Ανακατανομή θέσεων προσωπικού στο υπ. Παιδείας (ΦΕΚ)
Πίνακες ανακατανομής θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι πίνακες ανακατανομής θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις Γενικές Γραμματείες και στις οργανικές μονάδες των Γενικών Γραμματειών του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα