός στόχος;

Ωστόσο για να κατανοήσει κανείς τι επιβραβεύεται, είναι χρήσιμο να έχει το νου του ότι το θέμα της εισαγωγής των "δεξιοτήτων" στα σχολεία, δεν αποτελεί πρωτόγνωρη «καινοτομίες» με την σφραγίδα της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ και της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως. Είναι τα «σκονάκια» - κείμενο της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ για την εκπαιδευτική πολιτική που εστιάζουν στην ανάγκη βελτίωσης των δεξιοτήτων με προτεραιότητα τους τομείς της «καινοτομίας» και της «επιχειρηματικότητας» καθώς και στη μέθοδο «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» (learning to learn), η οποία αποτελεί, μάλιστα, μία από τις οκτώ δεξιότητες που έχει αποφασίσει η Ε.Ε. ότι πρέπει να δίνονται μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη «διά βίου μάθηση». Αυτές οι «καινοτομίες» υποτίθεται ότι συνιστούν το αντίδοτο στα «παρωχημένα αναλυτικά προγράμματα», στην «κουραστική εγκύκλια γνώση» και στην «αποστήθιση και τη μηχανική μάθηση» που «μετατρέπει τους μαθητές σε παθητικούς αποδέκτες». Χαρακτηριστική η έκθεση του ΟΟΣΑ «Το μέλλον της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση το 2030» (Τhe future of education and skills. Education 2030).

Τα ίδια ακριβώς «σκονάκια» για  «ήπιες δεξιότητες», «χρήσιμες δεξιότητες», «νέες εκπαιδευτικές θεματικές» και τα «εργαστήρια δεξιοτήτων» έχουν χρησιμοποιήσει όλες οι ηγεσίες του υπουργείου Παιδείας από το 2010 (Αννα Διαμαντοπούλου) και μετά, καθώς απλά αναπαράγουν την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα στην προοπτική ανάπτυξης μιας ευέλικτης εργατικής δύναμης σε συνθήκες καθολικής εργασιακής ανασφάλειας. Έχουμε και λέμε λοιπόν: 

-Εισήχθησαν πιλοτικά την προηγούμενη σχολική χρονιά σε 218 σχολεία. Όμως καμία ουσιαστική αποτίμηση της πιλοτικής εφαρμογής τους δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής,  αφού η πολύμηνη αναστολή λειτουργίας των σχολείων, στην ουσία, δεν επέτρεψε την εφαρμογή των εργαστηρίων στα σχολεία όπου εισήχθη. 

-Eiσάγουν ως αντικείμενα σπουδών στο ωρολόγιο πρόγραμμα τις λεγόμενες ήπιες δεξιότητες: ρομποτική, επιχειρηματικότητα, παραγωγικότητα, προσαρμοστικότητα κλπ.

-Aπαξιώνουν την περιβαλλοντική και την πολιτιστική εκπαίδευση. 

-Αποτελούν έτοιμη λίστα εκπαιδευτικού υλικού όπου θα κυριαρχούν έτοιμα πατρόν εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

-Στην αρχή κάθε κύκλου ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει σχέδιο δράσης και στο τέλος μια φόρμα αξιολόγησης του κύκλου καθώς και περιγραφική αξιολόγηση κάθε μαθητή που την δίνει στους γονείς. 

-Πέρα από την πρωτοφανή γραφειοκρατική διαδικασία, ανοίγει ο επικίνδυνος δρόμος για τον άμεσο έλεγχο της διδακτικής πράξης από τη διεύθυνση εκπαίδευσης αλλά και από όλους τους φορείς που αναφέρονται στην Υ.Α.

-Εμπλέκει μια σειρά κρατικούς και μη κρατικούς, ιδιωτικούς φορείς στο στρατηγικό πεδίο της παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού το οποίο «θα συνοδεύεται από τις κατάλληλες μεθοδολογικές οδηγίες»

-Η αναλυτικότατη και αποκαλυπτικότατη λίστα φορέων «κρατικών και μη» περιλαμβάνει από την ελληνική αστυνομία έως την τοπική αυτοδιοίκηση και τις αθλητικές ομοσπονδίες.

Οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση στα σχολεία

Σύμφωνα με πολλούς εκπαιδευτικούς: "Καμία σχέση δεν έχει η πραγματική στοχοθεσία αυτού του «μαθήματος» με τη βιωματική μάθηση, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και άλλων εννοιών της νέας αγωγής που επικαλείται και χρησιμοποιεί το Υπουργείο ως περιτύλιγμα για να αποκρύψει τις πραγματικές σκοπιμότητες. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας (project) αξιοποιώντας τη βιωματική μάθηση είναι τα θέματα να αντλούνται από τον κύκλο των βιωμάτων, εμπειριών και ενδιαφερόντων των παιδιών. Και ρωτάμε: ανήκει αλήθεια σε αυτόν τον κύκλο η δραστηριότητα «εργαστηριακή δημιουργία εικονικής επιχείρησης»; Αντίθετα, τα εργαστήρια δεξιοτήτων είναι μια ιστορική τομή αντιδραστικής εισβολής στο περιεχόμενο και τη μεθοδολογία, κατά παραγγελία της Ε.Ε., οι οποίες συνηγορούν στην κατασκευή ημιμαθών άρα και ανελεύθερων πολιτών που η ζωή τους θα ρυθμίζεται με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ένα ακόμα βήμα οικοδόμησης του σχολείου των αποσπασματικών και κατακερματισμένων δεξιοτήτων και πληροφοριών, να εξοβελιστεί η στέρεη και ολοκληρωμένη γνώση με εφήμερες δεξιότητες και να αποκτήσουν πρόσβαση στο σχολείο οι επιχειρήσεις"

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σχολεία: Αλλάζουν οι ώρες αποχώρησης των μαθητών

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 24 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 24/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα