Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας προσωπικού καλλιτεχνικών σχολείων, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Πιστώσεις για αναπληρωτές(ΦΕΚ)
Δείτε το ΦΕΚ

Άρθρο 60
Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας συλλογικών οργάνων, προσωπικού καλλιτεχνικών σχολείων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 62
Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

 ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ A 136 - 28.07.2016

σχετικά άρθρα

Απάντηση της Ο.Ζαραμπούκα στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του υπουργείου
Απάντηση της Ο.Ζαραμπούκα στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του υπουργείου

Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ανακούφιση που οι ανησυχίες μου, ως εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής, για το μάθημα που υπηρετώ στην πρωτοβάθμια...

Απάντηση της Ο.Ζαραμπούκα στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του υπουργείου