Αναβλήθηκε δίκη για ακύρωση πινάκων διοριστέων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2018-19
Ενημέρωτικό σημείωμα από το δικηγορικό γραφείο Δημητρίου Θεοδωρόπουλου στη Θεσσαλονίκη. Στη δίκη επιδιώκεται να επανασυσταθεί ο καταργημένος κλάδος των πρώην ΠΕ09 Οικονομολόγων

Αναβάλλεται για τις 18 Μαρτίου 2020 η εκδίκαση της υπόθεσης των εκπαιδευτικών του πρώην κλάδου ΠΕ09 (Οικονομολόγοι) που ήταν προσδιορισμένη να δικαστεί αύριο στις 22 Ιανουαρίου 2020, λόγω μη προσκόμισης διοικητικού φακέλλου (τα απαραίτητα στοιχεία-έγγραφα από πλευράς του υπουργείου Παιδείας και του Α.Σ.Ε.Π.).

            Θυμίζουμε ότι η υπόθεση αφορά την ακύρωση των πινάκων διοριστέων αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2018-2019, που εκδόθηκαν για πρώτη φορά λαμβάνοντας υπόψην την κατάργηση των κλάδων ΠΕ09 Οικονομολόγων, μαζί με τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ18, ΠΕ 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.35 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) και τον κλάδο ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, σε εκτέλεση της νομοθετικής διάταξης του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 και από την κατάργησή τους προέκυψε ο ενοποιημένος κλάδος Οικονομίας ΠΕ80.

            Δηλαδή με την προσφυγή αυτή επιδιώκεται άμεσα η ακύρωση των παραπάνω πινάκων και έμμεσα να αναγνωριστεί η αντισυνταγματικότητα της παραπάνω νομοθετικής διάταξης και να επανασυσταθεί ο καταργημένος κλάδος των πρώην ΠΕ09 Οικονομολόγων.

            Αποτέλεσμα της απαράδεκτης αυτής ρύθμισης, της προηγούμενης κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας, ήταν κυριολεκτικά να απειλείται η εκπαιδευτική  αλλά  και  επαγγελματική  υπόσταση των εκπαιδευτικών του καταργημένου κλάδου των Οικονομολόγων, να προσβάλλεται η προσωπικότητά τους, να καταβαραθρώνονται τα επαγγελματικά και συνταγματικά τους δικαιώματα, να οξύνονται οι ανισότητες και οι αδικίες μεταξύ των εκπαιδευτικών, εις βάρος του καταργημένου πλέον κλάδου τους, και να οδηγείται στην πλήρη υποβάθμιση και απαξίωση η επιστήμη και τα πτυχία τους, καθώς δημιουργεί πολλά προβλήματα σε όσους εντάσσονται στους πλέον ενωμένους κλάδους και ειδικότητες, αλλά και στους μαθητές με την πλημμελή για ορισμένους διδασκαλία του μαθήματός τους.

Αυτό διότι με την κατάργηση του διακριτού κλάδου τους και την ενοποίηση σε έναν ενιαίο κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας, στον οποίο υπάγονται οι παλαιοί καταργημένοι εκτός από τον δικό τους (ΠΕ09 Οικονομολόγοι) κλάδοι ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίος, ΠΕ 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.35 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) και η συνακόλουθη κατάρτιση ενιαίου πίνακα προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, έχει ως αποτέλεσμα να μην μετράει ισότιμα η προϋπηρεσία για όλους, δεδομένου ότι οι απόφοιτοι του κλάδου ΠΕ15 είχαν αναγνωρισμένη παιδαγωγική επάρκεια σε αντίθεση με τον δικό τους κλάδο ΠΕ09, που δεν αναγνωρίζονταν ως καθηγητική σχολή. Αυτό είχε ως συνέπεια την καθυστέρηση, μέχρι την απόκτηση της παιδαγωγικής επάρκειας, εισόδου στους πίνακες αναπληρωτών, σε αντίθεση με τους αποφοίτους ΠΕ15 οι οποίοι μπορούσαν να διεκδικήσουν θέση αναπληρωτή αμέσως.

Εξάλλου το γεγονός ότι ο νέος ενοποιημένος πίνακας αναπληρωτών περιλαμβάνει και αναπληρωτές του κλάδου ΠΕ15 (απόφοιτοι Οικιακής Οικονομίας) και του κλάδου ΠΕ 18.02 (απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Διαφήμισης) οι οποίοι διαγωνίστηκαν στον τελευταίο διαγωνισμό ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών σε ευδιάκριτα γνωστικά αντικείμενα, διαφορετικής εξεταστέας ύλης (απόφοιτοι Οικιακής Οικονομίας Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Π/2008 & Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Π/2008 για απόφοιτους ΤΕΙ) και διαφορετικού επιστημονικού αντικειμένου, σε σχέση με αυτά του δικού τους καταργημένου κλάδου των Οικονομολόγων ΠΕ09, έχει ως αποτέλεσμα να μην στοιχειοθετείται ισότιμη και κοινή βάση εξέτασης, αξιολόγησης και βαθμού επιτυχίας των υποψηφίων, δεδομένου του γεγονότος ότι τα μόρια επιτυχίας στον ΑΣΕΠ προσμετρώνται και αυτά ως μόρια προϋπηρεσίας στον πίνακα αναπληρωτών και διαμορφώνουν τη σειρά κατάταξης, η δε τοποθέτησή τους σε ενιαίο πίνακα προσλήψεων παρίσταται ως αδικαιολογήτως δυσμένης μεταχείριση εις βάρος τους.

Περαιτέρω το γεγονός ότι η προϋπηρεσία δε μετράει για όλες τις συγχωνευόμενες ειδικότητες με ίσα κριτήρια, δεδομένου ότι οι απόφοιτοι του κλάδου ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας είχαν αναγνωρισμένη παιδαγωγική επάρκεια, σε αντίθεση με τον δικό τους κλάδο ΠΕ09 Οικονομολόγων που δεν αναγνωρίζονταν ως καθηγητική σχολή, είχε ως συνέπεια την καθυστέρηση, έως της αποκτήσεως της παιδαγωγικής επάρκειας, εισόδου τους στους πίνακες αναπληρωτών, σε αντίθεση με τους αποφοίτους ΠΕ15, οι οποίοι μπορούσαν να συμπεριληφθούν στους πίνακες και να διεκδικήσουν θέση αναπληρωτή αμέσως και ως εκ τούτου να αποκτήσουν περισσότερα μόρια προϋπηρεσίας, με τα οποία πλέον αδικαιολογήτως και κατά παράβαση των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας συμπεριλαμβάνονται μαζί με αυτούς στον ενιαίο πίνακα κατάταξης του νέου κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας.

Επίσης το γεγονός ότι τα προγράμματα σπουδών των σχολών του καταργημένου κλάδου τους ΠΕ09 Οικονομολόγοι, έχουν ελάχιστη σχέση με τα αντίστοιχα του επίσης καταργημένου κλάδου και των ειδικοτήτων των ΠΕ18  και με κάποιες δε από τις υποκατηγορίες τους, όπως των ΠΕ18.40  δεν έχουν καμμία σχεδόν σχέση και το γεγονός ότι στα τεχνολογικά ιδρύματα, πτυχιούχοι των οποίων είναι οι εκπαιδευτικοί του καταργημένου κλάδου ΠΕ18, τα μόρια εισαγωγής ήταν μακράν λιγότερα, έως  και ελάχιστα, σε σχέση με τα μόρια που απαιτούντο για την δική τους εισαγωγή στα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα να διαφέρουν ριζικά οι προϋποθέσεις εισαγωγής, καταδεικνύει ότι η ενοποίησή τους δια της κατάργησης των κλάδων τους σε έναν νέο ενιαίο κλάδο, παρίσταται αδικαιολογήτως και παρανόμως δυσμένης μεταχείριση εις βάρος τους, με την, στην πραγματικότητα, εξομοίωση στην διαδικασία διεκδίκησης πρόσληψης σε δημόσια θέση των πτυχίων των ΑΕΙ (Οικονομολόγοι – Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) με  τα πτυχία των ΤΕΙ (Τ.Ε.Ι. Λογιστών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Εμπορίας και Μάρκετινγκ κλπ), χωρίς αυτά να είναι ισότιμα.

Με τον τρόπο αυτόν καλείται να  διδάξει ο απόφοιτος των Τ.Ε.Ι  λογιστικής,  τουριστικών επιχ/σεων  ή εμπορίας και διαφήμισης και ο εκπαιδευτικός του καταργημένου κλάδου ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» ή τα μαθήματα  «Πολιτική Παιδεία», «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών», «Κοινωνιολογία», «Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών» και μάλιστα ως  μαθήματα  πρώτης  ανάθεσης  -  τα οποία απαιτούν μικρο  και  μακροοικονομικές  αναλύσεις  -  ανάλυση  οικονομικο - πολιτικών ιδεολογιών αλλά και γνώσεις δικαίου,  πολιτικών επιστημών  αλλά  και  κοινωνιολογίας, αλλά από την άλλη πλευρά και οι μαθητές που διδάσκονται τα παραπάνω οικονομικά μαθήματα από εκπαιδευτικούς του καταργημένου κλάδου των Οικονομολόγων ΠΕ09, εκπαιδεύονται σε αυτά με μεγαλύτερη πληρότητα και εμβάθυνση και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, από τους μαθητές που διδάσκονται αυτά τα μαθήματα από τους εκπαιδευτικούς των άλλων κλάδων και δη των ενοποιημένων πλέον κλάδων ΠΕ15 και ΠΕ18. Επομένως χωρίς καμία δικαιολογία ή παιδαγωγικής φύσεως αιτία, στερούνται την δυνατότητα ορθής, άρτιας και πλήρους διδασκαλίας και επιπροσθέτως για τον ίδιο λόγο αποστερούνται και οι εκπαιδευτικοί αυτοί (Οικονομολόγοι του καταργημένου κλάδου ΠΕ09) την δυνατότητα διεκδίκησης κατάληψης δημόσιας θέσης, παραμονής και σταδιοδρομίας σε αυτήν, ανάλογα με τα προσόντα τους.

Τέλος με την επίμαχη νομοθετική ρύθμιση, κατ’ εξουσιοδότηση της οποίας εκδόθηκαν οι πίνακες πρόσληψης αναπληρωτών 2019, ενοποιείται πλήρως ο κλάδος τους, με τον κλάδο «Οικιακής» Οικονομίας ΠΕ15, ενώ η κατεύθυνση και τα προγράμματα σπουδών και η όλη φιλοσοφία του Χαροκόπειου, από το οποίο αποφοιτούν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, διαφέρουν ριζικά, δεν άπτονται καν των οικονομικών επιστημών. Όμως παρόλα αυτά οι εκπαιδευτικοί αυτοί καταλαμβάνουν θέσεις στον πίνακα του νέου κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας, υψηλότερες από αυτούς, με αποτέλεσμα να έχουν αδικαιολογήτως περισσότερες πιθανότητες πρόσληψης και μάλιστα για να διδάξουν μαθήματα, των οποίων η διδασκαλία κατ’ εξοχήν προσήκει στον καταργημένο κλάδο τους, ΠΕ09 Οικονομολόγοι.

            Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψην από την παρούσα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ενόψει μάλιστα των διορισμών γενικής Παιδείας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και αυτών που εξαγγέλονται ότι θα διενεργηθούν στο σύντομο μέλλον και να γίνει προσπάθεια άρσης της αδικίας που υπέστησαν οι εκπαιδευτικοί αυτοί του καταργημένου κλάδου ΠΕ09 Οικονομολόγοι.

            Αυτό μάλιστα την στιγμή κατά την οποία η παραπάνω απαράδεκτη ρύθμιση (Νόμος 4521/2018, άρθρο 29) έγινε με μόνο κριτήριο την εξοικονόμηση δαπανών μέσω του περιορισμού των διορισμών αναπληρωτών και μονίμων συναδέλφων τους και δεν εδράζεται σε κανένα επιστημονικά αποδεκτό, παιδαγωγικής φύσεως κριτήριο, σε μία εποχή αδιοριστίας, που, όπως διατυμπανίζει η τωρινή πολιτική ηγεσία του υπουργείου έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί, διότι, όπως ισχυρίζεται, οι προηγούμενοι μόνο εξείγγηλαν διορισμούς ενώ αυτοί τους πραγματοποιούν

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ: Πόσο θα διαρκέσει

200 ΕΥΡΩ voucher για Laptop - Tablet: ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΣΕΠ: Πιστοποίηση Αγγλικών LTE με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μοριοδότηση στην Ειδική Αγωγή: Αυτό είναι το κορυφαίο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ του Παν.Αιγαίου

σχετικά άρθρα