Εκπαίδευση και Κορονοϊός. Φυσική αγωγή και αγωγή υγείας στο σχολείο
Γράφει ο Νικήτας Παπαπαντελής, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, MSc

  Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις η σοβαρότητα των οποίων ποικίλλει στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από κορωνοϊούς. Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι ο κορωνοϊός SARS-CοV-2 πιθανότατα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων που αποβάλλονται από άτομο που νοσεί, μέσω βήχα ή πταρμού ή με άμεση ή έμμεση επαφή με εκκρίσεις αναπνευστικού. Τα σταγονίδια μπορεί να καταλήξουν και σε κάποια επιφάνεια πλησίον του ατόμου που νοσεί και να αποτελέσουν δευτερογενή εστία μετάδοσης, για όσο διάστημα ο ιός παραμένει ενεργός, ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας  (σχετ. Δ1/Γ.Π.οικ.28953/ 7-05-2020 έγγραφο Υπουργείου Υγείας).

                      Η  εξάπλωση του κορωνοϊού έχει πολύπτυχες και πολυεπίπεδες επιπτώσεις σε όλο τα φάσμα της κοινωνικής ζωής.  Η  παγκόσμια κοινότητα καλείται να διαχειριστεί  νέα  και πρωτόγνωρα δεδομένα, με βασικό γνώμονα την διαφύλαξη της υγείας του πληθυσμού. Η καταπολέμηση του ιού από την επιστημονική κοινότητα  τη δεδομένη στιγμή αποτελεί κυρίαρχο στόχο σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό επιβάλλεται η ανάλογη προσαρμογή της εκπαίδευσης  με γνώμονα τη σωστή ενημέρωση για  την ενίσχυση και  τη θωράκιση της υγείας  του μαθητικού  πληθυσμού.

                   Η  ενίσχυση των προγραμμάτων άσκησης στο σχολείο μπορεί να συμβάλλει  στην  προώθηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής, μια κοινωνική αναγκαιότητα και μία υγειονομική επιταγή  ιδιαίτερα σημαντική  στη σημερινή συγκυρία. Είναι αναμφισβήτητο ότι το σχολείο αποτελεί το βασικό άξονα στην προώθηση θετικών αξιών και στάσεων προς τον δραστήριο και υγιεινό τρόπο ζωής και αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για την προώθηση ενός τρόπου ζωής με υψηλές αξίες προς την υγεία, διότι στην πιο καθοριστική ηλικία μπορεί να επηρεάσει μαζικά τη συμπεριφορά των νέων, μέσα από ένα θεσμοθετημένο και καλά οργανωμένο πλαίσιο λειτουργίας, χωρίς να απαιτείται σημαντικό επιπλέον κόστος. Τα τελευταία χρόνια διεθνώς υλοποιήθηκαν στο περιβάλλον του σχολείου ένα πλήθος από διαφορετικές παρεμβάσεις για συγκεκριμένες συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία και έχει αποκομιστεί σημαντική εμπειρία.  Η Φυσική Αγωγή σε ένα σχεδιασμένο πλαίσιο  μαθημάτων που σχετίζονται με την «Άσκηση για Υγεία» μπορεί να παρακινήσει τους μαθητές προσφέροντας βιωματικές εμπειρίες για τη λειτουργία του σώματός τους και το ρόλο της άσκησης και να τους καταστήσεις ικανούς να αντιμετωπίσουν τις σημερινές προκλήσεις  θωρακίζοντας την υγεία τους.  Είναι η στιγμή  η πολιτεία να εκτιμήσει  τη βιολογική κυρίως αξία της Φυσικής Αγωγής στη θωράκιση της υγείας και στην εν γένει ανύψωση της βιολογικής στάθμης του ανθρώπινου δυναμικού.

                        Η Αγωγή Υγείας, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι μια διαδικασία που στηρίζεται σε επιστημονικές αρχές και χρησιμοποιεί προγραμματισμένες ευκαιρίες μάθησης που δίνουν την ευκαιρία στους ανθρώπους όταν λειτουργούν ως άτομα ή ως σύνολο, να αποφασίζουν και να ενεργούν συνειδητά για θέματα που επηρεάζουν την υγεία τους. Η  υγεία  -σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας -  είναι τρισδιάστατη έννοια και ορίζεται ως η κατάσταση της πλήρους σωματικής ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας, Το σχολείο σε συνεργασία με την οικογένεια, μπορεί να προάγει τη σωστή αντίληψη περί υγείας και φροντίδας εαυτού και να συμβάλει στην πρόληψη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

                     Δυστυχώς  τα τελευταία χρόνια τα προγράμματα Αγωγής Υγείας έχουν   υποβαθμιστεί σημαντικά στο χώρο του σχολείου και ειδικότερα στην Δευτεροβάθμια Εκπ/ση (ανεπαρκής   επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθυστερημένη έναρξη  του προγράμματος  από την έναρξη του σχολικού έτους, υποχρηματοδότηση). Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής  είναι η  κατακόρυφη  μείωση του ενδιαφέροντος  για την ανάληψη  τέτοιων  προγραμμάτων από τις σχολικές μονάδες.

                 Είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα  στη δυσμενή υγειονομικά συγκυρία που ζούμε τα προγράμματα  Αγωγής  Υγείας  να αναβαθμιστούν  και   ειδικότερα μέσω αυτών το σχολείο :

  •  να προάγει την υγεία.
  •  να ενισχύει  συνεχώς ένα υγιές περιβάλλον για τη ζωή, τη μάθηση και την εργασία με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του.
  • να ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση των στελεχών του, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων, των φορέων παροχής υγείας και των ηγετών της κοινότητας στο πλαίσιο των προσπαθειών να γίνει το σχολείο ένας υγιής χώρος.
  •  να προσπαθεί να παρέχει προγράμματα αγωγής υγείας, προγράμματα διατροφής, προγράμματα ασφάλειας των τροφίμων, ευκαιρίες για σωματική άσκηση , ευεξία και ψυχαγωγία, καθώς και προγράμματα συμβουλευτικής για την κοινωνική υποστήριξη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.
  • να εφαρμόζει  πολιτικές και πρακτικές που σέβονται την ατομική ευημερία και την αξιοπρέπεια, παρέχει πολλαπλές ευκαιρίες για επιτυχία και αναγνωρίζει τις καλές προσπάθειες και προθέσεις, καθώς και τα προσωπικά επιτεύγματα.
  •  να συνεργάζεται με τους ηγέτες της κοινότητας -κυρίως τους επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς- με στόχο την  βελτίωση της παρεχόμενης  υγείας και εκπαίδευσης.

                          Η Αγωγή Υγείας θα πρέπει να  συνδεθεί ουσιαστικά  με τη ζωή του σχολείου σε καθημερινή βάση – ως βασικό μάθημα πλέον στο πρόγραμμα σπουδών της Α/θμιας και  Β/θμιας Εκπ/σης -  και να προάγει την υγεία σε όλα τα επίπεδα ξεκινώντας από την υγιεινή διαβίωση των μαθητών και την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων.

                   Παράλληλα η πρόσληψη ιατρικού / νοσηλευτικού προσωπικού  στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης για την υποστήριξη  και εφαρμογή  των κανόνων  του υγειονομικού  πλαισίου πρέπει  να αποτελέσει  προτεραιότητα των  αρμόδιων υπουργείων ( Παιδείας και Υγείας)  με  την  έναρξη του σχολικού  έτους.

                   Κλείνοντας, όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν επένδυση στις νέες- ψηφιακές τεχνολογίες και τα εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών με στόχο  τη  διασφάλιση  ενός  ποιοτικού συστήματος εκπαίδευσης κατάλληλο  για το μέλλον.

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών: Κοροϊδία του υπουργείο για άδειες ευπαθών ομάδων και προσλήψεις
Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών: Κοροϊδία του υπουργείο για άδειες ευπαθών ομάδων και προσλήψεις
«Αποδεικνύεται περίτρανα ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θεωρεί τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές αναλώσιμους», σημειώνεται μεταξύ...
Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών: Κοροϊδία του υπουργείο για άδειες ευπαθών ομάδων και προσλήψεις
Καταλήψεις σχολείων: Παρέμβαση της ΕΛΜΕ Πειραιά στην Εισαγγελία
Καταλήψεις σχολείων: Παρέμβαση της ΕΛΜΕ Πειραιά στην Εισαγγελία
Η ΕΛΜΕ Πειραιά ζήτησε να μην κληθεί κανείς διευθυντής σχολείου για κατάθεση σε Αστυνομικό Τμήμα, αίτημα που η εισαγγελέας δεν δέχτηκε
Καταλήψεις σχολείων: Παρέμβαση της ΕΛΜΕ Πειραιά στην Εισαγγελία