ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας: Δηλώσεις τοποθέτησης ΕΕΠ
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει:

ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (190) προσωρινών αναπληρωτών κλάδων ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ και σε γενικά σχολεία (Εξειδικευμένη, ΕΚΟ, ΠΕΠ και ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

ΚΑΙ

Τα ΚΕΝΑ (ανά Νομό) στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης του οικείου κλάδου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι υποψήφιοι του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του οικείου  κλάδου σχ. έτους 2018-19(η ισχύς των οποίων παρατάθηκε για το σχ.έτος 2019-20)  :

ΠΕ21 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 1 έως και 10

ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον  ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ   2 έως και 4 (όλοι)

ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 1 έως και 11 (όλοι) και με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ  1 έως και 60

ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 1 έως και 47

ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 1 έως και 10

ΠΕ29 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 1 έως και 2(όλοι) και με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ  1 έως και 4

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 1 έως και 68

αφού ενημερωθούν για τα κενά, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν α) την  Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης και β) την Υπεύθυνη Δήλωση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΠΔΕΔΕ

από Τετάρτη 11/09/2019 μέχρι και

Πέμπτη 12/09/2019 09:00 το πρωί

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών και μέχρι τις 9:00 το πρωί της Πέμπτης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

  • Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος/α που καλείται για πρόσληψη δεν επιθυμεί να προσληφθεί ως αναπληρωτής/τρια, παρακαλούμε να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση περί μη αποδοχής της πρόσληψής του μέσω email στο: [email protected] (μόνο σαρωμένα ηλεκτρονικά και με υπογραφή).
  • Οι υποψήφιοι, μετά την τοποθέτησή τους θα κληθούν μέσω της ιστοσελίδας της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, να αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
  • Όσοι υποψήφιοι δεν προσέλθουν εμπρόθεσμα (εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης) για να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από το Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος. 
  • H υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Τοποθέτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα και την πρόσληψή σας, καθώς τα λειτουργικά κενά των νομών που είχατε επιλέξει στην αρχική σας αίτηση μπορεί να καλυφθούν από υποψήφιους με περισσότερα μόρια από εσάς στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών. Σε τέτοια περίπτωση παραμένετε στον αξιολογικό πίνακα με πιθανότητα πρόσληψης σε επόμενη φάση, εφόσον δοθούν επιπλέον πιστώσεις

Δείτε αναλυτικά εδώ 

σχετικά άρθρα

Δημοκρατική Συνεργασία: Μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική με βάση τις ισορροπίες και όχι τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης
Δημοκρατική Συνεργασία: Μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική με βάση τις ισορροπίες και όχι τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης
Ανακοίνωση
Δημοκρατική Συνεργασία: Μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική με βάση τις ισορροπίες και όχι τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης