ΔΠΕ αν. Θεσσαλονίκης: Λειτουργική ανάπτυξη Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων
ΔΠΕ αν. Θεσσαλονίκης

 «Λειτουργική ανάπτυξη Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2018-2019»

Η Διευθύντρια Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ 1 εδ. γ. περ αα του Ν.3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/A/2- 10-08) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

2. Την αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/Β/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Π.Θ., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17377/28.06.2018 Απόφαση της Διευθύντριας Π.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης με θέμα «Λειτουργική ανάπτυξη Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

4. Τα έγγραφα των Δ/ντών Σχολικών Μονάδων

5. Τον αυξημένο αριθμό μαθητών που φοιτούν στα Τμήματα Ένταξης και τις γνωματεύσεις των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

6. Την υπ’ αριθ. 38/6-9-2018 (Θέμα 8ο) Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

Πατέρας Τοπαλούδη: Και οι δύο ήταν εν ψυχρώ εκτελεστές, βιαστές, βασανιστές
Πατέρας Τοπαλούδη: Και οι δύο ήταν εν ψυχρώ εκτελεστές, βιαστές, βασανιστές
Να αποδοθεί δικαιοσύνη για το βιασμό και τη δολοφονία της 21χρονης κόρης του, αλλά και να απαντηθούν όλα τα αναπάντητα ερωτήματα για όσα φριχτά...
Πατέρας Τοπαλούδη: Και οι δύο ήταν εν ψυχρώ εκτελεστές, βιαστές, βασανιστές
Το φαξ αρνείται να πεθάνει (ακόμη)!
Το φαξ αρνείται να πεθάνει (ακόμη)!
Πολλοί -ακόμη και νοσοκομεία ή κλινικές- θεωρούν ότι ένας χάκερ πιο εύκολα θα παραβιάσει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή παρά ένα μηχάνημα φαξ.
Το φαξ αρνείται να πεθάνει (ακόμη)!