ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας: Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ΕΕΠ-ΕΒΠ έως 27/4
ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 56267/Ε4/5-4-2018 απόφαση του ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) ……» η προϋπηρεσία του ΕΕΠ και ΕΒΠ που προσλήφθηκε κατά το διδακτικό έτος 2017-2018 θα προσμετρηθεί από την ημερομηνία πρόσληψής τους έως την 27/4/2018 (ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), η βεβαίωση προϋπηρεσίας τους θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας χωρίς αίτηση των αναπληρωτών και θα επισυναφθεί στην αίτηση υποψηφιότητάς τους.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη βεβαίωση προϋπηρεσίας για το ΕΕΠ και ΕΒΠ το οποίο έχει προσληφθεί σε υπηρεσίες αρμοδιότητάς σας (για το διδακτικό έτος 2017-2018) έως την Τετάρτη 2/5/2018. Η βεβαίωση δεν θα πρέπει να φέρει ημερομηνία έκδοσης  μετά την 27/4/2018. Με την αποστολή των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας στην υπηρεσία μας θα αποστέλλετε και ένα αντίγραφο στους ενδιαφερόμενους (ΕΕΠ-ΕΒΠ).

Για το ΕΕΠ-ΕΒΠ που έχει προσληφθεί σε ΚΕΔΔΥ η βεβαίωση προϋπηρεσίας θα εκδοθεί από την υπηρεσία μας, χωρίς προηγούμενη αίτηση των αναπληρωτών και θα επισυναφθεί στην αίτηση υποψηφιότητάς τους.

 

best of network

σχετικά άρθρα