ΠΔΕ Αττικής για δηλώσεις προτίμησης: Οριστικοποιήστε την αίτηση
Ενημέρωση της ΠΔΕ Αττικής

Η ΠΔΕ Αττικής υπενθυμίζει στις/στους υποψήφιες/-ους προσωρινές/-ούς αναπληρώτριες/-ές κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ε.Ε.Π. και ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ε.Β.Π. οι οποίες/οι ήδη βρίσκονται στους οριστικούς πίνακες του έτους 2018-19 της ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ότι η προθεσμία υποβολής της ΑΙΤΗΣΗΣΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ λήγει την Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 23.59 μ.μ.

Δεδομένου ότι ο αριθμός των Αιτήσεων-Δηλώσεων Προτίμησης που έχουν προσωρινά αποθηκευθεί ή οριστικοποιηθεί από τις/τους υποψήφιες/ους μέχρι τώρα δεν είναι ο αναμενόμενος επισημαίνουμε ότι:

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση δήλωση προτιμήσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018-2019), σύμφωνα με την ανωτέρω Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ, δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στις/στους υποψήφιες/-ους προσωρινές/-ούς αναπληρώτριες/-ές κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ε.Ε.Π. και ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ε.Β.Π. να οριστικοποιούν την Αίτηση, διαφορετικά η Αίτηση που φαίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ως ‘’προσωρινά αποθηκευμένη’’ δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψη. 

σχετικά άρθρα

«Για ψυκτικός καλός είσαι» - Spot του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης
«Για ψυκτικός καλός είσαι» - Spot του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης
Κριτική για την αναστολή λειτουργίας των 37 ακαδημαϊκών τμημάτων, τα κολέγια, το brain drain
«Για ψυκτικός καλός είσαι» - Spot του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης