Σημαντικό για αναπληρωτές: Ποιοι καταθέτουν χαρτιά σε διευθύνσεις
Μπέρδεμα έχει υπάρξει με τις αιτήσεις των αναπληρωτών

Άνοιξε ο ΟΠΣΥΔ σήμερα για να ξεκινήσουν οι αιτήσεις των αναπληρωτών σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλο μπέρδεμα έχει υπάρξει στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και όσους θέλουν να κάνουν αίτηση για πρόσληψη, στο τι χαρτιά και κυρίως αν θα τα καταθέσουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Απο το πρωί εκατοντάδες αναπληρωτές τηλεφωνούν στο alfavita.gr ρωτόντας μας για αποσαφήνιση του παραπάνω ζητήματος και όπως επισημαίνουν καλούν και στο Υπουργείο Παιδείας

Η εγκύκλιος ορίζει με σαφήνεια σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνει κατάθεση εγγράφων στις Διευθύνσεις:

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός δεν έχει υποβάλει αίτηση από το 2012-2013 και εφεξής είτε είναι καινούργιος χρήστης που δημιουργεί νέο φάκελο στο ΟΠΣΥΔ, απαιτείται επικαιροποίηση/καταχώριση των στοιχείων του. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στα στοιχεία του φακέλου του και ο εκπ/κός υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μια Δ/νση Εκπ/σης, προκειμένου αυτή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες καταχώρισης στοιχείων ή/και ένταξης εκπαιδευτικού σε κλάδο. 

Τι ισχύει για τους παραπάνω όπως ορίζει η εγκύκλιος

Καρτέλα Σπουδές/Προσόντα

Η καταχώριση στοιχείων στην παρούσα καρτέλα, με σκοπό την ένταξη του (νέου χρήστη) εκπ/κού σε κλάδο ή η επικαιροποίηση εμφανιζόμενων στοιχείων (χρηστών οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση από το 2012-2013), γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τις Δ/νσεις Εκπ/σης, στις οποίες και οφείλουν – μετά την εγγραφή τους στο ΟΠΣΥΔ – να απευθυνθούν οι χρήστες, προσκομίζοντας αφενός τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης και αφετέρου τα, κατά περίπτωση, απαιτούμενα στοιχεία/βασικά προσόντα ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο. Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί-χρήστες έχουν τη δυνατότητα μόνο επισκόπησης/προβολής των στοιχείων της εν λόγω καρτέλας. 

Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά για Εκπαιδευτικούς σε όλα τα αντικείμενα - ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας - Πολύ πιθανό κριτήριο για πρόσληψη και στο πρόγραμμα των 5000 προσφύγων

best of network

σχετικά άρθρα

Κατάληψη Αναπληρωτών και στην Περ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής (Εικόνες)
Κατάληψη Αναπληρωτών και στην Περ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής (Εικόνες)
Από το Συντονιστικό Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών και πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά σωματεία
Κατάληψη Αναπληρωτών και στην Περ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής (Εικόνες)