Μικρά «υπουργεία Παιδείας» για σφιχτό διοικητικό έλεγχο - Έρχεται νέο νομοσχέδιο - Τι αλλάζει
Συντάκτης: Χρήστος Κάτσικας

Νέο Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου» ετοιμάζεται να εισαγάγει για διαβούλευση τις επόμενες μέρες το υπουργείο Παιδείας. Την πρόθεση αυτή είχε αποκαλύψει ο υπουργός Κ. Γαβρόγλου πριν από περίπου έναν μήνα μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και σημειώνοντας ότι αμέσως μετά το νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο για την οργάνωση των δομών στήριξης και την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων. 

Το σχέδιο νόμου αφορά, πρώτον, την αναδιάρθρωση των «δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου», δεύτερον, τους όρους των νέων κρίσεων των στελεχών εκπαίδευσης (διευθυντές εκπαίδευσης, σχολικοί σύμβουλοι κ.λπ.) -οι οποίες κρίσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2018/19-, τρίτον, τις νέες προϋποθέσεις κρίσης και επιλογής των χιλιάδων διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και, τέταρτον, την αυτοαξιολόγηση των σχολείων.

Σύμφωνα με τον υπουργό, πρόκειται για «ένα πολύ μεγάλο και ριζοσπαστικό νομοσχέδιο που θα έχει σχέση με την αναμόρφωση των δομών στήριξης των σχολείων… Αφορά στο με ποιον τρόπο θα γίνεται η αυτοαξιολόγηση των σχολείων, με ποιον τρόπο θα γίνεται η υποστήριξη των σχολείων – γιατί σήμερα έχουμε δομές οι οποίες δεν συντονίζονται με τον σωστό τρόπο».

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

     Ως γνωστόν το Υπουργείο Παιδείας, σε πρόταση που έχει δώσει στη δημοσιότητα (Νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου), σχεδιάζει: α) σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) θα λειτουργήσουν «Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ)» (σελ. 9) και, ακόμα, β) Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα λειτουργούν «Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)» και «Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ)»
Παράλληλα στην πρόταση του ΥΠΠΕΘ προβλέπεται πως τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού θα στελεχωθούν από τους νέους περιφερειακούς συντονιστές εκπαιδευτικού έργου και επιμόρφωσης (ΠΣΕΕ) (που θα αντικαταστήσουν τους νυν σχολικούς συμβούλους). Έργο των συντονιστών θα είναι: «η παιδαγωγική καθοδήγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ο προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων»
     Τα βασικά σημεία του σχεδίου - πρότασης του ΥΠΠΕΘ για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου είναι:
- Καταργούνται οι Σχολικοί Σύμβουλοι κι ενσωματώνονται κι αυτών οι αρμοδιότητες στο ΚΕΣΥ σε επίπεδο Νομού και σε επίπεδο Περιφέρειας στο ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού).
    - Παιδαγωγική Αυτονομία της Σχολικής Μονάδας με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων και του διευθυντή του Σχολείου.
- Περιφερειακός Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός με τη δημιουργία των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ).
- Υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με:
α) δημιουργία Κέντρων Εκπαιδευτικής και
Όσον αφορά στον Προγραμματισμό και την Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου στο σχέδιο - Πρόταση του ΥΠΠΕΘ αναφέρονται:
1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων, κατά την έναρξη του σχολικού έτους συνεδριάζει για τη σύνταξη του προγραμματισμού και δύναται να καλεί στελέχη του ΠΕΚΕΣ, του ΚΕΣΥ ή του ΚΕΑ, μέλη ΔΕΠ ή εκπροσώπους επιστημονικών, κοινωνικών ή πολιτιστικών φορέων, που κατά την κρίση του θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου σχεδίου δράσης για την επίτευξη των στόχων του εκπαιδευτικού έργου.
2. Για την επιλογή των στόχων του σχεδίου δράσης λαμβάνεται υπόψη η έκθεση αποτίμησης της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Η τελική επιλογή των στόχων συνδιαμορφώνεται, μετά από διερεύνηση των θεμάτων που απασχολούν το σύλλογο διδασκόντων και μετά από τη συνεκτίμηση των προτάσεων όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
3. Ο αρχικός προγραμματισμός μπορεί να εμπλουτιστεί μετά από σχετικές επιμορφωτικές δράσεις και συνεργασίες των εκπαιδευτικών κατά την πορεία της σχολικής χρονιάς, είτε στο πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας σχολείων, είτε εκτός αυτής. Συνεπώς, το σχέδιο δράσης δύναται να επικαιροποιείται και να αναδιαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μετά από τεκμηρίωση αναγκών ή/και ευκαιρίες αξιοποίησης νέων προτάσεων, συνεργειών κ.α. που μπορεί να προκύψουν.
4. Οι πιθανοί-ενδεικτικοί θεματικοί άξονες τίθενται μέσω σχεδίου προγραμματισμού το οποίο καθορίζεται με ΥΑ και παρουσιάζεται στα σχολεία με οδηγίες συμπλήρωσης και ενημερωτικές συναντήσεις των Διευθυντών των σχολείων από τα στελέχη του ΠΕΚΕΣ.
5. Στο τέλος του σχολικού έτους ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτυπώνει την κριτική αποτίμηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωσή του προς όφελος των μερών της σχολικής κοινότητας. Εστιάζει ιδιαίτερα στην αποτελεσματική επίτευξη των διατυπωμένων στόχων, στον εντοπισμό των προβλημάτων και δυσκολιών που ενδεχομένως προέκυψαν σε όλες τις φάσεις της εφαρμογής του σχεδίου δράσης καθώς και στον τρόπο αντιμετώπισής τους, ώστε τα νέα δεδομένα να αποτελέσουν πηγή ανατροφοδότησης.
6. Η σχολική μονάδα κοινοποιεί τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου στο οικείο ΠΕΚΕΣ.

     Παράλληλα, η «Πρόταση για τις Νέες Δομές Υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου» προβλέπει, μεταξύ άλλων:

     1. Συγχώνευση όλων των υφιστάμενων δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο νομού σε έναν (ΚΕΣΥ). Συγχωνεύονται οι εξής δομές:
• ΚΕΔΔΥ– Κέντρο Διάγνωσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες,
• Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, με αντικείμενο την αγωγή για θέματα εξαρτήσεων, σχολικού εκφοβισμού, αγωγή υγείας κ.ά.
• ΚΕΣΥΠ (Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού) με αντικείμενο τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των μαθητών Δευτεροβάθμιας.
• ΚΕΠΛΗΝΕΤ (Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών), με αντικείμενο την υποστήριξη εκπαιδευτικών και σχολείων για τις εφαρμογές νέων τεχνολογιών.
• ΕΚΦΕ (Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών) – αυτό συγχωνεύεται με τα Εργαστηριακά Κέντρα των σχολείων Δευτεροβάθμιας, ενώ μέχρι τώρα είχε δράση και προσφορά και για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Συγχώνευση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
                3. Υποβιβασμό των νέων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με την υπαγωγή τους στην τοπική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ενώ μέχρι τώρα υπάγονταν στην Περιφέρεια.
4. Υποβιβασμό του Υπεύθυνου του νέου ΚΕΑ (θεσμού που αντικαθιστά τα ΚΠΕ) με το να ορίζει ως διοικητικό του προϊστάμενο τον Υπεύθυνο του ΚΕΣΥ του Νομού (μέχρι τώρα υπάγονταν στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης).
5. Περιορισμό της δράσης των νέων Κέντρων (πρώην Περιβαλλοντικής) σε επίπεδο Νομού και μόνο, ενώ μέχρι τώρα είχαν εμβέλεια αρκετούς νομούς και δέχονταν σχολεία από διάφορες περιοχές της χώρας.
6. Περιορισμό του έργου των νέων Κέντρων (πρώην Περιβαλλοντικής), καθώς θα πρέπει πλέον να κάνουν και τη δουλειά που έκαναν οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, δηλαδή την υποστήριξη των προγραμμάτων αυτού του είδους των σχολείων.

Διοικητικός έλεγχος

Είναι φανερό ότι το υπουργείο Παιδείας με το νέο νομοσχέδιο θεσμοθετεί μια νέα ιεραρχική δομή επιτήρησης των σχολικών μονάδων.

Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) έχουν στην ευθύνη τους τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση, την οργάνωση της επιμόρφωσης, την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων της περιοχής τους. 

Τα ΠΕΚΕΣ ενσωματώνουν τις αρμοδιότητες των ΠΕΚ, των Προϊσταμένων Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, και των Σχολικών Συμβούλων.

Στην ουσία μιλάμε για «μικρά υπουργεία παιδείας», που θα συγκεντρώνουν πλήθος αρμοδιοτήτων και θα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Εδώ θα κουμπώσουν η περιβόητη «σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας» μέσω των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, η προώθηση δεξιοτήτων με βάση τις ανάγκες της αγοράς, η γενίκευση των προγραμμάτων της μαθητείας.

Επιπλέον, λογοδοτούν άμεσα στο ΙΕΠ για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής κυβερνητικής πολιτικής. Αρα έχουμε «συγκεντρωτισμό» όσον αφορά τον πιο σφικτό έλεγχο του κράτους ώστε να υλοποιούνται οι αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση και «αυτονομία» όσον αφορά τη μεταφορά των λειτουργικών, χρηματοδοτικών υποχρεώσεών του στα σχολεία, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και την επιβολή ευλύγιστων εργασιακών σχέσεων. 

Σε αυτό το πλαίσιο η αυτοαξιολόγηση και η αξιολόγηση ως βασικό εργαλείο προώθησης των αντιδραστικών αλλαγών επανέρχονται, αλλά μετονομάζονται σε «προγραμματισμό και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου».

Η αυτοαξιολόγηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ. έχει όλα τα χαρακτηριστικά του Π.Δ. του 2013 της κυβέρνησης Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ για την αυτοαξιολόγηση των σχολείων.

Προβλέπει: Οι πιθανοί-ενδεικτικοί θεματικοί άξονες τίθενται μέσω σχεδίου προγραμματισμού, το οποίο καθορίζεται με Υπουργικές Αποφάσεις και παρουσιάζεται στα σχολεία με οδηγίες συμπλήρωσης και ενημερωτικές συναντήσεις των διευθυντών των σχολείων από τα στελέχη των ΠΕΚΕΣ. 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε μονάδας θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα για να φέρει σε πέρας τον προγραμματισμό, τη διαμορφωτική και τελική αποτίμηση της δράσης του. 

Το Σχολικό Συμβούλιο κάθε μονάδας (Σύλλογος Διδασκόντων, Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι μαθητικών κοινοτήτων, με προεδρεύοντα τον διευθυντή) θα συμμετέχει στις διαδικασίες προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, διατυπώνοντας προτάσεις.

Ο,τι δηλαδή καλούνταν να υλοποιήσουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων και με την αυτοαξιολόγηση του Αρβανιτόπουλου: τυποποιημένες φόρμες, κατάθεση σχεδίων δράσης για καινοτομίες, υλικοτεχνική υποδομή, συνεργασίες με φορείς και τοπική κοινωνία, εσωτερικοί κανονισμοί σχολείων κ.λπ. Και λογοδοσία για τα αποτελέσματα. Κατάθεση των εκθέσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τότε, στα ΠΕΚΕΣ τώρα. 

Ολες οι πληροφορίες εστιάζουν σε σημαντική μείωση του σημερινού αριθμού σχολικών συμβούλων. Παράλληλα οι νέοι σχολικοί σύμβουλοι (ή περιφερειακοί συντονιστές εκπαιδευτικού έργου και επιμόρφωσης - ΠΣΕΕ) θα επιλεγούν πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους με όρους που θα κόβουν «μόρια» σε όσους κυρίως έχουν διατελέσει σχολικοί σύμβουλοι αρκετά χρόνια. 

Προγράμματα και απολογισμοί

Και μετά τη συγχώνευση-κατάργηση όλων σχεδόν των υποστηρικτικών θεσμών, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των σχολείων να υποβάλλουν προγραμματισμούς και απολογισμούς στην Περιφέρεια (!), στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού!

Προς δόξαν της… αποκέντρωσης (!) θα συγκεντρώνονται μερικές χιλιάδες προγραμματισμοί και απολογισμοί σχολείων στην έδρα κάθε Περιφέρειας και θα πρέπει το Κέντρο αυτό να ελέγχει και να κρίνει όλα αυτά και να υποστηρίζει και μερικές χιλιάδες εκπαιδευτικούς των σχολείων! 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, είναι προφανές ότι στόχος του σχεδιασμού του υπουργείου είναι απλά η μείωση των χρημάτων και των εκπαιδευτικών που διατίθενται για δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

Στην πράξη, αυτό που θα γίνει, «για μια χούφτα ευρώ», είναι να μείνουν οι εκπαιδευτικοί της τάξης εντελώς αβοήθητοι, καθώς θα υπάρχουν μόλις δύο δομές σε επίπεδο νομού και μία σε επίπεδο Περιφέρειας για να τους βοηθήσουν.

Το συγχωνευμένο ΚΕΣΥ θα είναι έξι σε ένα και θα εποπτεύει κι άλλο ένα (το πρώην Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του νομού).

Χρήστος Κάτσικας

best of network

σχετικά άρθρα