Υποτροφίες στο εξωτερικό
30 υποτροφίες στο εξωτερικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε πάνω στους σχετικούς συνδέσμους

Επιστήμες Μηχανικών (16 θέσεις)

1Researcher, Computer Science (pre or post-doctoral) - 2018BAPFTEWEF053
University of AntwerpBelgium
DeadLine : 28/2/2018
2Phd - In advanced Anaerobic Digestion for Ammonia Valorisation
University of LeuvenBelgium, Leuven
DeadLine : 8/3/2018
3PhD Position in Light Field Image Coding and Processing
Technical University of DenmarkDenmark
DeadLine : 23rd March 2018
4Post-doctoral researcher position - Compound Semiconductor fabrication & design
Aalto University · Neuroscience and Biomedical EngineeringFinland, Helsinki
5Post-doctoral researcher position - Compound Semiconductor fabrication & design
Aalto University · Neuroscience and Biomedical EngineeringFinland, Helsinki
6PhD position on Photonic Integrated Circuits for UV Sensing
Ghent UniversityGent, Belgium
DeadLine : May 01
7PhD vacancy (4 years) on fatigue testing of composites with advanced instrumentation
Ghent UniversityGent, Belgium
8Postdoc in Computational Systems Biology / Network Science (m/f)
Jacobs UniversityGermany, Bremen
9PhD in Advanced Anaerobic Digestion for Ammonia Valorisation
KU LeuvenLeuven, Belgium
DeadLine : Mar 08
10PhD: Relating a behavioral model and fMRI responses in a mouse model of tinnitus
University Medical Centre Groningen (UMCG)Netherlands
DeadLine : 25/3/2018
11Post-doc: Project Design to Manage Interconnected Infrastructures
Delft University of Technology (TU Delft)Netherlands
DeadLine : 19/3/2018
12Post-doc: Machine Learning in Optimisation
Delft University of Technology (TU Delft)Netherlands
DeadLine : 31/3/2018
13PhD candidate in Programming Languages and Energy-aware Parallel Computing
University of Amsterdam (UvA)Netherlands
DeadLine : 4/3/2018
14Postdoc position in Scientific Data Publishing and Workflow Design
Vrije Universiteit Amsterdam (VU)Netherlands
DeadLine : 29/3/2018
152 Postdoc positions in Logistics Analysis and Optimization
Vrije Universiteit Amsterdam (VU)Netherlands
DeadLine : 1/3/2018
16PhD position ‘Focussed fMRI to probe brainstem mechanism in tinnitus ’
University Medical Centre Groningen (UMCG)Netherlands
DeadLine : 25/3/2018


Επιστήμες Πληροφορικής (8 θέσεις)

1Postdoctoral Position - Bioinformatics and Immunology
Medical University of Vienna · Division of Immunology, Allergy and Infectious Skin DiseasesAustria, Vienna
2Researcher, Computer Science (pre or post-doctoral) - 2018BAPFTEWEF053
University of AntwerpBelgium
DeadLine : 28/2/2018
3Research Fellow Position (Post-doctoral Grade) in Comparative Genomics and Single-Cell Transcriptomics of Animals
University of BergenBergen, Norway
4PhD Position in Light Field Image Coding and Processing
Technical University of DenmarkDenmark
DeadLine : 23rd March 2018
5Postdoc in Computational Systems Biology / Network Science (m/f)
Jacobs UniversityGermany, Bremen
6Postdoctoral Fellowship in Computer Science (1.0 FTE)
University of GroningenNetherlands
DeadLine : 8/3/2018
7PhD candidate in Programming Languages and Energy-aware Parallel Computing
University of Amsterdam (UvA)Netherlands
DeadLine : 4/3/2018
82 Postdoc positions in Logistics Analysis and Optimization
Vrije Universiteit Amsterdam (VU)Netherlands
DeadLine : 1/3/2018


Οικονομικές Επιστήμες (2 θέσεις)

1Postdoctoral researcher, Economic History – Financial Economics - 2018BAPFTEWEF054
University of AntwerpBelgium
DeadLine : 28/2/2018
2Doctoral Student / Research Associate Position
University of ZurichZurich, Switzerland

Επιστήμες Υγείας (4 θέσεις)

1PhD position ‘Focussed fMRI to probe brainstem mechanism in tinnitus ’
University Medical Centre Groningen (UMCG)Netherlands
DeadLine : 25/3/2018
2Postdoctoral Fellowships in Pharmacy (2.0 FTE)
University of GroningenNetherlands
DeadLine : 8/3/2018
3PhD Scholarship Nanofabricated Fluidic Cells for Studies of Molecular Transport
University of GroningenNetherlands
DeadLine : 14/2/2018
4PhD Studentship: TAPAS: Targeting Platelet Adhesion receptors in thrombosis - The role of membrane microdomains in GPVI signalling
University of BirminghamUnited Kingdom
DeadLine : 08 Apr 2018

 

πηγή: career.duth.gr

best of network

σχετικά άρθρα

Θεματική Εβδομάδα στα γυμνάσια: Για τα ζητήματα Δημοκρατικής Συνύπαρξης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Θεματική Εβδομάδα στα γυμνάσια: Για τα ζητήματα Δημοκρατικής Συνύπαρξης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Η Εγκύκλιος όπως δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας αναρτάται στο alfavita.gr
Θεματική Εβδομάδα στα γυμνάσια: Για τα ζητήματα Δημοκρατικής Συνύπαρξης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων